Digivertaisverkko – Digitaalisia vuorovaikutusmalleja etäopetuskokemuksen parantamiseen

 

Euroopan Sosiaalirahaston tukema Digivertaisverkko hanke toteutettiin yhteistyössä Oulun yliopiston Interact-tutkimusryhmän ja Oulun ammattikorkeakoulun informaatioteknologian osaston kanssa ajalla 01.05.2022 – 30.10.2023. Hankkeen tavoitteena oli luoda erityisesti ohjelmoinnin opetukseen teknispedagogisia malleja helpottamaan etäopetuksessa tapahtuvaa oppilaiden ja opettajien välistä vuorovaikutusta.  

Nykyiset tekniset ratkaisut ja pedagogiset toimintatavat eivät aina vastaa etäopetuksen laatuvaatimuksia. Siksi kehitimme innovatiivisia digitaalisia malleja, jotka on suunniteltu erityisesti etäopetuksen tarpeisiin. Ratkaisut mahdollistavat vuorovaikutteisen oppimisen verkossa. Opettajat, ohjaajat ja opiskelijat voivat kommunikoida saumattomasti ja tehokkaasti.

 Tukki – Kysy ja Opi

TUKKI-vuorovaikutusmalli helpottaa opiskelijoita saamaan apua nopeasti ja helposti yhdeltä kanavalta. Kaikki opintojakson opettajat näkevät kysymykset ja voivat vastata oppilaiden henkilökohtaisiin tiedusteluihin, joista voidaan luoda helposti yleisiä, kaikille näkyviä kysymyksiä ja vastauksia.  

 Mottibotti – välitön apua 24/7  

Palvelubotti on saatavilla aina kun oppilas sitä tarvitsee. Tekoälyyn pohjautuva palvelubotti tarjoaa oppilaille henkilökohtaista apua ja vastauksia opintojaksoa koskeviin kysymyksiin. Palvelubotti on älykäs ja oppii jokaisesta vuorovaikutuksesta, joten se pystyy vastaamaan entistä paremmin oppilaiden tarpeisiin.  

 Ideat ja mahdollisuudet

Hankkeessamme kehitetyt ratkaisut ja pedagogiset toimintatavat ovat avoimesti saatavilla. Tutustu malleihimme. Mallit on kehitetty huomioiden ohjelmoinnin verkko-opetuksen erityispiirteet, mutta ne toimivat kaikissa opetustilanteissa tukien opettajan ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta ja helpottaen avun saamista. Tuloksiamme voidaan hyödyntää erityyppisillä opintojaksoilla ja koulutusaloilla. Tulevaisuudessa etätyö ja etäopetus vakiintuvat ja lisääntyvät entisestään. Siksi tarve laadukkaalle verkko-opetukselle säilyy myös hankkeemme päättymisen jälkeen. Tarjoamme kehittämäämme teknistä ratkaisua ja digipedagogista toimintatapaa, joka mahdollistaa laadukkaan etäopetuksen ja uudenlaisen tavan ohjata etätyöharjoittelua. Avoin lisenssi mahdollistaa mallien kehittämisen omiin tulevaisuuden tarpeisiin.