Skip to content
parrakas, silmälasipäinen mies tarkastelee energiaverkon tietoja näytöltä Oamkin hybridilaboratoriossa

Hybridilaboratorio

Hybridilaboratorioon rakennettujen sähkö- ja kaukolämpöverkkojen avulla voidaan tutkia ja kehittää sähkö-, automaatio-, energia- ja talotekniikan järjestelmiä.

Hybridilaboratorio on ainutlaatuinen automaatio-, energia-, LVI- ja sähkötekniikan tutkimus- ja kehitysympäristö. Tiloihin rakennettujen sähkö- ja kaukolämpöverkkojen avulla voidaan tutkia ja kehittää sähkö-, automaatio-, energia- ja talotekniikan järjestelmiä. Yritykset voivat hyödyntää laboratoriossa kerättyä dataa esimerkiksi sähkön kulutusjouston, älykkään kunnossapidon, energiaennusteiden sekä big data -sovellusten kehittämisessä.

Energiatehokkuutta talotekniikkaan

Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteistä hybridilaboratoriota käytetään koulutuksessa, tutkimus- ja kehittämistyössä sekä yritysyhteistyössä. Hybridilaboratoriossa on energia- ja automaatiotekniikan sekä sähkö- ja talotekniikan laboratoriot.

Hybridilaboratoriossa voidaan tutkia ja opiskella esimerkiksi energiatuotantotekniikoiden lämpöhäviöitä, taloteknisten järjestelmien säätöjä, älykkäiden valaisimien ohjelmointia ja verkkojen optimointia. Tavoitteena on entistä energiatehokkaampi ja vähähiilisempi rakennettu ympäristö.

Laboratoriossa voidaan tutkia esimerkiksi erilaisia sähköntuotanto- ja varastointitapoja. Laboratoriossa on menetelmät kerätä niihin liittyvää dataa tietokantoihin. Datan perusteella vaikkapa aurinkokennojen sähköntuotantoa voidaan arvioida ja analysoida. Laboratoriossa on myös esimerkiksi kerrostalon lämpöjärjestelmän simulaatio, jonka avulla opiskelijat voivat oppia käytännössä lämmönsäätöjärjestelmän toimintaa.

Näin palvelumme toimii

Ota yhteyttä laboratoriohenkilökuntaamme

Löydät yhteystietomme sivun oikeasta reunasta.

Yhteistyöstä sopiminen

Käydään yhdessä tarpeet läpi ja määritetään palvelun hinta käyttötarpeiden mukaan. Räätälöimme palvelumme asiakkaille tapauskohtaisesti.

Aikataulutus

Suunnitellaan toteutusaikataulu. Aikatauluun voi vaikuttaa laboratorion muu varaustilanne. 

Toteutus

Käynnistetään ja toteutetaan projekti. 

Toteutuksen jälkeen

Käydään yhdessä läpi toteutuksen arviointikeskustelu ja sovitaan jatkosta.

Ainutlaatuinen ympäristö opiskeluun ja yritysten käyttöön

Hybridilaboratoriota hyödynnetään Oulun ammattikorkeakoulun tekniikan opetuksessa. Ympäristössä opiskelijat pääsevät jo opiskeluaikana konkreettisesti tutustumaan työelämässä eteen tuleviin energia- ja automaatiotekniikan sekä sähkö- ja talotekniikan ympäristöihin sekä simuloimaan erilaisia tilanteita. Yrityksille tila mahdollistaa testauksen, tuotekehityksen, pilotoinnin, simuloinnin ja tutkimuksen laboratorio-olosuhteissa.

Kattava digitaalinen kaksonen lämpöverkosta, sähköverkosta sekä älysähköjärjestelmä mahdollistavat opetus- ja tutkimuskäytön sekä paikan päällä että etänä. Laboratorion tietokantaan tuottamaa dataa voidaan hyödyntää monin tavoin. Vastaavia opetus- ja tutkimuskäyttöön soveltuvia olosuhteita ei juuri muualla Pohjois-Suomessa ole.  

Tervetuloa Hybridilaboratorion asiakkaaksi!