KASVUtilaisuudet kiertotalousratkaisujen tuotteistamisesta

 

Järjestämme tapahtumia ja webinaareja, joiden avulla tuetaan kiertotalouteen pohjautuvien uusien tuote- ja palveluideoiden tuotteistamista, ja olemassa olevien kiertotaloutta palvelevien tuotteiden kehittämistä asiakastarpeita vastaaviksi.

Sisällöt kootaan siten, että ne tukevat sekä biopohjaisia materiaalivirtoja esimerkiksi maanparannukseen käyttäviä toimijoita että mineraalisia materiaalivirtoja infrarakentamiseen jalostavia tahoja. Mineraalisia materiaalivirtoja ovat esimerkiksi tuhkat, kuonat ja ylijäämämaat.

 

KASVUtilaisuuksien teemoja ovat muiden muassa

  • lupa- ja viranomaiskäytännöt

  • palvelumuotoilu

  • liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen

  • maakunnassa syntyvät jätevirrat

  • tietolähteet

  • laadun seuranta

  • jakamistalous

  • markkinat, markkinapaikat ja -hyväksyntä

  • tuoteturvallisuus