Skip to content
Kaksi hoitajaa työskentelee simulaationuken avulla

Oamk SimLab 

Oamk SimLab on simulaatio­ympäristö terveys- ja hyvin­vointi­alan tuotteiden ja palveluiden testaukseen, kehittämiseen ja innovointiin sekä opiskelijoiden ja ammattilaisten osaamisen kehittämiseen. Tervetuloa SimLabiin kehittämään uutta terveys­teknologiaa ja hyvinvointi­palveluita!

Simulaatioympäristö terveys­teknologian ja hyvinvointi­tuotteiden kehittämiseen

SimLab-simulaatioympäristössä yritykset ja organisaatiot voivat testata, kehittää ja tutkia terveys- ja hyvinvointialan tuotteita ja palveluita sekä kouluttaa henkilöstöään.

Oamk SimLab muodostuu monipuolisista terveys- ja hyvinvointialan laboratorio- ja simulaatiotiloista. Palvelemme hyödyntäen perus- ja jatko-opiskelijoiden ja asiantuntijaopettajien moniammatillista työpanosta. Osaamisalueemme liittyvät terveyden- ja sairaanhoitoon, kätilötyöhön, ensihoitoon, sosiaalialaan, bioanalytiikkaan, fysioterapiaan ja toimintaterapiaan, optometriaan, radiografiaan ja sädehoitoon sekä suunterveydenhoitoon.

Tutustu palveluihimme!

Tarjoamme monipuolisen mahdollisuuden sosiaali- ja terveysalan tuotteiden ja palveluiden testaamiseen ja henkilöstön koulutta­miseen muunneltavissa teknologia­tuetuissa simulaatio­studioissamme ja terveyden­huollon erityis­alojen ympäristöissämme.

Näin palvelumme toimii!

Yhteydenotto

OuluHealth Labs suosittelee testausta SimLabissa tai yritys ottaa suoraan yhteyttä SimLabiin.

Valmistautuminen

Testauksen suunnittelu ja sopimuksen tekeminen.

Toteutus

Testauksen toteutus ja palautteenanto.

Toteutuksen jälkeen

Tarvittaessa jatkosuunnitelma yrityksen kanssa.

Oamk SimLab tarjosi juuri sopivan kokoisen ja joustavan testausympäristön alkuvaiheessa olevalle yritykselle. Saimme arvokasta tietoa anturimme asennuksesta, käyttömukavuudesta ja paljon hyödyllistä mittausdataa, jota voimme hyödyntää anturin jatkokehitykseen.

Yrityksen edustaja

Olemme osa OuluHealth Labsia

Voimme integroida testaus-, kehittämis- ja tutkimuspalveluita myös hyvinvointialueen ja yksityissektorin aitoihin toimintaympäristöihin osana OuluHealth Labsiä. Seuraa toimintaamme myös OuluHealth ecosystemin LinkedIn sivuilta. 

Yhteistyössä