Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Tule mukaan digitaalisen tulevaisuuden luomiseen! Aloita urasi tietojenkäsittelyn alalla ja hyödynnä sen monipuoliset työmahdollisuudet. Tietojenkäsittelyn tradenomina eli IT-tradenomina voit sijoittua IT- ja ohjelmistoalan yrityksiin, digitoimistoihin, koulutusorganisaatioihin tai muihin eri toimialojen yrityksiin. Pääset vaikuttamaan ihmisten arkeen suunnittelemalla ja kehittämällä palveluita ja sovelluksia, joita käytämme päivittäin. Tervetuloa opiskelemaan tietojenkäsittelyn tradenomiksi Oulun ammattikorkeakouluun!

Tietojenkäsittelyn opinnoissa hankit kattavat tietojenkäsittelyn perustaidot ja suunnittelet oman polkusi. Profiloidu oman urasuunnitelmasi mukaisesti esimerkiksi web- tai mobiilikehityksessä, digitaalisessa markkinoinnissa, ohjelmistotestauksessa, pelikehityksessä tai datan analysoinnissa. Valitse joustava opiskelutapa joko päivisin kampuksella tai iltaisin verkossa tai yhdistele tapoja. Kansainvälisty opiskelijavaihdossa tai vaihto-opiskelijoiden kanssa päiväopinnoissa tai opiskele kaksoistutkinto Saksassa.

Mitä osaamista saat opinnoista?

Tietojenkäsittelyn opiskelu rytmittyy ensin opittaviin uusiin tietoihin ja taitoihin, joita hyödynnetään lukuvuosittain tiimeissä tehtävissä projekteissa. Opit ohjelmistoalan projektikäytänteitä ja pääset toimimaan erilaisissa rooleissa. Kehitettävät verkkopalvelut ja sovellukset ovat interaktiivisia, ja tärkeänä osana opiskeluun kuuluu myös käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden suunnittelua sekä käyttöliittymän suunnittelua ja toteutusta. Asiakkaiden tarpeiden ja asiakasymmärryksen keräämistä opiskelet palvelumuotoilun työvälineitä käyttämällä. Opit myös hallitsemaan liiketoimintaan ja digitaaliseen markkinointiin liittyviä asioita, kuten hakukoneoptimointia ja sosiaalisen median sovellusten kehittämistä. Viestintä on tärkeää myös IT-alalla ja siihen opinnot antavat myös taitoja.

Profiloivat opinnot syventävät osaamistasi. Verkko- ja päiväopinnoissa on eri profiloivat opinnot, jotka mahdollistavat oman urasuunnitelman ja opintopolun joustavan muotoilun. Profiloivissa opinnoissa voit oppia ohjelmistotestausta, back-end kehittämistä, mobiilikehittämistä ja datan käsittelyä. Opit tuottamaan erilaisia sisältöjä, kuvia ja animaatioita esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin avuksi, verkkosivuille ja verkkokauppoihin. Pelialasta kiinnostuneet voivat profiloitua yhden lukukauden ajan osallistumalla kampuksella järjestettäviin päiväopintoihin Oulu Game LABissa.

Päivällä vai illalla, kampuksella vai verkossa?

Tietojenkäsittelyn opiskelua varten voit hakeutua joko päivä- tai verkko-opintoihin. Opinnoissa erona on toteutustapa, ja voit miettiä omaan elämäntilanteeseesi parhaiten sopivan. Hyvällä suunnittelulla myös verkko- ja päiväopiskelun yhdistäminen on mahdollista ja antaa enemmän vaihtoehtoja opintojen sisältöihin (esimerkiksi profiloivat opinnot). Kysy lisää työelämän ja opiskelumuotojen yhdistämisestä tutkintovastaavalta.

Verkko-opinnot (monimuoto-opinnot) alkavat aina tammikuussa ja niihin haku on syksyisin. Opetus tapahtuu verkossa ja pääosin iltaisin. Opetusillat koostuvat sekä luennoista että ohjaustunneista. Luennot tallennetaan, mikä mahdollistaa opiskelun myös työn ohella. Perehdytyspäiviin on mahdollisuus osallistua myös kampuksella, mutta muuten kaikki opetus ja ohjaus tapahtuu verkossa. Iltaopetuksen lisäksi on omalla ajalla työskentelyä tehtävien ja harjoitustöiden parissa. Tämän tueksi hyödynnetään Study Group -toimintaa.

Päiväopiskelu alkaa elokuussa ja siihen haku on keväisin. Liveopetus tapahtuu Linnanmaan kampuksella. Päiväopetuksessa opetusta on kello 8–18 välillä. Opetus- ja ohjaustuntien lisäksi lukujärjestykseen on merkitty työskentelyä Study Group -ryhmissä, jotka toimivat opiskelun tukena.

Lukuvuosi alkaa aikaisintaan elokuun puolessa välissä ja päättyy toukokuun puolessa välissä. Kesällä tapahtuvan opiskelun mahdollisuudet ovat erinomaiset. Kesäaikaan opintoja voit käydä niin niin Oamkin kuin muiden yhteistyötahojen tarjonnasta, ja ne toteutetaan pääosin verkossa.

Monimuoto-opinnot antavat hyvät valmiudet itseohjautuvaan ja oma-aloitteiseen asenteeseen, josta on suunnattomasti hyötyä työelämässä. Oamkissa hankittu perustietämys alalta soveltuu hyväksi perustaksi, jonka päälle harjoittelusta ja työelämästä on hyvä hankkia asiantuntemus haluamalleen alalle.

Tradenomiksi valmistuneen palaute

Osaamisen syventäminen ja opintojen joustava suunnittelu tietojenkäsittelyn koulutuksessa

Toisin kuin usein ajatellaan, IT-ala on muutakin kuin ohjelmointia, vaikka sen perusosaaminen ja ymmärrys ovatkin IT-tradenomin perustaitoja. Opintojen aikana voit profiloitua oman urasuunnitelmasi mukaan ja syventää osaamista web- tai mobiiliohjelmoinnissa, ohjelmistotestauksessa, digitaalisessa markkinoinnissa, verkkopalveluiden ja sosiaalisen median sisällöntuottamisessa tai pelialalla. Laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä ohjaushenkilöstön kanssa ja suunnittelet itsellesi parhaiten soveltuvat profiloivat opinnot ja vapaasti valittavat opinnot. Erilaiset yhteistyöopinnot Oulun yliopiston, muiden ammattikorkeakoulujen ja organisaatioiden kanssa lisäävät mahdollisuuksia opintojen suunnitteluun muun muassa tekoälyn, tietoturvan, pilvipalvelujen sekä käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelun osalta. Opintojen aikana on mahdollisuus myös suorittaa erilaisia ammatillisia sertifikaatteja.

Ohjaamme opiskelijat työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön erilaisten yritysprojektien kautta, joissa sovelletaan opittuja tietoja ja taitoja. 30 opintopisteen harjoittelu on profiloitumisen ja urasuunnittelun kannalta tärkeä osa opintojasi. Harjoittelu kestää kokonaisuudessaan 20 viikkoa, ja teet sen jossain yrityksessä tai organisaatiossa. Opinnäytetyön (12 opintopistettä) voit tehdä ennen harjoitteluakin, mutta hyvin usein se tehdään luonnollisena jatkumona harjoitteluyritykseen.

Tietojenkäsittelyn tradenomin opinnot on suunniteltu 3,5 vuoden mittaiseksi. Halutessasi voit ohjaushenkilöstön avulla tehdä opintoja myös nopeammassa tahdissa ja valmistua työelämään jo aiemmin. Työn opinnollistaminen on esimerkiksi jo IT-alalla työskenteleville opintojen nopeuttamiseen hyvä mahdollisuus.

