Skip to content

Varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntaavat opinnot sosionomeille (AMK)

Tule täydentämään opintojasi varhaiskasvatuksen sosionomin opinnoilla!

Opinnot koostuvat sosionomitutkintoon kuuluvista varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntaavista opinnoista.

Varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntaavat vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot yhdessä Sosionomi (AMK) -tutkinnon kanssa antavat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.

Koulutuksen laajuus on 60 op. Opintojen laajuus voi vaihdella riippuen opiskelijalle laadittavasta henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

Toteutustiedot:

Opintokokonaisuuden teoriaopintojaksot toteutuvat verkko-opintoina vuoden 2024 aikana (kevätlukukausi ja syyslukukausi). Opinnot alkavat ti 16.1.2024 klo 17–19. Lukuvuoden aikana verkko-opetus toteutuu tiistaisin ja torstaisin klo 16.15–19. Opinnot sisältävät myös harjoittelun. Varhaiskasvatuksen opintojaksot (Varhaiskasvatus, lapsi ja perhe ja Hyvinvoiva lapsi varhaiskasvatuksessa) tulee olla hyväksytysti suoritettuina ennen harjoittelua. 

Opintokokonaisuuden hinta:

300€ / vuosi.

Esitietovaatimukset ja ilmoittautuminen:

Esitietovaatimuksena on suoritettu Sosionomi (AMK) tutkinto. 

Ilmoittaudu opintoihin avoimen amkin ilmoittautumisjärjestelmässä 7.1.2024 mennessä. Liitä hakemukseesi kopio suorittamastasi sosionomin tutkinnosta. Otsikoi tiedosto nimellä ”Todistus, nimesi, haku varhaiskasvatuksen sosionomin opintoihin”. Mikäli suoritat parhaillaan sosionomin tutkintoa, liitä ilmoittautumisjärjestelmään ajantasainen opintosuoritusote ja kirjoita ”Lisätieto” -kenttään tutkinnon suorittamisen arvioitu aika. HUOM! Täytä hakemus vasta siinä vaiheessa, kun sinulla on hakemuksen liitteeksi vaaditut dokumentit sähköisessä muodossa saatavilla. Liitteitä ei voi liittää lomakkeelle enää jälkikäteen! 

Opiskelijat valitaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat lisätiedot ja maksulinkki (300 €) ennen opintojen alkua. Ilmoittautuminen on sitova ja suoritettuja maksuja ei palauteta.

Lisätiedot: 

Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt: avoinamk@oulu.fi, 029 448 9213.
Sisältöihin ja toteutukseen liittyvät kyselyt: lehtori Hannele Ollinen 050 4763337