Skip to content

Kokko-hanke

Kokko-hanke on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamisen kehittämishanke vuosille 2021-23.  

Hankkeen tavoite:

Tavoitteena on syventää osaamista digitaalisin ja yhteisöllisiin toimintaympäristöihin seuraavien osatavoitteiden avulla:

1. Vertaisoppiminen ja sen vakiinnuttaminen

2. Jatkuvan oppimisen pedagoginen perusta ja digipedagogiikka

3. Hyvinvoiva ja yhteisöllinen korkeakoulu

4. Pedagoginen johtamistoiminta

 

Hankkeen Kokko esittelydiat (1.9.2021)

Kohderyhmä:

Korkeakoulupedagogiikan kouluttaja ja kehittäjät kaikissa Suomen korkeakouluissa. Jos et vielä saa hankkeen postia, ilmoita yhteystietosi hankkeen yhteyshenkilölle.

Toiminta ja toteutus:

Kaikki osaamistavoitteet perustuvat tutkimukseen, toteutuksessa hyödynnetään tutkivia työmenetelmiä ja käytetään tutkimusperustaisia oppimismenetelmiä. 

Toiminnan suunnittelu ja osaamiskartoitus kohderyhmälle: syksy 2021

Toiminnan toteutus ja arviointi: (2021) 2022-2023. Hankkeen tapahtumat ja koulutukset julkaistaan joulukuussa 2021 tällä sivustolla.

Tulokset:

Korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaaminen on hankkeen myötä laajentunut ja olemme luoneet konkreettisia toimintamalleja digi–ja yhteisöllisissä oppimisympäristöissä toimimiseen. Näitä innovaatioita on hyödynnetty korkeakouluopettajien työntukemisessa ja se on lisännyt opiskelijoiden oppimisen laatua ja edistänyt opintoja.

Osatoteuttajat:

Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Jyväskylän yliopisto

Haaga-Helian amk, Hämeen amk, Satakunnan amk, Tampereen amk

Koordinaattori ja yhteyshenkilö:

Oamk, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Hanna Alaniskahanna.alaniska(at)oamk.fi, puh. 040 642 8025

Hankkeen rahoitus: 

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö