Optometristi (AMK)

Optometristina työskentelet asiakaspalvelijana useimmiten yksityisessä optikkoliikkeissä. Valmistumisesi jälkeen hallitset näöntutkimisen ja silmälasien valmistamisen perustaidot, mutta osaat myös määrätä piilolasit ja heikkonäköisten apuvälineet. Osaat myös arvioida silmien terveydentilan. Tervetuloa opiskelemaan optometriaa Oulun ammattikorkeakouluun! 

Optometristin koulutus

Optometrian tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja tutkinto-ohjelmassa on vain yksi suuntautumisvaihtoehto, optometristi. Valmistuessasi tutkintonimikkeesi on optometristi (AMK).

Ensimmäisenä vuonna opiskelet matematiikkaa ja fysiikkaa, optiikkaa, silmälasiopin teknologiaa, näön tutkimisen perusteita sekä anatomiaa ja fysiologiaa, farmakologiaa ja lääketieteen perusteita. Toisena vuonna jatkat silmälasiopin teknologian ja näöntutkimuksen opintoja sekä aloitat piilolasi- ja silmälääketieteen opintoja. Toisena vuonna opiskelet myös tutkimustyön perusteita ja suoritat keväällä ensimmäisen harjoittelun optikkoliikkeessä. Kolmantena vuonna jatkat piilolasiopintoja, syvennät näöntutkimisen opintoja ja opiskelet silmien terveyden tutkimista. Kolmannen vuoden syksyllä aloitat myös opinnäytetyösi. Neljäntenä eli viimeisenä syksynä suoritat toisen harjoittelun optikkoliikkeessä ja viimeistelet opinnäytetyösi.

Opiskelu optometrian tutkinto-ohjelmassa on päiväopiskelua, jolloin opintoja koululla voi olla jokaisena päivänä maanantaista perjantaihin välillä 8–16 ja joskus jopa kello 18 asti. Harjoittelutiloissa suoritettavat silmälasiopin, näöntutkimisen, piilolasien sovituksen ja silmien terveyden tutkimisen opinnot vaativat sinulta aktiivista osallistumista ja läsnäoloa. Suuren osan opinnoista opiskelet itsenäisesti oppituntien ulkopuolella joko yksin tai ryhmissä. Itsenäisiä kädentyön ja asiakastyön harjoituksia voit tehdä koulun harjoitustiloissa ja teoriatehtäviä mm. Moodle-oppimisalustan välityksellä joko koululla tai muussa haluamassasi paikassa. Osaamisesi voit osoittaa, opintojaksosta riippuen, kirjallisilla tehtävillä ja -kokeilla sekä osaamisen näytöillä. Osan opinnoista opiskelet englannin kielellä. Myös opiskelumateriaaleista suuri osa on englanninkielisiä.

Opintoihin kuuluvat harjoittelut suoritat ohjattuna harjoitteluna optikkoliikkeissä, joita on ympäri Suomea. On mahdollista, että harjoittelet kotipaikkakunnallasi tai paikkakunnalla, mihin haluaisit työllistyä kesällä tai valmistuttuasi. Koulutukseesi sisältyy työelämäyhteyksiä sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeita.

Mitä optometristi tekee?

Optometristina todennäköisin työnantajasi on optometrian alan yritys, joko yksittäinen optikkoliike tai optikkoliikeketju. Optometristina voit työskennellä myös sairaalan silmäpoliklinikalla, yksityisessä silmäsairaalassa ja työterveyshuollossa sekä yrittäjänä. Optometristina voit työskennellä myös optisen alan järjestössä, kuten Näkemisen ja silmäterveyden NäeRy:ssä ja Suomen optikoiden ammattijärjestössä SOAssa.

Optometristina teet näöntutkimuksen ja määrität silmien taittovirheen. Valitset asiakkaalle näönkorjausratkaisun sekä määräät ja sovitat silmä- ja piilolasit ja muut optiset apuvälineet. Optometristina ohjaat asiakkaita näköön, näkemisen ongelmiin ja niiden korjaamiseen liittyvissä asioissa. Arvioit myös silmän terveydentilan ja tarvittaessa ohjaat asiakkaan silmälääkärille. Toimit itsenäisenä näkemisen ja näönhuollon asiantuntijana sekä työskentelet yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa kehittäen ratkaisuja näkemisen ja ympäristön näkemiseen vaikuttavien puutteiden parantamiseksi.

Optometristin työ on asiakaspalvelua, joten tarvitset hyviä ihmissuhdetaitoja. Ohjaus ja neuvonta liittyvät lähes kaikkiin työtehtäviisi. Yhteistyötaidot ovat tärkeitä, koska asiakkaita palvellaan yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Tarvitset myös monipuolisia kädentaitoja sekä laajaa tietoperustaa. Työnimikkeesi on optometristi (aikaisemmin optikko).

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Vaihtoon lähteminen on erinomainen tapa kohentaa kielitaitoa ja saada kansainvälistä kokemusta. Sinulla on mahdollisuus lähteä perinteiseen opiskeluvaihtoon eli suorittamaan opintojaksoja ulkomaiseen optometrian alan oppilaitokseen. Viime vuosina optometrian opiskelijoiden vaihtokohteita ovat olleet Aalen University saksassa,  Polytechnic University of Catalonia espanjassa ja Tallinn Health Care College Virossa. Voit lähteä myös harjoitteluvaihtoon, jolloin suoritat omien opintojesi työharjoittelua ulkomailla.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Optometristin tutkinnon suoritettuasi voit opiskella ylemmän ammmattikorkeakoulututkinnon (YAMK).

Lue opiskelijatarinoita

  • Mielenkiintoisia opintoja ja laadukasta opetusta optometristin koulutuksessa 2.3.2021

    Mielenkiintoisia opintoja ja laadukasta opetusta optometristin koulutuksessa Oulun ammattikorkeakoulussa optometriaa opiskeleva Saara Majava kokee opiskelevansa juuri itselleen oikeaa alaa. Saaraa kiehtoo optometriassa se, miten matemaattisuus ja ihmisten auttaminen yhdistyvät työssä mielenkiintoisella tavalla. Saaran mielestä opetus Oamkissa on laadukasta, ja apua tarvittaessa opettajat ovat aina valmiita auttamaan. Kuva: Antti J. Leinonen Oulun ammattikorkeakoulun optometristiopiskelija Saara Majava on aina haaveillut työstä, jossa…