Skip to content

Itsensä ja oman työnsä johtaminen alkaa omien vahvuuksien tunnistamisesta – tervetuloa mukaan Rohkeasti  u udistumaan!  

Humanistisen psykologian mukaisesti ihminen voi parhaiten niissä rooleissa, joissa hän voi olla oma itsensä. Hyvinvointi ja ”itsensä johtaminen” lähtevät omien vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamisesta ja vahvistamisesta. Kun tavoitteet ja elämän tai uran suunta rakentuvat omille vahvuuksille ja arvoille, on tuloksena parempaa hyvinvointia ja työn imua.

Siksi olemme Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa kehittäneet Kehity vahvuuksilla™ -ryhmävalmennuksen, jossa omia vahvuuksia tarkastellaan ja omaa työtä ja uraa tuunataan vahvuuslähtöisesti. Kehity vahvuuksilla™ ei ole mikä tahansa valmennus, vaan tutkittuun tietoon ja teoriaan, humanistiseen ja positiiviseen psykologiaan, laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva vahvuusinterventio, prosessi ja tutkimusmatka oman hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Kehity vahvuuksilla™ -ryhmävalmennuksessa tunnistetaan ja vahvistetaan yksilöllisiä vahvuuksia ja voimavaroja VOIMAKEHÄ®-työskentelyn avulla. Valmennusryhmä sisältää 8 * 2 tunnin tapaamiskertaa verkossa.

Kehity vahvuuksilla™ -valmennus perustuu osallistavien ja toiminnallisten menetelmien sekä työnohjauksellisen keskustelun hyödyntämiselle. Osana ryhmävalmennusta osallistuja työstää oma Kehity vahvuuksilla™ -portfoliotaan ja laatii oman henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmansa.

Tutkittua tietoa ja vaikuttavuutta!

Kehity vahvuuksilla™ -ryhmävalmennusta myös tutkitaan parhaillaan Oamkissa. Tutkimushypoteesinamme on, että ryhmätoiminta vahvistaa osallistujien positiivista psykologista pääomaa (PsyCap).

Positiivinen psykologinen pääoma, PsyCap on tieteellisesti tutkittu ja mitattavissa oleva käsite, kehitettävä ominaisuus, joka pitää sisällään optimismin, toiveikkuuden, itseluottamuksen sekä resilienssin – muutoksen ja oman elämän suunnittelun kannalta välttämättömiä valmiuksia.

Tutkimukset osoittavat, että PsyCap on yhteydessä esimerkiksi myönteisiin urasiirtymiin, työllistymiseen, elämäntyytyväisyyteen sekä organisaatioissa mm. innovatiivisuuteen, asiakaspalvelun laatuun ja tuloksellisuuteen. Psykologisen pääoman kehittäminen on organisaatioiden voimavara, joka on yhteydessä myös siihen, miten ihmiset hyödyntävät taitojaan, osaamistaan ja verkostojaan eli miten yritys voi ottaa paremmin hyödyntää myös taloudellista, inhimillistä ja sosiaalista pääomaa. Psykologisen pääoman kehittämiseen tähtäävät interventiot tuottavat tutkimusten mukaan jopa 200 % hyödyn (ROI, return on investment).

Tutkimuksemme alustavat tulokset ovat erittäin lupaavia: Ensimmäisen ryhmän kohdalla osallistujien positiivinen psykologinen pääoma vahvistui keskimäärin 14 %. Työn imussa on saavutettu jopa 29 % parannus lähtötilanteeseen. On varmaa, että näin iso muutos tuntuu ja näkyy parempana hyvinvointina, innostumisena työssä.

Tervetuloa mukaan

Työskenteletkö ammatillisessa koulutuksessa opettajana, ohjaajana tai asiantuntijana? Oletko kiinnostunut tarkastelemaan ja tuunaamaan omaa työtäsi vahvuuksien kautta? Oletko valmis sitoutumaan 8 viikon ryhmätoimintaan (tiistaisin klo 12-14) ja henkilökohtaiseen portfoliotyöskentelyyn?

Mikäli vastauksesi on kyllä, ilmoittaudu mukaan Kehity vahvuuksilla™ -ryhmään, joka toteutetaan osana Rohkeasti uudistumaan -hanketta (Oman työn johtaminen ja kehittäminen -osio).

Valmentajana toimii VOIMAKEHÄ®-konseptin kehittäjä, KT, FM, ammatillinen erityisopettaja Sanna Wenström Oulun ammattikorkeakoulusta, ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Lue lisää: Kehity vahvuuksilla – kohti oman työn johtamista ja kehittämistä