Skip to content
värikkäitä valospiraaleja mustaa taustaa vasten

Taiteiden innovaatiokeskus – Centre for Arts Innovation – CAI

01.8.2022 - 31.7.2024 Taidealat

Oulun ammattikorkeakoulu rakentaa Taiteiden innovaatiokeskusta (Centre for Arts Innovation, CAI). Taiteiden innovaatiokeskus perustetaan taide- ja kulttuuriorganisaatioiden pitkäaikaiseen, innovatiiviseen ja monialaiseen teknologiatestaukseen. Tarkoituksena on uudistaa käytäntöjä ja edistää uusien digitaalisten yleisökokemusten syntymistä. Keskus kokoaa yhteen esittävän taiteen ja teknologian alojen ammattilaiset. Tavoitteena on löytää uusia tapoja luoda, kokea ja tutkia esittävää taidetta.

Tämän projektin paikallinen tavoite on, että CAI toimii keskuksena ja mahdollistajana yhteistyölle Oulun alueella taide- ja teknologia-aloilla toimivien sidosryhmien välillä. Globaalisti CAI rakentaa kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyösuhteita tavoitteenaan tehdä Oulusta ja Suomesta johtava toimija live-esityksissä esiintyvien teknologioiden harjoittelussa, koulutuksessa ja tutkimuksessa.

Taiteen innovaatiokeskuksen keskeiset toiminnat

  1. Isännöidä ja tukea kokeellisia toimintoja live-esityksen ja kehittyvän teknologian rajapinnalla (digitaalinen esitystaide) yhteistyössä sidosryhmien kanssa Oulun alueella ja kansainvälisesti.
  2. Tarjota koulutusta ja osaamisen kehittämistä digitaalisen esitystaiteen harjoittamisessa.
  3. Harjoittaa ja tukea tutkimusta digitaalisen esitystaiteen tuotannosta ja osallistumisesta.
  4. Osallistua verkostojen rakentamiseen digitaaliselle esitystaiteelle Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

Rahoitus

Hankkeen rahoittaa Oulun ammattikorkeakoulu.