Skip to content

Insinööri (AMK), talotekniikka

Miten rakennuksiin tuodaan ihmisiä palvelevia uusia ratkaisuja? Miten voit vaikuttaa rakennusten energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen? Talotekniikalla tarkoitetaan kiinteistöön liittyvien teknisten laitteiden ja järjestelmien kokonaisuutta. Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa Oulun ammattikorkeakouluun! 

Talotekniikan ratkaisut vaikuttavat siihen, kuinka terveellinen, turvallinen ja toimiva rakennus on. Oulun ammattikorkeakoulussa keskityt opinnoissasi LVI-tekniikkaan, joka on keskeinen osa talotekniikan kokonaisuutta. Digitalisaatio muuttaa myös LVI-alaa, mikä avaa LVI-osaajille uusia ammatillisia mahdollisuuksia. Meillä luot yhteyksiä yrityksiin jo opiskelujen aikana, ja Oamkin talotekniikasta valmistuneista 80 % työllistyykin heti opintojen jälkeen.

Talotekniikan opinnoissasi keskityt niin yksityishenkilölle kuin yhteiskunnallisesti ajankohtaisiin ja merkittäviin aiheisiin: sisäilmastoon, ilmastointi-, lämmitys- ja jäähdytystekniikkaan sekä vesi- ja viemäritekniikkaan. Tutkinnon suoritettuasi hallitset rakennusten tekniset järjestelmät. Osaat soveltaa ympäristöystävällistä ja energiatehokasta teknologiaa terveellisen ja viihtyisän asuin- ja työympäristön suunnittelussa ja käytössä. Hallitset alalla käytössä olevat tyypilliset ohjelmistot ja sovellukset. Pärjäät työelämän kieli-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja vaativissa tilanteissa.

Missä LVI-insinööri työskentelee?

LVI-insinöörinä työskentelet tyypillisimmin LVI-suunnittelussa, projektinhoito- tai valvontatehtävissä niin uudisrakennuskohteissa kuin remontoitavissa kohteissa. Pääset suunnittelemaan rakennukseen lämmitys-, vesi- ja ilmastointijärjestelmiä huomioiden asiakkaan ja rakennuksen käyttäjien tarpeet. Voit toimia myös esimiestehtävissä esimerkiksi kerrostalon LVI-saneerauksissa, tarkastaa LVI-suunnitelmia tai valvoa LVI-järjestelmien asennuksia työmailla.

Korjaus- ja kunnossapitotehtävissä teet esimerkiksi rakennusten kuntoarvioita ja selvität rakennusten energiankulutusta. Näiden pohjalta laadit korjaussuunnitelmia. Tuotekehitystehtävissä taas kehität moderneja LVI-ratkaisuja.

Talotekniikan opiskelu Oulun ammattikorkeakoulussa

Opintojesi alkuvaiheessa vahvistat osaamistasi matematiikassa ja fysiikassa ja tutustut rakennuksen LVIS-järjestelmiin. Jo ensimmäisenä vuonna pääset myös suunnittelemaan pientalon ilmanvaihtoa. Opiskelet alalla tarvittavia mittauksia, mikä antaa pohjaa myöhemmille laboratoriotöille. Opettelet raportoimaan mittauksia ja esittämään oppimaasi suullisesti. Urakointia ja LVI-alan yrittäjyyttä opiskeltaessa hyödynnetään alan yrityksiä.

Suunnitteluprojekteissa suunnittelet vesi- ja viemärijärjestelmät, ilmastoinnin ja lämmitysjärjestelmän alalla käytössä olevilla ohjelmilla. Opinnäytetyön teet tyypillisesti alan yritykseen ja valmistaudut samalla siirtymään työelämään. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on riittävä koulutus LVI-järjestelmien vaativiin suunnittelutehtäviin.

Päiväryhmässä opiskelet päivisin lähiopetustunneilla. Opiskelusi koostuu ohjatusta opiskelusta ja itsenäisestä työskentelystä. Monimuotoryhmän opiskelu on päiväopiskelijoita itsenäisempää. Lähiopetuspäiviä on yksi viikossa. Muutoin opiskelet verkossa olevien tehtävien, videoiden ja muun materiaalin avulla viikoittain. Monimuotoryhmä mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Tämä vaatii sinulta motivaatiota ja ajankäytön suunnittelua, jotta opinnot etenevät.

Lue myös meiltä valmistuneen ja vuoden opinnäytetyö -kilpailun voittaneen Veli-Pekka Kotikummun mietteitä.

Työelämää ja harjoittelua talotekniikassa

Opintoihisi kuuluu harjoittelua 30 opintopistettä, josta vähintään 20 opintopistettä teet opintojesi aikana omalla alallasi. 1 opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Harjoittelussa käytät oppimaasi, tutustut opiskelualasi työelämään ja luot suhteita tulevaisuuttasi varten. Jokavuotinen LVIS-päivä kokoaa alan yritykset ja opiskelijat samalle kampukselle ja tarjoaa sinulle mahdollisuuden markkinoida osaamistasi ja löytää harjoittelupaikka.  

Harjoitteluissasi etenet osaamisesi mukaan. Jos koulutustaustasi on ammattiopisto, tunnet jo alasi työympäristön. Opintojen alussa voit työskennellä asentajana ja tutustua vähitellen tuleviin insinöörin työtehtäviin. Lukiosta tulevien opiskelijoiden on tärkeää päästä tutustumaan alan työskentelyyn pyrkimällä esimerkiksi asentajaharjoittelijaksi tai alan myyntityöhön. Opintojen loppuvaiheessa tavoitteena on harjoitella jo insinöörin työtehtäviä.

Vaihto-opiskelu ja kansainvälisyys talotekniikassa

LVI-insinöörin opinnoista osan voit suorittaa ulkomaisessa oppilaitoksessa. Saat uusia näkökulmia osaamiseesi ja kartutat taitoja, joita varmasti myös työelämässä arvostetaan. Kannustamme sinua vaihtamaan hetkeksi maisemaa hyväksi kokemiimme korkeakoulukohteisiin Euroopassa.

Talotekniikan insinöörin jatko-opintomahdollisuudet

LVI-insinöörin tutkinto antaa sinulle mahdollisuuksia jatko-opintoihin. Kun olet valmistumisesi jälkeen työskennellyt alalla kaksi vuotta, voit hakea opiskelemaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK). Vaihtoehtoisesti voit myös pyrkiä jatkamaan opintojasi yliopistossa.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Voit myös varmistaa opiskelupaikkasi talotekniikasta jo lukiossa tai opiskellessasi ammatillista tutkintoa, jos koulusi on mukana Oamk Highway -toiminnassa.  Oamk Highway -mallissa toisen asteen opiskelijalle luvataan opiskelupaikka tekniikasta tai luonnonvara-alalta, jos hän suorittaa opiskeluaikanaan Oamkin määrittelemät 15 opintopistettä sekä toisen asteen koulutuksen. Opinnot voi suorittaa milloin vain toisen asteen opintojen aikana ja ne ovat opiskelijalle maksuttomia.  Katso, onko koulusi mukana Oamk Highway -toiminnassa.

Oamk-podcast: talotekniikan koulutus

Talotekniikan insinööri on kiinteistön järjestelmien ammattilainen