Skip to content

Ammatillisen opettajan opinnoista uusia oivalluksia ja näkökulmia työhön

Jenni Suominen opiskelee ammatilliseksi opettajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa. Hän aikoo viedä koulutuksesta saamansa opit tutkimus- ja kehittämistyön opinnollistamiseen.

Kuva: Jenni Suominen

Ammatilliseksi opettajaksi opiskeleva Jenni Suominen työskentelee hankeasiantuntijana ja projektipäällikkönä Turun ammattikorkeakoulussa. Jenni halusi lähteä opiskelemaan opettajaksi, sillä viime vuosina myös hanketyöntekijät ovat siirtyneet yhä enemmän mukaan opetukseen.

– Olen työskennellyt nyt jo viitisen vuotta myös sivutoimisena tuntiopettajana, ja organisaation puolelta on tullut pyyntöä opetusosaamisen kehittämiseen. Koen myös oman osaamisen kehittymisen kannalta tärkeäksi lähteä opiskelemaan, sillä opettajuuttakin on niin erilaista, ja se muuttuu jatkuvasti, Jenni kertoo.

Jennin päivätyö koostuu tutkimus- ja kehittämishankkeiden vetämisestä ja koordinoimisesta. Hänen hankkeensa liittyvät kiertotalouteen, sen mukaiseen liiketoimintaan ja sen kehittämiseen. Hänen opetusalansa puolestaan liittyy yrittäjyyteen, liiketoimintaosaamiseen ja kiertotalouteen.

– Olen aloittanut opettajan työn vetämällä erilaisia projektiopintoja opiskelijoille. Nykyisin olen myös vastuuopettajana kestävän liiketoiminnan opintojaksolla.

Opiskelusta vastapainoa päivätyölle

Jennin opettajaopinnot ovat jo loppusuoralla, ja hän on pitänyt opinnoistaan paljon.

– Opiskelu on ollut mukavaa vastapainoa päivätyölle. Vaikka opiskelu liittyy vahvasti omaan työhöni, koen kehittäväni tässä enemmänkin itseäni ja omaa osaamistani. On ollut kiva paneutua aina iltaisin opetukseen ja oppimiseen eri näkökulmista.

Jenni on pitänyt opinnoissaan erityisesti siitä, että oman kokemuksen kautta pystyy peilaamaan teoriaa ja käytäntöä. Lisäksi hänen mielestään on ollut mahtavaa päästä jakamaan tietoa muiden opiskelijoiden kanssa.

– Teorian ja käytännön peilaamisella on tajunnut esimerkiksi asioita, jotka omassa työssä korostuu ja mitä puolestaan pitäisi korostaa. Omaa työtä pystyy ymmärtämään paljon laajemmin monista eri näkökulmista.

Työkaluja ja rohkaisua työn opinnollistamiseen

Työn opinnollistaminen oli Jennille yksi iso syy opintojen aloittamiselle. Hän halusi päästä tarkastelemaan omaa toimintatapaansa kriittisesti ja saada uusia näkökulmia oman työn kehittämiseen. Jenni kertoo saaneensa opinnoista muun muassa uusia opetusmenetelmiä, joita hän voi soveltaa omassa työssään. Lisäksi hän on kokenut erityisen kiinnostavaksi oman osaamisen tunnustamisen, josta opinnoissa on puhuttu paljon.

– Olen voinut tuoda opiskelussa käytettyjä digitaalisia alustoja omaan työhöni sekä saanut hyviä vinkkejä opetuskokonaisuuksien rakentamiseen. Iso oivallus on ollut myös se, että osaamisen näyttämiseen on monia erilaisia keinoja.

Hankkeiden ja projektien parissa työskentelevä Jenni on saanut opinnoista myös rohkaisua ja työkaluja tutkimus- ja kehittämistyön opinnollistamiseen.

– Hankkeet ja projektit pitää integroida opetukseen niin, että ne kulkevat käsi kädessä. Opettamisessa ollaan menossa siihen suuntaan, että teoria pitää yhdistää konkreettiseen tekemiseen yhä vahvemmin.

Valmistumisen jälkeen Jenni aikoo viedä koulutuksesta saamansa opit tutkimus- ja kehittämistyön opinnollistamiseen. Tulevaisuudessa hän haaveilee myös opinto-ohjaajan koulutuksesta.

– Minua kiinnostaisi työskennellä vielä joskus opiskelijoiden tukena, ja ajatuksena on jossain vaiheessa jatkaa opinto-ohjaajan opintoihin.