Kehitä digipedagogista osaamistasi

Tee osaamistasi näkyväksi!

Digipedagoginen osaaminen on osa jokaisen opettajan työtä. Digipedagogisella osaamisella tarkoitetaan

a) erilaisten digitaalisten työkalujen, -laitteiden, ohjelmistojen ja sovellusten hallintaa

b) toimintamalleja sekä opetuksen ja ohjauksen menetelmiä, jotka tapahtuvat verkkoympäristöissä ja digitaalisten työkalujen avulla.

Opettajan digipedagogisen osaamisen tavoitetaso perustuu opettajien digiosaamisen kansainväliseen viitekehykseen DigCompEdu (European Framework for the Digital Competence of Educators).

HOPEDI-hankkeen puitteissa digipedagogista osaamista kehitetään ja osoitetaan osaamismerkkien avulla. Osaamismerkkejä hakiessasi voit hyödyntää aiempaa osaamistasi. Voit kehittää digipedagogista osaamistasi ja hakea osaamismerkkejä itsenäisesti tai yhdessä toisten kanssa. Yksikön digimentorit ja digipeda-asiantuntijat ovat tukenasi aina tarvittaessa. HOPEDI-hanke järjestää myös yhteisiä koulutustilaisuuksia digipedagogiikan teemoihin liittyen. Näissä hybriditilaisuuksissa voit opiskella ja hakea merkkejä ohjatusti.

Osaamismerkkien hakeminen:

  1. Luo itsellesi osaamismerkkipassi tutustumalla Open Badge Passport (OBP) rekisteröitymisohjeisiin ja luomalla tunnukset Open Badge Passportiin. Keräät hankkimasi osaamismerkit omaan henkilökohtaiseen osaamismerkkipassiisi.
  2. Perehdy osaamismerkeissä vaadittaviin osaamisen osoituksiin ja opetusmateriaaliin. Nämä tiedot löydät osaamismerkkihakemuksesta.
  3. Hae osaamismerkkejä samalla sähköpostiosoitteella, jolla olet luonut OBP-tunnukset.