Skip to content

Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus

Tutkinto

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike

Tanssinopettaja (AMK)

Laajuus/kesto

240 op / 4 vuotta

Tutkinto-ohjelma

Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma

Aloituspaikat

17, joista vähintään 14 ensikertalaisille

Opetusjärjestelyt

Showtanssin profiiliopinnot toteutetaan pääasiassa päiväopintoina.


Paritanssin profiiliopinnot opinnot toteutetaan pääasiassa monimuoto-toteutuksena. Monimuoto-opinnot toteutetaan laaja-alaisina siten, että niissä voi opiskella myös muun tanssitaustan kuin showtanssin tai paritanssin omaava opiskelija. Monimuotototeutuksessa opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jonka mukaan opinnoissa edetään. Monimuoto-opintojen alustava aikataulu

Kampus

Linnanmaan kampus

Yliopistokatu 9, 90570 Oulu

Hakuaika

13.–27.3.2024 klo 15.00

Koulutus alkaa

Elokuu 2024

MuutaValintakoeopas

Valintaperusteet

Aloituspaikoista 80 % on varattu ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa tai ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseen koulutukseen tai tämän jälkeen.

Pohjakoulutusvaatimus 

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Hakukelpoisuuden ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin antavat: 

 • suomalaisen lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB) tai IB-lukion oppimäärä, jonka lisäksi suoritettu IB-kokeissa vähintään 6 ainetta
 • European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung (RP) tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinto (DIA)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuinen suomalainen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aiempi vähintään 80 opintoviikon laajuinen suomalainen ammatillinen tutkinto
 • suomalainen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
 • näyttötutkintona suoritettu suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin
 • korkeakoulututkinto.

Mikäli hakijan suorittama pohjakoulutus on vielä kesken hakuvaiheessa, tulee se olla suoritettuna niin, että suoritettu tutkinto on tarkistettavissa tietokannoista tai todistusjäljennöksistä viimeistään 11.7.2024.

Ennakkotehtävät 

Vuoden 2024 opiskelijavalinnan painotus kohdistuu hakijoihin, joilla on tanssiosaamista joko paritanssissa tai showtanssissa, ja joilla on tavoitteena tanssinopettajan ammatissa toimiminen. Ennen valintakokeisiin osallistumista hakija itse ilmoittaa valintakokeessa painotettavaksi tanssilajikseen joko showtanssin tai paritanssin vastaamalla erikseen lähetettävään kyselyyn. Opiskelijavalinnassa voi menestyä myös muulla tanssitaustalla.

Tanssinopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijavalintaan sisältyy kaksi ennakkotehtävää:

 1. portfolion laatiminen
 2. opetustuokion valmisteleminen.

Portfolion toimittaminen on edellytys valintakokeeseen osallistumiselle. Portfolio toimitetaan sähköpostitse PDF-muodossa 3.4.2024 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: tanssinopettajakoulutus@oulu.fi. Valintakoeoppaassa esitellyn ohjeistuksen mukainen portfolio tuottaa valintakoepisteitä oppaassa täsmennettävällä tavalla.

Hakija valmistautuu pitämään valintakokeissa pienen opetustuokion. Tuokion pituus on 10 minuuttia ja se pidetään valintakokeissa muille osallistujille, joilla ei välttämättä ole kokemusta hakijan valitsemasta opetusaiheesta. 

Tarkemmat tiedot ennakkotehtävistä kerrotaan valintakoeoppaassa.

Valintakokeet

Valintakokeet järjestetään 21.-23.5.2024 välisenä aikana. Valintakoepäivien aikataulusta tiedotetaan tarkemmin hakijan yhteishaussa ilmoittamaan sähköpostiin. Ensimmäinen valintakoepäivä alkaa ilmoittautumisella klo 8.00, tässä yhteydessä hakijan henkilöllisyys tarkistetaan. Valintakokeisiin tulee valmistautua ottamalla mukaan oma tietokone, tanssimiseen sopivat ihonmyötäiset vaatteet, tarkoituksenmukaiset jalkineet sekä muut valintakoeoppaassa kuvatut valintakoetehtäviin liittyvät välineet. 

Valintakokeissa on useita arviointikohteita, jotka sisältävät valintakoeosioita. Jokaisesta arviointikohteesta hakijan on saatava vähintään alin hyväksyttävä pistemäärä. Arviointikohteiden alimmat hyväksytyt pistemäärät löytyvät Oamkin tanssinopettajakoulutuksen valintakoeoppaasta.

Valintakokeen enimmäispistemäärä on yhteensä 100 pistettä ja valintakokeesta on saatava vähintään 50 % enimmäispistemäärästä (50 pistettä). Valintakoe järjestetään ja hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen Oamkin tanssinopettajan tutkinto-ohjelman resurssit ja hakijan tanssiosaaminen sekä alalla suuntautuminen huomioon ottaen.

Tarkemmat tiedot valintakokeesta kerrotaan valintakoeoppaassa.

Vain Oulun ammattikorkeakoulussa suoritettu valintakoe hyväksytään. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoeopas

Tarkemmat tiedot ennakkotehtävistä ja valintakokeesta kerrotaan valintakoeoppaassa.

Hakuohjeet

Hakuohjeet yhteishaussa hakemiseen löydät täältä

 

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

puh. 029 448 9002
hakijapalvelut@oamk.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä

Sassali Niina
Opintovastaava, tanssinopettaja
050 5689354