Digivertaisverkko – Tietoa projektista

 Hankkeen visiona oli tehdä verkossa järjestettävästä ICT-alan koulutuksesta ja työharjoittelusta pedagogisesti yhtä toimivia kuin perinteinen lähiopetus.  Hankkeessa kehitettiin teknisiä ratkaisuja, joissa sekä opettajat, opiskelijat että työharjoittelua ohjaavat henkilöt yrityksissä pystyvät joustavasti ja tietoturvallisesti jakamaan tietokoneeltaan kulloinkin tehtävänä olevaa sisältöä. Hankkeet työpaketit on esitelty allaolevassa kuvassa.

 

Hankkeessa on kehitetty kokeilujen ja pilotointien kautta opettajan ja oppilaiden välisiä vuorovaikutusmalleja helpottamaan nopeaa avun saamista ja ongelmien ratkaisemista. Perinteisessä tietokoneluokkaopetuksessa opettaja pystyy seuraamaan opiskelijoiden edistymistä ja tarjoamaan välitöntä ohjausta, mutta verkko-opetuksessa tämä on teknisesti ja työtapojen kannalta haastavaa, etenkin suurille opiskelijaryhmille. Tällä hetkellä käytössä olevat pedagogiset ja tekniset ratkaisut asettavat rajoituksia opetuksen tukemiselle ja suurempien opiskelijamäärien huomioimiselle. Lisäksi on ollut tärkeää saada yritykset mukaan, koska niillä on merkittävä rooli työllistymisen edistämisessä.

 Tekoäly avasi uusia mahdollisuuksia digitaaliseen ja reaaliaikaiseen vuorovaikutukseen. Olemme hyödyntäneet tekoälyn mahdollisuuksia malleissamme, parantaen opettajien, ohjaajien ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen joustavuutta ja oppimiskokemusta.

 On huomattava, että tekoälyratkaisuiden hyödyntäminen vaatii teknologioiden omaksumisen lisäksi myös pedagogisten toimintamallien päivityksen. Lisäksi opettajien on saatava koulutusta tekoälyn käytöstä opetuksessa. Vaikka tekoälyn avulla opiskelijoille voidaan tarjota räätälöityjä oppimiskokemuksia ja antaa heille nopeaa palautetta, on opettajan edelleen oltava läsnä ohjaamassa ja tukemassa oppimisprosessia.