Skip to content

Bioanalyytikko (AMK)

Tervetuloa opiskelemaan bioanalytiikkaa Oulun ammattikorkeakouluun! Bioanalyytikko työskentelee yleensä laboratoriohoitajana terveydenhuollossa. Työssä yhdistyvät asiakaspalvelu- ja laboratoriotyö. Keskeisiä työtehtäviä ovat näytteenottotoiminta, näytteiden analysointi ja tulosten arviointi. 

Mitä bioanalyytikko tekee?

Bioanalyytikon ammatti on monipuolinen, sillä voit työskennellä useilla erikoisaloilla, joita ovat esimerkiksi näytteenotto, kliininen kemia, hematologia, vierianalytiikka, mikrobiologia, histologia ja sytologia, fysiologia ja neurofysiologia, patologia tai genetiikka. Tällä hetkellä bioanalyytikoiden työtilanne on erittäin hyvä. Suurin osa bioanalyytikoista työskentelee terveyskeskusten, sairaaloiden tai yksityisen lääkäriasemien laboratoriossa. Muita työskentelymahdollisuuksia ovat esimerkiksi lääke- ja biotieteelliset tutkimusryhmät sekä laboratorioalan yritysten myynti- ja markkinointitehtävät.

Bioanalyytikon keskeisiä tehtäviä ovat

  • näytteenottotoiminta
  • asiakaspalvelu
  • vieritestaus
  • näytteiden analysointi ja tulosten arviointi
  • osallistuminen laboratoriopalvelujen laadunhallintaan.

Tutkinnon suoritettuasi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa sinut terveydenhuollon ammattihenkilöksi (laboratoriohoitaja).

Bioanalyytikon opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa

Bioanalytiikan opinnoissa yhdistyvät teoria ja käytännön laboratorioharjoitukset. Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja työelämäharjoittelua. Osa teoriaopinnoista voidaan toteuttaa verkko-opintoina. Opinnot alkavat joka toinen vuosi päivätoteutuksena ja joka toinen vuosi monimuotototeutuksena.

Keskeisiä sisältöalueita ovat ihmisen anatomia sekä biokemialliset ja fysiologiset toiminnot laboratoriotutkimusten perusteena. Opintoihin sisältyy lisäksi solu- ja molekyylibiologiaa, kemiaa, fysiikkaa, mikrobiologiaa, hematologiaa, neurofysiologiaa sekä histo- ja sytologiaa. Myös asiakkaiden ohjaaminen laboratoriotutkimuksiin kuuluu ammattiopintoihin.

Opinnoissa tarvitset teknistä osaamista, kädentaitoja, huolellisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja. Mikroskopointi edellyttää visuaalista hahmottamista sekä värien ja rakenteiden erottamista.

Työelämäharjoittelu ja kansainvälinen vaihto-opiskelu

Työelämäharjoittelua voit suorittaa terveys- ja lääkäriasemien laboratorioissa, sairaaloiden laboratorioissa tai tutkimusryhmissä. Harjoittelupaikat ovat eri puolilla Suomea, myös kansainvälinen harjoittelu on mahdollista. Suosituimpia bioanalytiikan kansainvälisiä vaihtokohteita ovat mm. Italia, Belgia, Hollanti ja Viro. Vaihtoon lähteminen on erinomainen mahdollisuus kartuttaa kansainvälistä kokemusta ja ottaa enemmän irti opiskeluajasta. 

Bioanalyytikon jatko-opiskelumahdollisuudet

Jatkokoulutusmahdollisuuksia bioanalyytikolle ovat ylempi AMK -tutkinto tai opinnot tiedekorkeakouluissa. Voit myös opiskella ammatillisen opettajan pätevyyden Ammatillisessa opettajakorkeakoulussamme.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.