Skip to content

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Tule mukaan digitaalisen tulevaisuuden luomiseen! Aloita urasi tietojenkäsittelyn alalla ja hyödynnä sen monipuoliset työmahdollisuudet. Tietojenkäsittelyn tradenomina eli IT-tradenomina voit sijoittua IT- ja ohjelmistoalan yrityksiin, digitoimistoihin, koulutusorganisaatioihin tai muihin eri toimialojen yrityksiin. Pääset vaikuttamaan ihmisten arkeen suunnittelemalla ja kehittämällä palveluita ja sovelluksia, joita käytämme päivittäin. Tervetuloa opiskelemaan tietojenkäsittelyn tradenomiksi Oulun ammattikorkeakouluun!

Tietojenkäsittelyn opinnoissa hankit kattavat tietojenkäsittelyn perustaidot ja suunnittelet oman polkusi. Profiloidu oman urasuunnitelmasi mukaisesti esimerkiksi web- tai mobiilikehityksessä, digitaalisessa markkinoinnissa, ohjelmistotestauksessä tai datan analysoinnissa. Valitse joustava opiskelutapa joko päivisin kampuksella tai iltaisin verkossa tai yhdistele tapoja. Kansainvälisty opiskelijavaihdossa tai vaihto-opiskelijoiden kanssa päiväopinnoissa tai opiskele kaksoistutkinto Saksassa.

Mitä osaamista saat opinnoista?

Tietojenkäsittelyn opiskelu rytmittyy ensin opittaviin uusiin tietoihin ja taitoihin, joita hyödynnetään lukuvuosittain tiimeissä tehtävissä projekteissa. Opit ohjelmistoalan projektikäytänteitä ja pääset toimimaan erilaisissa rooleissa. Kehitettävät verkkopalvelut ja sovellukset ovat interaktiivisia, ja tärkeänä osana opiskeluun kuuluu myös käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden suunnittelua sekä käyttöliittymän suunnittelua ja toteutusta. Asiakkaiden tarpeiden ja asiakasymmärryksen keräämistä opiskelet palvelumuotoilun työvälineitä käyttämällä. Opit myös hallitsemaan liiketoimintaan ja digitaaliseen markkinointiin liittyviä asioita, kuten hakukoneoptimointia ja sosiaalisen median sovellusten kehittämistä. Viestintä on tärkeää myös IT-alalla ja siihen opinnot antavat myös taitoja.

Profiloivat opinnot syventävät osaamistasi. Verkko- ja päiväopinnoissa on eri profiloivat opinnot, jotka mahdollistavat oman urasuunnitelman ja opintopolun joustavan muotoilun. Profiloivissa opinnoissa voit oppia ohjelmistotestausta, back-end kehittämistä, mobiilikehittämistä ja datan käsittelyä. Opit tuottamaan erilaisia sisältöjä, kuvia ja animaatioita esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin avuksi, verkkosivuille ja verkkokauppoihin.

Päivällä vai illalla, kampuksella vai verkossa?

Tietojenkäsittelyn opiskelua varten voit hakeutua joko päivä- tai verkko-opintoihin. Opinnoissa erona on toteutustapa, ja voit miettiä omaan elämäntilanteeseesi parhaiten sopivan. Hyvällä suunnittelulla myös verkko- ja päiväopiskelun yhdistäminen on mahdollista ja antaa enemmän vaihtoehtoja opintojen sisältöihin (esimerkiksi profiloivat opinnot). Kysy lisää työelämän ja opiskelumuotojen yhdistämisestä opintovastaavalta.

Verkko-opinnot (monimuoto-opinnot) alkavat aina tammikuussa ja niihin haku on syksyisin. Opetus tapahtuu verkossa ja pääosin iltaisin. Opetusillat koostuvat sekä luennoista että ohjaustunneista. Luennot tallennetaan, mikä mahdollistaa opiskelun myös työn ohella. Perehdytyspäiviin on mahdollisuus osallistua myös kampuksella, mutta muuten kaikki opetus ja ohjaus tapahtuu verkossa. Iltaopetuksen lisäksi on omalla ajalla työskentelyä tehtävien ja harjoitustöiden parissa. Tämän tueksi hyödynnetään Study Group -toimintaa. Opiskelu vaatii suunnitelmallisuutta ja itseohjautuvuutta.

Päiväopiskelu alkaa elokuussa ja siihen haku on keväisin. Liveopetus tapahtuu Linnanmaan kampuksella. Päiväopetuksessa opetusta on kello 8–18 välillä. Opetus- ja ohjaustuntien lisäksi lukujärjestykseen on merkitty työskentelyä Study Group -ryhmissä, jotka toimivat opiskelun tukena.

Lukuvuosi alkaa aikaisintaan elokuun puolessa välissä ja päättyy toukokuun puolessa välissä. Kesällä tapahtuvan opiskelun mahdollisuudet ovat erinomaiset. Kesäaikaan opintoja voit käydä niin niin Oamkin kuin muiden yhteistyötahojen tarjonnasta, ja ne toteutetaan pääosin verkossa.