Mitä tietojenkäsittelyn tradenomi tekee?

Digitalisoitumisen myötä tietojenkäsittelyn tradenomeja työskentelee hyvin monenlaisissa yrityksissä ja julkisen sektorin organisaatioissa. Tietojenkäsittelyn tradenomien työ on luonteeltaan asiantuntijatyötä, ja työtehtävissään he sijoittuvat erilaisten sovellusten ja digitaalisten palvelujen kehittämis- ja testaustehtäviin sekä myynti-, asiakaspalvelu- ja johtotehtäviin. Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi:

 • sovellus-, ohjelmisto- tai pelisuunnittelija
 • ohjelmistokehittäjä
 • sovelluskehittäjä
 • web designer
 • järjestelmäasiantuntija
 • analyytikko
 • projektipäällikkö
 • IT-asiantuntija
 • UX-suunnittelija.

Kansainvälisyys tietojenkäsittelyn opinnoissa

Elokuussa alkavissa päiväopinnoissa toisen vuoden opinnot, 60 opintopistettä, toteutetaan englanniksi ja tiimityötä tehdään saksalaisten kaksoistutkinto-opiskelijoiden ja eri maista tulleiden vaihto-opiskelijoiden kanssa. Voit myös lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon johonkin Oamkin partnerikorkeakouluun. Lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto opiskelemalla vuosi Neu-Ulmissa, Saksassa. Suuntautuminen Neu-Ulmissa on tietohallintoon ja yhteisöviestintään tai pelituotantoon ja hallinoinnintiin, ja opetuskielenä on englanti. Valmistuessasi saat tutkintotodistuksen sekä Suomesta että Saksasta.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Tradenomin jatko-opiskelumahdollisuudet

Voit jatkaa opintojasi vaaditun työelämäkokemuksen jälkeen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutuksissamme. Tarjoamme useita tietojenkäsittelyn tradenomille sopivia YAMK-tutkintoja. Lisäksi voit hakea yliopistoon suorittamaan maisteritutkintoa. Ammatillisessa opettajankoulutuksessamme voit pätevöityä ammatilliseksi opettajaksi.

Katso TIKO-silta -hankkessa tehtyjä videoita, jotka kertovat opiskelusta

Katso, mitä Mari kertoo tietojenkäsittelyn tradenomin opinnoista Oulun ammattikorkeakoulussa

Karoliina kertoo tietojenkäsittelyn tradenomin opinnoista Oulun ammattikorkeakoulussa

Katso, millaista on tietojenkäsittelyä Oulun ammattikorkeakoulussa opiskelevan Aben arki

Katso, millainen on tietojenkäsittelyn opiskelijoiden tekemä The Void Within -peliprojekti 

Katso Jussin alumnitarina

Lue lisää tarinoita Oamkin blogista:

Lue opiskelijatarinoita

 • Kone- ja tuotantotekniikan insinööristä tietojenkäsittelyn tradenomiksi 17.2.2021

  Kone- ja tuotantotekniikan insinööristä tietojenkäsittelyn tradenomiksi Tietojenkäsittelyä Oulun ammattikorkeakoulussa opiskeleva Niina Nikunen sai vakituisen työpaikan alalta työharjoittelunsa kautta. Niina uskoo saavansa opinnoista enemmän mahdollisuuksia työelämään. Tietojenkäsittelyn opiskelija Niina Nikunen on pitänyt opinnoissaan eniten siitä, että kurssivalintoihin pystyy vaikuttamaan niin paljon itse. Kuva: Antti J. Leinonen – Se kaikki oli minulle niin uutta ja kiehtovaa, että innostuin hakemaan tietojenkäsittelyn koulutukseen Oulun…

