Skip to content

Erillishaku: Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus, Kajaani

Tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike

Bioanalyytikko (AMK)

Laajuus/kesto

210 op / 3,5 vuotta

Tutkinto-ohjelma

Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma

Aloituspaikat

15

OpetusjärjestelytTeoriaopinnot toteutetaan pääasiallisesti etäopintoina.
 
Kajaanissa järjestetään näytteenottoharjoitukset ensimmäisenä lukuvuonna NordLabin tiloissa (n. 10 opetuskertaa). Näytteenottoharjoitukset järjestetään iltaisin tai viikonloppuisin.

Osa opinnoista toteutetaan Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä Kajaanissa (6 op).

Laboraatiotunnit (kädentaitoihin liittyvät laboratorioharjoitukset) toteutetaan Oulussa 2-3 päivän jaksoissa. Opetusjaksoja on Oulussa noin 10 kertaa lukuvuodessa.

Harjoittelusta 39 op suoritetaan Kainuussa.

Opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen voi vaikuttaa suoritettavien opintojen määrään ja kestoon.
Kampus

Kontinkankaan kampus

Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Hakuaika

4.–18.4.2024 klo 15.00

Koulutus alkaa

Elokuu 2024

MuutaKoulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky

(linkki Ammattikorkeakouluun.fi -sivustolle)

Valintaperusteet

Kyseessä on erillishaku, jonka hakuaika, pohjakoulutusvaatimus ja valintaperusteet poikkeavat yhteishaussa mukana olevasta koulutuksesta.

Hakukelpoisuus

Pohjakoulutusvaatimuksena on

 • sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
 • sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto
 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)
 • laboratorioanalyytikko (AMK)
 • laboratorioalan perustutkinto (laborantti)
 • yleinen amk-hakukelpoisuus, jonka lisäksi suoritettuna sosiaali- ja terveysalan, biokemian tai kemian korkeakouluopintoja vähintään 25 op.

Pohjakoulutus tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.

Ennakkotehtävä ja haastattelu

Ennakkotehtävänä on motivaatiokirje, jossa hakija kertoo motivaatiosta opiskeluun sekä työkokemuksestaan ja koulutuksestaan.  Laadi suomenkielinen motivaatiokirje, jossa vastaat seuraaviin kohtiin

 1. Kerro itsestäsi, aikaisemmista opinnoistasi ja työkokemuksestasi.
 2. Kuvaa opiskelumotivaatiotasi.
 3. Miksi haet bioanalyytikkokoulutukseen?
 4. Millaiset työtehtävät kiinnostavat sinua?
 5. Kerro omista vahvuuksistasi ja kehittämiskohteistasi.

Ennakkotehtävän kokonaispituus on enintään yksi sivu (sivukoko A4, fonttikoko 12, rivinväli 1). Ennakkotehtävä tulee liittää pdf-muotoisena tiedostona sähköiselle hakulomakkeelle Opintopolku-palveluun 25.4.2024 klo 15 mennessä. Liite tulee olla tallennettuna määräaikaan mennessä eikä myöhästyneitä ennakkotehtäviä huomioida.

Kaikki ennakkotehtävän määräaikaan mennessä palauttaneet hakijat kutsutaan haastatteluun.

Haastattelut toteutetaan etänä 14.-17.5.2024. Hakijoille ilmoitetaan tarkempi haastatteluaika sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen haastattelua.

Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun perusteella. Haastattelun enimmäispistemäärä on 40 ja alin hyväksyttävä pistemäärä 15. Tasapistetilanteessa hyväksytään kaikki tasapisteillä olevat.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen haetaan sähköisella hakulomakkeella, joka on auki hakuaikana Opintopolku.fi -palvelussa. Linkki hakulomakkeelle on sivun yläosassa hakuaikana.

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 14.6.2024 mennessä Oma Opintopolku -palvelussa. Opiskelijaksi hyväksytylle tulee ilmoitus vastaanotettavasta opiskelupaikasta sähköpostiin. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 11.7.2024 klo 15 mennessä.

 

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
puh. 029 448 9002
hakijapalvelut@oamk.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä

Paldanius Mika
Yliopettaja
040 3580230

Nummilinna Katja
Opintovastaava, bioanalyytikko
040 6452417