Skip to content

Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus

Tutkinto

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike

Rakennusarkkitehti (AMK)

Laajuus/kesto

240 op / 4 vuotta

Tutkinto-ohjelma

Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Aloituspaikat

45, joista vähintään 36 ensikertalaisille

Opetusjärjestelyt

Päivätoteutuksesta pääosa toteutetaan lähiopetuksena. Lähiopetusta tarjotaan arkipäivinä. Päivätoteutukseen osallistuvalta opiskelijalta edellytetään hyviä valmiuksia myös itsenäiseen opiskeluun. 

Osa opetuksesta toteutetaan verkossa. Opiskelijalla tulee olla käytössään kannettava tietokone.

Kampus

Linnanmaan kampus

Yliopistokatu 9, 90570 Oulu

Hakuaika

13.–27.3.2024 klo 15.00

Koulutus alkaa

Elokuu 2024

Valintaperusteet

Opiskelijavalinta tehdään seuraavilla valintatavoilla:

 1. Ylioppilastutkinto (198 p) + soveltuvuuskoe (120 p) = 318 pistettä
 2. Ammatillinen perustutkinto (150 p) + soveltuvuuskoe (120 p) = 270 pistettä
 3. AMK-valintakoe (400 p) + soveltuvuuskoe (360 p) = 760 pistettä.

Hakijat ovat mukana käytössä olevissa valintatavoissa pohjakoulutuksensa mukaisesti eikä hakijan tarvitse tätä itse valita. Järjestelmä huomioi kunkin hakukohteen kohdalla hakijan kannalta parhaimman vaihtoehdon. Aloituspaikoista 80 % on varattu ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa tai ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseen koulutukseen tai tämän jälkeen.

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Hakukelpoisuuden ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin antavat: 

 • suomalaisen lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB) tai IB-lukion oppimäärä, jonka lisäksi suoritettu IB-kokeissa vähintään 6 ainetta
 • European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung (RP) tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinto (DIA)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuinen suomalainen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aiempi vähintään 80 opintoviikon laajuinen suomalainen ammatillinen tutkinto
 • suomalainen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
 • näyttötutkintona suoritettu suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin
 • korkeakoulututkinto.

Mikäli hakijan suorittama pohjakoulutus on vielä kesken hakuvaiheessa, tulee se olla suoritettuna niin, että suoritettu tutkinto on tarkistettavissa tietokannoista tai todistusjäljennöksistä viimeistään 11.7.2024.

Todistusvalinnoissa voivat olla mukana vain hakijat, joiden tutkintotodistusten tiedot on saatavilla viimeistään 14.5.2024. Kevään ylioppilastutkintojen tiedot saadaan suoraan Ylioppilastutkintolautakunnalta ja keväällä valmistuvien ammatillisten perustutkintojen tiedot ammatillisista oppilaitoksista.

Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe on yhteinen kaikkien rakennusarkkitehtikoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen kanssa: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen korkeimman rakennusarkkitehtihakutoiveensa ammattikorkeakoulussa. Jokaisen hakijan tulee suorittaa soveltuvuuskoe! Valintakoevalinnassa tulee lisäksi suorittaa myös AMK-valintakoe.

Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe järjestetään perjantaina 3.5.2024 klo 9.00-16.30. Hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen korkeimman rakennusarkkitehtihakutoiveensa ammattikorkeakoulun Moodle-alustalla.

Hakija saa ennen valintakoetta sähköpostitse tarkemmat ohjeet osallistumisesta. Kaikki yhteydenotot tehdään sähköpostitse hakijan yhteishakulomakkeella ilmoittamaan osoitteeseen. Hakijan tulee seurata sähköpostia säännöllisesti.

Hakijan tulee testata Moodleen kirjautumista ja tehtävien palauttamista ennen soveltuvuuskoetta sähköpostitse toimitettavien ohjeiden mukaisesti.

Tehtävät julkaistaan Moodlessa soveltuvuuskoepäivänä 3.5.2024. Koe kestää klo 9.0016.30. Aamupäivän koetehtävä tehdään klo 9.0012.00 ja iltapäivän koetehtävä klo 13.30–16.30. Koetehtävät tehdään ja palautetaan kokeen aikana.

Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeesta on saatava vähintään puolet (50%) enimmäispistemäärästä, jotta koetulos on hyväsyttävä.

Soveltuvuuskokeessa tarvittavat välineet:

 • A3-piirustuspaperia (valkoinen)
 • lyijykyniä (eri kovuuksia ja vahvuuksia)
 • kumin, teroittimen ja suoran viivoittimen
 • puuvärit (vähintään 12 väriä, sisältäen päävärit)
 • verkkoon liitetyn tietokoneen / tabletin / älypuhelimen, jolla voit avata tehtäväsivut ja palauttaa tehtävän verkossa
 • digikameran / älypuhelimen kameran, jolla voit ottaa kuvan valmiista soveltuvuuskoetehtävästä
 • listaa voidaan tarkentaa myöhemmin, ja siitä ilmoitetaan tällä sivulla sekä hakijalle lähetettävässä ohjeistuksessa.

Soveltuvuuskokeen tehtävien tekemistä varten hakijan pitää tutustua alan peruskäsitteisiin seuraavien kirjojen avulla:

Todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 27.5.2024. Muut valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 4.7.2024. Ennen näitä päivämääriä ei voida antaa mitään hakijoiden valintakoemenestystä koskevia tietoja.

Mikäli hakija ei osallistu soveltuvuuskokeeseen, siitä ei tarvitse ilmoittaa.

Aiempien vuosien soveltuvuuskokeisiin voi tutustua Metropolian www-sivuilla

Rakennusarkkitehtuurikoulutuksen soveltuvuuskoe 2023

Rakennusarkkitehtuurikoulutuksen soveltuvuuskoe 2022

Rakennusarkkitehtuurikoulutuksen soveltuvuuskoe 2021

Rakennusarkkitehtuurikoulutuksen soveltuvuuskoe 2020

Rakennusarkkitehtuurikoulutuksen soveltuvuuskoe 2019

Valinta tehdään rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeen ja ylioppilastutkinnosta laskettavien koulumenestyspisteiden perusteella. Tässä valintatavassa huomioidaan suomalainen ja kansainvälinen (EB, IB, Suomessa suoritettu RP/DIA) ylioppilastutkinto. Alla olevasta taulukosta näet suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteytyksen (enintään 198 pistettä). Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytystaulukot löytyvät täältä. Hakijan tulee saada ylioppilastutkinnosta vähintään 33 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi. 

AineAine/Taso 
Äidinkieli 1 464134261810
Matematiikka Pitkä464340 35 27 19 
 Lyhyt 40 35 27 19 13 
Vieras/toinen kotimainen kieli Pitkä46 41 34 26 18 10 
 Keskipitkä38 34 2618 12 
 Lyhyt 30 27 21 15 
Ainereaali tai vieras kieli 2Fysiikka30 27 21 15 
 Kemia30 27 21 15
 Biologia 30 27 21 15 
 Maantiede 30 27 21 15 
 Terveystieto30 27 21 15 
 Psykologia 30 27 21 15 
 Filosofia 30 27 21 15 
 Historia 30 27 21 15
 Yhteiskuntaoppi 30 27 21 15 
 Uskonto/ET 30 27 21 15 
 Vieras kieli (pitkä/keskipitkä/lyhyt) 30 27 21 15 

1) Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä
2) Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan
3) Vieras kieli (pitkä/keskipitkä/lyhyt), ei toinen kotimainen kieli

Valinta tehdään rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeen ja ammatillisesta perustutkinnosta laskettavien koulumenestyspisteiden perusteella. Tässä valintatavassa huomioidaan 1.8.2015 tai sen jälkeen suoritetut ammatilliset perustutkinnot. Koulumenestyspisteet lasketaan yhteisten tutkinnon osien (enintään 60 pistettä) sekä tutkinnon painotetun keskiarvon (enintään 90 pistettä) perusteella. Hakijan tulee saada ammatillisesta perustutkinnosta vähintään 60 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi.