 • Tietojenkäsittelyn opinnot veivät yrittäjyyden tielle 12.1.2023

  Tietojenkäsittelyn opinnot veivät yrittäjyyden tielle Käytettyjä tietokoneita myyvän Taitonetin yrittäjä Mikko Veijola on valmistunut Oamkista tietojenkäsittelyn tradenomiksi. Mikon yrityksen tarina sai alkunsa opintojen aikana. Yrittäjäksi Oulun ammattikorkeakoulusta ponnistanut Mikko Veijola päätyi opiskelemaan tietojenkäsittelyä Oamkiin, kun hänen aiemmin aloittamansa sähkötekniikan opinnot Kemissä eivät tuntuneet omalta.  – Koin sähkötekniikan opintoihin kuuluvan matematiikan liian haastavaksi. Tietojenkäsittelyn opinnot tuntuivat hyvältä vaihtoehdolta, sillä olin kiinnostunut tietokoneista…

 • Tietojenkäsittelyn opintoja viimeistelevä Sari Suomela onnistui vaihtamaan alaa heittämättä aiempaa koulutustaan hukkaan 12.2.2024

  Tietojenkäsittelyn opintoja viimeistelevä Sari Suomela onnistui vaihtamaan alaa heittämättä aiempaa koulutustaan hukkaan Sari Suomela jätti optikon työn yli kymmenen vuoden jälkeen ja lähti opiskelemaan tietojenkäsittelyä Oamkiin. ”Työskentelin yli kymmenen vuotta optikkona, mutta viimeisinä vuosina aloin kaipaamaan työltä jotain uutta ja miettimään uudelleen kouluttautumista. Koin, että optisella alalla ei ollut riittävästi minua kiinnostavia mahdollisuuksia laajentaa työnkuvaani. Päädyin tietojenkäsittelyn koulutukseen, koska alalla…

 • Tiia Juntunen: ”Löysin oman polkuni” 21.2.2022

  Tiia Juntunen: ”Löysin oman polkuni” Tiia valmistui Oamkista keväällä 2020 tietojenkäsittelyn tradenomiksi. Polku ensimmäiseen korkeakoulututkintoon löytyi uteliaisuuden ja opinhalun kautta. Uudet opinnot ja niiden yhdistäminen päivätyöhön jännittivät. – Harkitsin ensin liiketalouden tradenomin opintoja. Tietojenkäsittely tuli sitten vastaan, ja sen sisältö kuulosti mielenkiintoiselta. Jännitin kyllä koodaamisen opettelua, koska tietotekniikka ei koskaan ole ollut vahvuuteni. Tiia ei tiennyt alasta etukäteen juuri mitään,…

 • Tradenomin tutkinnosta lisäpotkua työelämään 20.12.2023

  Tradenomin tutkinnosta lisäpotkua työelämään Paula Vahtola valmistui tietojenkäsittelyn tradenomiksi. Hän suoritti tutkinnon 2,5 vuodessa. Paula oli jo pidemmän aikaa pohtinut uuden tutkinnon opiskelemista. Monimuotototeutus tuntui parhaalta vaihtoehdolta, koska tutkinnon pystyi suorittamaan töiden ohessa. Katso videolta, mitä Paula kertoo opinnoistaan.

 • Vaihtovuosi Saksassa ylitti odotukset 25.9.2020

  Vaihtovuosi Saksassa ylitti odotukset Tietojenkäsittelyn tradenomiksi Oulun ammattikorkeakoulussa opiskeleva Petri Rämet oli vuoden vaihto-opiskelijana Saksassa ja suoritti siellä myös kaksoistutkinnon.   Oulun ammattikorkeakoulun jokaisesta tutkinto-ohjelmasta on mahdollisuus lähteä vaihtoon. Tietojenkäsittelyn tradenomiksi opiskeleva Petri Rämet palasi elokuussa 2020 Saksan Neu-Ulmista, jossa hän oli vuoden vaihdossa. Petri ei ollut aiemmin edes ajatellut vaihtoon lähtemistä, mutta innostui ajatuksesta, kun hänen luokalleen tuli saksalaisia…