Skip to content

Bachelor of Business Administration, International Business

Kiinnostaako sinua kansainvälinen ura Suomessa tai ulkomailla? Haluatko opiskella eri maista ja kulttuureista tulevien kansainvälisten nuorten kanssa? Haluatko tutkinnon, jonka tuoma osaaminen tarjoaa sinulle laajat mahdollisuudet omien toiveidesi ja tavoitteidesi suuntaamiseen?

International Business (Bachelor of Business Administration) -koulutus

International Business -tutkinto-ohjelma on loistava valinta niin suomalaisille kuin kansainvälisillekin opiskelijoille, joita kiinnostaa ura kansainvälisissä organisaatioissa. Tutkinto-ohjelman opinnot on suunniteltu kansainvälisesti suuntautuneiden yritysten tarpeet huomioiden, ja ne tarjoavat hyvät valmiudet erityisesti markkinoinnin, myynnin ja kansainvälisen kaupan tehtäviin. 

Opinnot valmentavat toimimaan monimuotoisessa työympäristössä englannin kielellä. Tutkinto-ohjelman selkärankana toimii pohjoismaisen työkulttuurin arvot, kuten yhdenvertaisuus, luottamus, läpinäkyvyys ja monimuotoisuuden kunnioittaminen.

Vahva osaaminen urallesi

Opinnot tarjoavat sinulle vahvan pohjan kansainvälisen uran rakentamiselle. Opit esimerkiksi   

 • suunnittelemaan ja toteuttamaan myynnin ja markkinoinnin toimenpiteitä kansainvälisessä markkinaympäristössä tietoa ja digitaalisia työkaluja hyödyntäen
 • rakentamaan suhteita ja viestimään englanniksi keskeisten sidosryhmien, kuten asiakkaiden, kumppaneiden, toimitusverkoston ja viranomaisten kanssa huomioiden samalla mahdolliset kulttuuriset erot 
 • kansainväliseen kauppaan liittyvät keskeiset periaatteet ja toimintatavat 
 • työskentelemään monimuotoisessa työyhteisöissä pohjoismaisia arvoja kunnioittaen.

Tutkinto-ohjelman opintosuunnitelma pohjautuu työelämälähtöiseen osaamisperustaiseen oppimiseen. Yritysten kanssa yhteistyössä toteutetut projektit, harjoitustehtävät, opinnäytetyö ja käytännön harjoittelu mahdollistavat työelämään tutustumisen ja verkostoitumisen jo opintojen aikana. Englannin kielellä ja monikulttuurisessa ryhmässä toimiessasi pääset kehittämään kieli- ja vuorovaikutustaitojasi. 

Mitä töitä valmistuneet tekevät?

International Business -tutkinto-ohjelma antaa valmiudet omien kiinnostuksen kohteiden mukaisen kansainvälisen uran rakentamiseen. Valmistuneet työskentelevät esimerkiksi kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin sekä kansainvälisen viennin ja tuonnin työtehtävissä erilaisilla toimialoilla. Valmistumisen jälkeen tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi

 • Marketing Assistant/Coordinator/Manager/Specialist 
 • Account Manager, Key Account Manager 
 • Sales Assistant/Coordinator/Manager 
 • Customer Service Manager 
 • Sales Operations Specialist 
 • Export Manager, Import Manager 
 • Logistics specialist 

Kansainvälisyys ja vaihtomahdollisuudet

Kansainvälisyys on keskeinen elementti oppimisympäristössämme. Eri puolilta maailmaa tulevien tutkinto-opiskelijoiden lisäksi meillä opiskelee kanssasi joka lukuvuosi runsas joukko vaihto-opiskelijoita kumppanikorkeakouluistamme EU-maista ja EU:n ulkopuolelta. Tämä tarjoaa sinulle erinomaiset mahdollisuudet verkostoitumiseen ja ystävyyssuhteiden luomiseen. 

Kannustamme omia opiskelijoitamme suorittamaan osa opinnoistaan opiskelijavaihdossa jossakin lukuisista kumppanikorkeakouluistamme Euroopassa, Aasiassa tai Pohjois-Amerikassa. Myös tutkintoon sisältyvät harjoittelujakso on mahdollista suorittaa ulkomailla. Lisäksi opiskelijoillamme on mahdollisuus hakea kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan. Ohjelmassa opiskelija opiskelee kansainvälisessä kumppanikorkeakoulussa Saksassa (Hoheschule Neu-Ulm), jossa opiskelukielenä on englanti. Valmistuessaan opiskelija saa tutkinnot sekä Oamkista että Hoheschule Neu-Ulmista. 

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Bachelor in Business Administration (BBA) -tutkinto on korkeakoulututkinto, joka on rinnasteinen yliopistojen ja korkeakoulujen kandidaatin tutkintoon (Bachelor) sekä Suomessa että ulkomailla. Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulutukintoon (YAMK) ja maisterin tutkinto-ohjelmiin. Voit myös opiskella ammatillisen opettajan pätevyyden Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa

Kansainvälisen liiketalouden opiskelijatarinoita