Yhteiset tutkinnon osat:

Arvosana-asteikko Arvosanat      
Asteikko 1-3– 1
Asteikko 1-5 4– 1
Yhteiset tutkinnon osatPisteet       
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 120 15 13 10 
Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen 120 15 13 10 
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 120 15 13 10 

1 1.1.2018 voimaan tulleissa perustutkintotodistuksissa yhteiset tutkinnon osat arvioidaan hyväksytty/hylätty-asteikolla. Yhteisen tutkinnon osan osa-alueet arvioidaan numeerisesti. Näiden perusteella lasketaan arvosana yhteisen tutkinnon osan osa-alueista.

Tutkinnon painotettu keskiarvo:

1-51-3Pisteet1-5 1-3 Pisteet 1-5 1-3 Pisteet 
5,003,0090≥3,98 ≥2,39 59 ≥2,76 ≥1,65 29 
≥4,97≥2,9889 ≥3,94 ≥2,37 58 ≥2,71 ≥1,62 28 
≥4,94≥2,9688≥3,91≥2,3457≥2,67≥1,5927
≥4,91≥2,9587 ≥3,87≥2,3256 ≥2,63≥1,5726 
≥4,88≥2,9386 ≥3,83≥2,3055 ≥2,58≥1,5425 
≥4,85≥2,9185 ≥3,79≥2,2854 ≥2,54≥1,5124
≥4,82≥2,8984 ≥3,76≥2,2653 ≥2,49≥1,4923 
≥4,79≥2,8783 ≥3,72≥2,2352 ≥2,43≥1,4722 
≥4,76≥2,8682 ≥3,68≥2,2151 ≥2,37≥1,4421 
≥4,73≥2,8481≥3,65≥2,1950≥2,30≥1,4220
≥4,70≥2,8280≥3,61≥2,1749≥2,24≥1,4019
≥4,67≥2,8079≥3,57≥2,1548≥2,18≥1,3818
≥4,64≥2,7878≥3,54≥2,1247≥2,12≥1,3617
≥4,61≥2,7777≥3,50≥2,1046≥2,05≥1,3416
≥4,58≥2,7576≥3,46≥2,0845≥1,99≥1,3215
≥4,55≥2,7375≥3,42≥2,0544≥1,93≥1,3014
≥4,52≥2,7174≥3,37≥2,0343≥1,86≥1,2813
≥4,49≥2,6973≥3,33≥2,0042≥1,80≥1,2612
≥4,46≥2,6772≥3,29≥1,9741≥1,74≥1,2311
≥4,42≥2,6571≥3,24≥1,9540≥1,67≥1,2110
≥4,39≥2,6370 ≥3,20≥1,9239 ≥1,61≥1,199
≥4,35≥2,6169 ≥3,15≥1,8938 ≥1,55≥1,17
≥4,31≥2,5968 ≥3,11≥1,8637 ≥1,49≥1,157
≥4,28≥2,5667 ≥3,07≥1,8436 ≥1,42≥1,13
≥4,24≥2,5466 ≥3,02≥1,8135 ≥1,36≥1,11
≥4,20≥2,5265 ≥2,98≥1,7834 ≥1,30≥1,09
≥4,16≥2,5064 ≥2,93≥1,7633 ≥1,23≥1,07
≥4,13≥2,4863 ≥2,89≥1,7332 ≥1,17≥1,05
≥4,09≥2,4562 ≥2,85≥1,7031 ≥1,11≥1,02
≥4,05≥2,4361≥2,80≥1,6830≥1,00≥1,00
≥4,02≥2,4160

Valinta tehdään rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeen ja AMK-valintakokeen perusteella. Tarkemmat tiedot AMK-valintakokeesta julkaistaan Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla.

Hakuohjeet

Hakuohjeet yhteishaussa hakemiseen löydät täältä

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
puh. 029 448 9002
hakijapalvelut@oamk.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä

Kilpinen Pekka
Opintovastaava, rakennusala
050 5680919