Skip to content

Digital Performance -YAMK-tutkinto tarjoaa hyvän väylän kansainvälisiin produktioihin ja verkostoihin

Oamkin englanninkielinen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava Digital Performance -tutkinto-ohjelma sopii monipuolisesti kulttuurialan eri ammattilaisille.

Henkilö istuu vihreällä sohvalla.

Digital Performance on kulttuurialan YAMK-tutkinto-ohjelma, joka avaa ovia kansainvälisesti. Tutkinto-ohjelmassa opiskelevat ammattilaiset oppivat integroimaan uusia digitaalisia teknologioita, innovaatioita ja suunnittelumenetelmiä esitystaiteiden käytäntöihin ja tuotantoihin.

– Koulutus tukee ammatillista kasvua esitystaiteiden sektorilla ja luovilla aloilla, kertoo tutkintovastaava Mika Paldanius.

Tutkinto-ohjelmassa opiskellaan englanniksi ja siinä painotetaan kansainvälisyyttä.

– Kansainvälistä esitystaiteiden innovaatio-osaamista tarvitaan. Opinnot takaavat hyvän väylän kansainvälisiin produktioihin ja verkostoihin. Teemme opetuksessa ja innovoinneissa yhteistyötä eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Mikan mukaan koulutus sopii monipuolisesti kulttuurialan eri ammattilaisille.

– Hakijoita voi olla esimerkiksi tanssin, musiikin, teatterin, viestinnän ja kuvataiteen aloilta. Opiskelijaryhmästä odotetaan monialaista ja kansainvälistä.

Verkostoituminen tärkeä osa opintoja

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä, joista puolet koostuu lopputyöstä. Muut opinnot liittyvät esitystaiteiden innovaatioihin, tuotantoihin ja digitaalisiin kokeiluihin, kestävään kehitykseen sekä yrittämiseen.

– Opintojaksoilla käydään läpi esimerkiksi rahoittamista, yrityksen perustamista ja digitaalisten esitysten innovoimista.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Opintoihin sisältyy sekä etäopiskelua verkossa että muutamia lähitapaamisia. Etäopiskeluun kuuluu videokonferenssitapaamisia ja jatkuvia omatoimisia tehtäviä. Kolmen tunnin videokonferensseja on kerran kuussa elokuusta marraskuuhun syyslukukaudella ja tammikuusta toukokuuhun kevätlukukaudella.

– Käytännönläheisyys ja rohkeat kokeilut ovat opinnoissa tärkeitä. Opintoihin kuuluu kuitenkin myös teoreettista opiskelua.

Myös verkostoituminen on tärkeä osa opintoja.

– Opiskelijat esimerkiksi suunnittelevat yhdessä tapahtumia, joissa he voivat esitellä omia performanssitöitään.

Kielipäätä tarvitaan

Mika kertoo koulutuksen edellyttävän opiskelijalta riittävää englannin kielen taitoa, oma-aloitteisuutta, suunnitelmallisuutta, kokeellisuutta ja luovaa henkeä.

– Myös sosiaaliset taidot ovat tärkeitä, jotta pystyy verkostoitumaan, toimimaan ryhmässä ja viemään asioita eteenpäin monialaisessa yhteistyössä.

Mikan mukaan koulutuksen käynyt voi toimia jatkossa esimerkiksi itsenäisenä yrittäjänä.

– Tutkinto mahdollistaa myös jatko-opinnot tohtoriksi saakka. 

Hän suosittelee osallistumaan koulutukseen ennen kaikkea siksi, että se tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet kansainvälisiin kontakteihin.

– Tämä on myös hieno mahdollisuus tuoda esiin omia taiteellisia teoksia, kehittää niitä eteenpäin ja viedä ihan uusille poluille.