Skip to content

Röntgenhoitaja (AMK)

Tervetuloa opiskelemaan röntgenhoitajaksi Oulun ammattikorkeakouluun! Röntgenhoitaja työskentelee terveydenhuollon kuvantamistutkimusten ja sädehoidon teknologian parissa. Jos olet kiinnostunut ihmisten kanssa työskentelystä ja tekniikasta, tämä tutkinto-ohjelma sopii sinulle.

Röntgenhoitajan työ vaatii loogista ajattelua, hyviä vuorovaikutustaitoja, vastuullisuutta ja huolellisuutta potilasturvallisuuden takaamiseksi. Opiskelussa sinulta odotetaan aktiivisuutta, itseohjautuvuutta ja vastuunottoa omasta oppimisesta. Röntgenhoitajana toteutat eri-ikäisten, eri sairauksia sairastavien potilaiden ja asiakkaiden kuvantamistutkimuksia kuten röntgen-, isotooppi-, ultraääni- ja magneettitutkimuksia. Osaat työskennellä isotooppihoidoissa ja kuvantaohjatuissa toimenpiteissä sekä toteuttaa sädehoitoa vastuualueesi mukaan joko itsenäisesti tai moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

Mitä röntgenhoitaja tekee?

Röntgenhoitajana toteutat eri-ikäisten, eri sairauksia sairastavien potilaiden ja asiakkaiden kuvantamistutkimuksia kuten röntgentutkimuksia luun murtumaa epäiltäessä, isotooppitutkimuksia syövän etäpesäkkeitä haettaessa ja magneettitutkimuksia selkävaivoja selvitettäessä. Lisäksi osaat työskennellä erilaisissa hoitotoimepiteissä kuten kilpirauhaseen radiojodihoitoa annettaessa tai kuvantaohjatuissa toimenpiteissä kuten verisuonia pallolaajennettaessa. Röntgenhoitaja osallistuu myös syöpään sairastuneen henkilön sädehoidon suunnitteluun ja sädehoidon antamiseen. Näissä eri tilanteissa toimit vastuualueesi mukaan joko itsenäisesti tai moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

Röntgenhoitajana osaat käyttää kuvantamis- ja hoitolaitteita siten, että kuvantamistutkimus, kuvantaohjattu toimenpide tai sädehoito edistää potilaan terveyttä. Osaat soveltaa kuvantamis- ja sädehoitolaitteiden ominaisuuksia potilaskohtaisesti diagnostisen kuvan tuottamiseksi ja sädehoidon osuvuuden varmistamiseksi. Röntgenhoitajana käytät työssäsi runsaasti erilaisia terveydenhuollon tietojärjestelmiä, joiden luotettava käyttö takaa potilasturvallisuuden.

Röntgenhoitaja kohtaa työssään monella tavalla sairaita ihmisiä kuten onnettomuuksiin joutuneita tai syopään sairastuneita henkilöitä, mutta myös terveitä henkilöitä rintasyövän seulontatutkimuksissa. Röntgenhoitajalta odotetaan empatiataitoja, mutta samalla asiantuntijuutta tutkimusten ja hoitojen toteuttajana. Työn fyysisyys vaihtelee riippuen mm. siitä, kuinka autettavia potilaat ja asiakkaat ovat.

Röntgenhoitajan opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa

Röntgenhoitajan opinnot sisältävät tietopuolisia opintoja 135 opintopistettä ja harjoittelua 75 opintopistettä. Tietopuolisissa opinnoissa käytetään opetusmenetelminä luentoja, itsenäistä työskentelyä, verkko-opiskelua, harjoituksia, seminaareja ja simulaatioita. Simulaatiot tapahtuvat ammattikorkeakoulun tiloissa, joissa harjoitellaan potilaan kuvantamista ja kuvantamisen laadunhallintatehtäviä sekä potilaan ohjaus-, hoito- ja toimenpidetilanteita. Opinnäytetyö toteutuu useimmiten yhteistyössä työelämän kanssa.

Harjoittelu sisältää kaikkien kuvantamismenetelmien ja sädehoidon harjoittelujakson. Harjoittelu tapahtuu perus- ja erikoissairaanhoidossa sekä yksityisessä terveydenhuollossa kuvantamis- ja sädehoitoyksiköissä. Harjoittelun toteutuminen edellyttää, että olet valmis suorittamaan harjoittelua myös muualla kuin Oulussa.

Lue blogikirjoitus Oamkin RadSim-simulaatioympäristöstä, jossa röntgenhoitajaopiskelijamme harjoittelevat turvallista lääketieteellisen säteilyn käyttöä erilaisia kuvantamismenetelmiä hyödyntäen. Säteilevää-blogissa kerrotaan myös, millaisia matematiikan taitoja röntgenhoitajan opinnoissa tarvitaan.  Lisäksi voit tutustua syksyllä 2018 opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden kokemuksiin monimuoto-opiskelusta.

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Tutkinto-ohjelman opinnoista 30 opintopistettä opiskellaan englanniksi. Englantia tarvitset englanninkielisen opiskelumateriaalin opiskelussa, osallistuessasi kansainvälisiin konferensseihin tai toimiessasi Oamkiin saapuvien vaihto-opiskelijoiden opiskelijatuutorina. Harjoittelussa kohtaat vieraskielisiä potilaita ja asiakkaita, joiden ohjauksessa voit useimmin käyttää englantia.

Voit myös lähteä vaihto-opiskelemaan ja kartuttamaan kansainvälistä kokemusta uuteen maahan. Kansainvälisessä opiskelijavaihdossa voit suorittaa sekä tietopuolisia opintoja että harjoittelua. Opiskelijavaihdon keskeiset yhteistyökumppanit ovat Italiassa ja Portugalissa.

Lue vaihto-kokemukset Latviasta ja Keniasta.

Missä röntgenhoitaja työskentelee?

Suurin osa röntgenhoitajista työskentelee julkisen tai yksityisen terveydenhuollon sairaaloissa, terveyskeskuksissa tai lääkäriasemilla röntgenhoitajina. Terveydenhuollossa röntgenhoitajilla on potilastyön lisäksi usein erityisvastuualueita esimerkiksi opiskelijaohjaajina, ensiapukouluttajina tai laadunvarmistuksessa.

Röntgenhoitaja voi työllistyä myös terveydenhuollon yrityksiin kuvantamis- ja sädehoitolaitteiden käyttökouluttajaksi, laitemarkkinoijaksi tai tuotekehittelijäksi. Röntgenhoitaja voi työskennellä myös eläinlääkintähuollossa eläinten kuvantamistutkimusten parissa tai säteilyn käytön valvontatehtävissä teollisuudessa esimerkiksi ydinvoimalassa.

Lue, millaista on työskennellä röntgenhoitajana sädehoidossa.

Lue, millaisia ovat röntgenhoitajan työtehtävät angiografiatoimenpiteissä.

Lue kolmivuorotyötä tekevän röntgenhoitajan kokemuksia työelämästä.

Lue, miten röntgenhoitajakoulutus antaa loistavat valmiudet myös teollisuudessa työskentelemiseen.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Röntgenhoitajan jatko-opiskelumahdollisuudet

Röntgenhoitajatutkinnon ja kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakeutua opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (YAMK). Röntgenhoitajatutkinnon suoritettuasi voit hakea opiskelemaan myös terveystieteitä yliopistoon, jossa voit suorittaa terveystieteiden maisterin ja terveystieteiden tohtorin tutkinnon.