kOPPI

 

 

 

kOPPI – Käynnissäpidon ja kunnossapidon oppimisympäristöt

kOPPI tähtää käynnissä- ja kunnossapitoalan alueellisen koulutuksen uudistamiseen

Kehitämme tuoreita koulutussisältöjä ja osaamista päivittävää koulutusta kunnossapidon uusista teknologioista käynnissä- ja kunnossapitoalalle. Hankkeessa kehitettävät kurssit suunnitellaan vastaamaan erityisesti elinkeinoelämän tarpeisiin ja ne on suunnattu Pohjois-Suomen pk-yritysten henkilöstölle, oppilaitosten opetushenkilöstölle ja työttömille tekniikan pohjakoulutuksen saaneille henkilöille.  

Hankkeella laajennetaan kunnossapitoalan alueellista osaamista ja tarjontaa sekä varmistetaan KÄYPI-hankkeen laiteympäristön integrointi koulutustoimintaan. Haluamme varmistaa käynnissä- ja kunnossapitoa tekevien yritysten toiminnan jatkumisen ja parantaa niiden kilpailukykyä kouluttamalla toimihenkilöille valmiudet vastata uusiin vaatimuksiin. Käynnistyneet ja tulevat alueelliset suurhankkeet lisäävät kunnossapidon palvelukysyntää jatkossa merkittävästi. kOPPI-hanke pyrkii varmistamaan näiden suurhankkeiden onnistumisen vastaamalla tähän kunnossapitopuolen osaamisvajeen tuottamaan haasteeseen.

Käynnissä- ja kunnossapitoalan opintopolku

Hankkeen tavoitteina on päivittää kunnossapitoalan koulutuksen saaneiden henkilöiden osaamista pilottikoulutusten avulla ja kehittää koulutussisältöjä moderneihin kunnossapitoalan teknologioihin.

Teknologian kehittymisen vuoksi kunnossapitoalalla on selkeä tarve työntekijöiden lisäkouluttautumiselle. Hanke mahdollistaa jatkuvan oppimisen kunnossapitohenkilöstön lisäksi myös opetushenkilöstölle. kOPPI-hanke rakentaa opintopolkua, joka valmistaa alan tulevaisuuden haasteisiin.

Kunnossapitoteknologioiden koulutuskeskittymä Ouluun

Hankkeessa toteutetaan yhteistyössä Oamkin ja Oulun yliopiston kanssa kunnossapitoalan koulutussisältöjä eri koulutusasteille. Hanke tukee KÄYPI-hankkeen (Käynnissäpidon uusimmat teknologiat ja niiden edistävä vaikutus vähähiilisyyteen) toteuttamista koulutukselliselta osaltaan.

Hankkeen tavoitteena on tiivistää kunnossapitokoulutuksen yhteistyötä ja lisätä molempien organisaatioiden osaamista. Yhteistyön tiivistäminen luo uutta toimintaa ja parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia jatkaa koulutusasteelta toiselle. Lisäksi yhteistyö parantaa mahdollisuuksia vastata yritysten ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin.

Tehokas ja oikein toteutettu kunnossapito minimoi tuotantoprosessin hiilijalanjäljen ja takaa prosessin turvallisuuden niin työntekijälle kuin ympäristölle. Onnistunut kunnossapito pidentää myös tuotannollisten investointien käyttöikää.

Hanke toteutetaan 1.1.2021–31.12.2022 välisenä aikana.

Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu, ja se toteutetaan yhdessä Oulun yliopiston kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.