Skip to content

Data-analytiikan ja tiedolla johtamisen koulutuksesta keinoja yrityksen datan hallintaan

Data-analytiikkaa ja tiedolla johtamista opiskeleva Halla Greus haki koulutukseen kehittääkseen itseään lisää. Vaikka opiskelu on ollut Hallan mielestä välillä raskasta, on se ollut hänestä ennen kaikkea hauskaa ja mielenkiintoista.

Digitaalisen sisällön tuottajana työskentelevä Halla Greus toivoo oppivansa hallitsemaan paremmin yrityksen dataa, jotta sitä voisi hyödyntää parhaimmalla mahdollisella tavalla.

­– Ajattelin, että data-analytiikkaa ja tiedolla johtamista voisi hyvin soveltaa työssäni. Haluaisin oppia hallitsemaan paremmin kaikkea yrityksemme dataa, jotta sitä voitaisiin myös hyödyntää parhaimmalla mahdollisella tavalla, Halla kertoo.

Hallan mukaan hänen työnkuvaansa tuottajana kuuluu pääasiassa sisällöntuotantoa ja projektinhallintaa.

– Koulutuksen avulla pääsen kehittämään itseäni lisää. Lisäksi uskon uuden osaamisen tuovan yrityksellemme lisäarvoa, joka vaikuttaa positiivisesti sekä yrityksen kassavirtaan että tekee työkavereiden työskentelystä entistä helpompaa.

Joustavaa opiskelua ja mielenkiintoisia opintoja

Lähiopetuksena toteutettava koulutus olisi ollut työssäkäyvälle ja vauva-arkea pyörittävälle Hallalle mahdottomuus, joten data-analytiikan ja tiedolla johtamisen opintojen painottuminen verkko-opiskeluun oli hänelle ilouutinen.

– Opintoja voi suorittaa joustavasti omaan tahtiin, sillä luennoista tulee tallenteet. Tallenteet mahdollistavat myös luentomateriaalien kertaamisen, vaikka luennolle pääsisikin osallistumaan reaaliajassa.

Vaikka opiskelu on joustavaa, on se Hallan mielestä ollut ajoittain myös raskasta.

– Luentoja on paljon, joten opiskelu vaatii tarkkaa aikataulutusta työn ja arjen keskellä. Puolison tuki on ollut jaksamisen kannalta todella tärkeää.

Hallaa mietitytti opintojen alussa paljon myös oman osaamisen riittävyys, mutta se helpotti nopeasti alkushokin jälkeen.

– Huomasin äkkiä, että kaikki opiskelijat tulevat eri taustoista ja opettajilta saa tarvittaessa hyvin ohjausta. Ennen kaikkea opiskelu on ollut todella hauskaa ja mielenkiintoista.

Parasta opinnoissa on ollut Hallan mielestä uuden oppiminen ja sen huomaaminen, kuinka opittuja asioita voi hyödyntää suoraan omassa työssään.

Koulutuksesta hyötyä monien alojen työpaikoilla

Mielenkiintoisen opintokokonaisuuden ja opintojen joustavuuden lisäksi Halla suosittelee data-analytiikan ja tiedolla johtamisen koulutusta siksi, että opintoja voi hyödyntää monien alojen työpaikoilla.

– Koulutuksesta saatua tietoa voi soveltaa todella monessa eri paikassa riippuen omista mielenkiinnon kohteista ja osaamisesta.

Hallan mielestä opinnot sopivat kaikille kiinnostuneille, jotka haluavat oppia uutta ja kehittää itseään urallaan.

– Jos vain on motivaatiota ja kykenee ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan, ei ole huolta, etteikö koulutus sopisi itselle.