Monimuoto-opinnot antavat hyvät valmiudet itseohjautuvaan ja oma-aloitteiseen asenteeseen, josta on suunnattomasti hyötyä työelämässä. Oamkissa hankittu perustietämys alalta soveltuu hyväksi perustaksi, jonka päälle harjoittelusta ja työelämästä on hyvä hankkia asiantuntemus haluamalleen alalle.

Tradenomiksi valmistuneen palaute

Osaamisen syventäminen ja opintojen joustava suunnittelu tietojenkäsittelyn koulutuksessa

Toisin kuin usein ajatellaan, IT-ala on muutakin kuin ohjelmointia, vaikka sen perusosaaminen ja ymmärrys ovatkin IT-tradenomin perustaitoja. Opintojen aikana voit profiloitua oman urasuunnitelmasi mukaan ja syventää osaamista web- tai mobiiliohjelmoinnissa, ohjelmistotestauksessa, digitaalisessa markkinoinnissa, verkkopalveluiden ja sosiaalisen median sisällöntuottamisessa tai data-analysoinnissa. Laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä ohjaushenkilöstön kanssa ja suunnittelet itsellesi parhaiten soveltuvat profiloivat opinnot ja vapaasti valittavat opinnot. Erilaiset yhteistyöopinnot Oulun yliopiston, muiden ammattikorkeakoulujen ja organisaatioiden kanssa lisäävät mahdollisuuksia opintojen suunnitteluun muun muassa tekoälyn, tietoturvan, pelialan, pilvipalvelujen sekä käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelun osalta. Opintojen aikana on mahdollisuus myös suorittaa erilaisia ammatillisia sertifikaatteja.

Ohjaamme opiskelijat työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön erilaisten yritysprojektien kautta, joissa sovelletaan opittuja tietoja ja taitoja. 30 opintopisteen harjoittelu on profiloitumisen ja urasuunnittelun kannalta tärkeä osa opintojasi. Harjoittelu kestää kokonaisuudessaan 20 viikkoa, ja teet sen jossain yrityksessä tai organisaatiossa. Opinnäytetyön (12 opintopistettä) voit tehdä ennen harjoitteluakin, mutta hyvin usein se tehdään luonnollisena jatkumona harjoitteluyritykseen.

Tietojenkäsittelyn tradenomin opinnot on suunniteltu 3,5 vuoden mittaiseksi. Halutessasi voit ohjaushenkilöstön avulla tehdä opintoja myös nopeammassa tahdissa ja valmistua työelämään jo aiemmin. Työn opinnollistaminen on esimerkiksi jo IT-alalla työskenteleville opintojen nopeuttamiseen hyvä mahdollisuus ja suunnittelemalla voit myös yhdistää päivä- ja monimuoto-opintoja.

Mitä tietojenkäsittelyn tradenomi tekee?

Digitalisoitumisen myötä tietojenkäsittelyn tradenomeja työskentelee hyvin monenlaisissa yrityksissä ja julkisen sektorin organisaatioissa. Tietojenkäsittelyn tradenomien työ on luonteeltaan asiantuntijatyötä, ja työtehtävissään he sijoittuvat erilaisten sovellusten ja digitaalisten palvelujen kehittämis- ja testaustehtäviin sekä myynti-, asiakaspalvelu- ja johtotehtäviin. Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi:

  • sovellus- tai ohjelmistosuunnittelija 
  • ohjelmisto- tai sovelluskehittäjä 
  • ohjelmisto- tai käytettävyystestaaja 
  • web designer 
  • järjestelmäasiantuntija 
  • analyytikko 
  • projektipäällikkö 
  • IT-asiantuntija 
  • UX-suunnittelija. 

Kansainvälisyys tietojenkäsittelyn opinnoissa

Elokuussa alkavissa päiväopinnoissa toisen vuoden opinnot, 60 opintopistettä, toteutetaan englanniksi ja tiimityötä tehdään saksalaisten kaksoistutkinto-opiskelijoiden ja eri maista tulleiden vaihto-opiskelijoiden kanssa. Voit myös lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon johonkin Oamkin partnerikorkeakouluun. Lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto opiskelemalla vuosi Neu-Ulmissa, Saksassa. Suuntautuminen Neu-Ulmissa on tietohallintoon ja yhteisöviestintään tai pelituotantoon ja hallinoinnintiin, ja opetuskielenä on englanti. Valmistuessasi saat tutkintotodistuksen sekä Suomesta että Saksasta.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Tradenomin jatko-opiskelumahdollisuudet

Voit jatkaa opintojasi vaaditun työelämäkokemuksen jälkeen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutuksissamme. Tarjoamme useita tietojenkäsittelyn tradenomille sopivia YAMK-tutkintoja. Lisäksi voit hakea yliopistoon suorittamaan maisteritutkintoa. Ammatillisessa opettajankoulutuksessamme voit pätevöityä ammatilliseksi opettajaksi.

Katso TIKO-silta-hankkeessa tehtyjä videoita, jotka kertovat opiskelusta

Katso, mitä Mari kertoo tietojenkäsittelyn tradenomin opinnoista Oulun ammattikorkeakoulussa

Karoliina kertoo tietojenkäsittelyn tradenomin opinnoista Oulun ammattikorkeakoulussa

Katso Jussin alumnitarina

Lue lisää tarinoita Oamkin blogista.