Skip to content

RUOKARIIHI – Osaava elintarviketalous Pohjois-Pohjanmaalle

01.1.2019 - 31.12.2021

Maa- ja metsätalousalat

Hanke on päättynyt 31.12.2021. Tutustu hankkeen tuloksiin Materiaalit-sivulla.

RUOKARIIHI-hankkeen tarkoituksena oli Pohjois-Pohjanmaan elintarviketalouden strategian jalkauttaminen vuosille 2017–2025

Hankkeen tavoitteena oli

 • edistää ICT:n ja muiden teknologioiden käyttöä elintarvikealan yrityksissä
 • lisätä elintarvikealan yritysten keskinäistä ja toimalarajat ylittävää yhteistyötä ja verkostoitumista
 • edistää elintarvikealan yritysten vientiä ja kansainvälistymistä.

Järjestimme hankkeen aikana erilaisia tapahtumia elintarvikealan yrityksille ja toimijoille, muun muassa:

 • ICT:n ja muiden teknlologioiden hyödyntämistä esittelevän opintomatkan ja teematilaisuuksia
 • yritysten keskinäistä ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä edistävän Matchmaking-tapahtuman
 • maakunnallisia lähiruokatreffit-tapahtumia
 • kansainvälistymistä edistäviä kulttuuri- ja ruokamatkailun teematilaisuuksia.

Hanke toteutettiin 1.1.2019−31.12.2021 välisenä aikana Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteistyönä. Hankkeen päärahoittaja oli Pohjois-Pohjanmaan liitto (Euroopan aluekehitysrahasto).

RUOKARIIHI-hankkeen tavoitteena oli edistää elintarvikealan yritysten keskinäistä, toimialat ylittävää ja tukipalveluorganisaatioiden kanssa tehtävää yhteistyötä järjestämällä tapahtumia ja tutustumismatkan.

Järjestimme hankkeen aikana muun muassa

 • Matchmaking-tapahtuman, joka oli suunnattu elintarvikealan yrityksille ja kehittäjille, kaupan alan toimijoille, ICT- ja teknologia-alan yrityksille sekä matkailu- ja ravintola-alan yrityksille. Tapahtuman avulla halusimme edistää osallistujien välistä yhteistyötä.
 • Lähiruokatreffit-tapahtumia, jotka ovat tuottajien sekä ravitsemisalan ja ruokakaupan ammattilaisten kohtaamispaikka. Tavoitteenamme oli tehdä lähiruokatreffeistä pysyvä vuosittainen tapahtuma maakunnan elintarviketuotteiden lähijakelun edistämiseksi.
 • Alueellisen yritysvierailun elintarvikealan yrityksille. 

Menneiden tapahtumien materiaaleja löydät Materiaalit-osiosta.

RUOKARIIHI-hankkeen tavoitteena oli edistää elintarvikealan yritysten kansainvälistymistä ja vientiedellytyksiä.

Yhtenä toimenpiteenämme oli koordinoida Pohjois-Pohjanmaan maakuntaosasto Berliinissä tammikuussa 2020 pidettäville kansainvälisille ruoka-alan Grüne Woche -messuille.

Tulokset: 

Teematilaisuudet

Hankkeessa järjestettiin 2020 ja 2021 kaksi kotikansainvälistymistä tukevaa kulttuuri- ja ruokamatkailun teematilaisuutta, joiden tavoitteena oli lisätä elintarvikealan yritysten tietoisuutta ja tietämystä ruoan merkityksestä matkailuelämyksissä ja tuoda ideoita ruokakulttuurin tuotteistamiseen. Tilaisuuksien lähtökohtana oli Pohjois-Pohjanmaan maakunnan tuotteet ja tarinat.

Esittelyt kansainvälisille kutsuvieraille

Maakunnan elintarviketuotteita esiteltiin ulkomaalaisille ruoka-alan kutsuvieraille IAIC 2019 -konferenssissa (The 4th International Agriculture Innovation Conference) Oulun yliopistolla 7.-9.8.2019. RUOKARIIHI-hanke tuotti myös yhteistyössä Ruokajälki-hankkeen kanssa Pohjois-Pohjanmaan elintarviketaloutta esittelevän videon “Turvallista pohjoispohjalaista ruokaa meille ja maailmalle”. Video on tekstitetty sekä suomeksi että englanniksi ja sitä on jaettu myös kansainvälisille verkostoille. 

Alustat ja verkostot

Hankkeessa perehdyttiin myös EU:n Agri-Food-portaaliin sekä muihin EU-verkostoihin. Elintarvikealan yritysten vientiosaamisen kehittämiseksi tehtiin yhteistyötä Elintarvikeviennin Osaaja -hankkeen kanssa.

ICT:n ja muiden teknologioiden käytön lisääminen elintarvikealan yrityksissä edellyttää sekä tietoisuuden lisäämistä teknologioiden mahdollisuuksista että toimialojen törmäyttämistä keskenään.

RUOKARIIHI-hankkeen tavoitteena oli edistää teknologioiden hyödyntämistä yrityksissä järjestämällä

 • kaksi kotimaan opintomatkaa
  • Tavoitteena oli esitellä elintarvikealan yrityksille ICT:n ja muiden teknologioiden mahdollisuuksia tuotannon ja liiketoiminnan kehittämisessä. Lisäksi tavoitteena oli tutustuttaa ICT- ja teknologia-alan yritykset elintarvikealan tuotantoympäristöihin ja toimintoihin.
  • Teknologian mahdollisuudet pienissä elintarvikealan yrityksissä – Opintomatka Pohjanmaalle 20.-21.11.2019: Lue lisää täältä.
  • Teknologian mahdollisuudet elintarvikealalla – Opintomatka Pohjois-Savoon 10.– 11.11.2021 peruuntui. Opintomatkalle suunniteltu Teknologian mahdollisuudet elintarvikeyritysten liiketoiminnan sujuvoittamiseksi -seminaari pidettiin virtuaalisesti. Tapahtuman ohjelman löydät täältä.
 • elintarvikealan yrityksille opintomatkan Anuga FoodTec -elintarviketeknologiamessuille Kölniin Saksaan 23.–26.3.2021. Messuvierailu peruuntui koronavirustilanteesta johtuen.
 • kaksi teematilaisuutta, joiden tavoitteena oli nostaa elintarvikealan yritysten tietoisuutta ICT:n ja muiden teknologioiden mahdollisuuksista alan kehittämisessä. Huomioimme tilaisuuksissa koko ruokaketjun näkökulman. Tuotantoprosessien automatisoinnin ja erilaisten liiketoimintaa tehostavien tietojärjestelmien lisäksi laadunvalvonta ja jäljitettävyys ovat nousseet tärkeiksi teemoiksi kehittämistarvekartoituksissa.
  • Teknologian hyödyntäminen elintarviketeollisuudessa -teematilaisuus järjestettiin 6.5.2019. Lue lisää Materiaalit-välilehdeltä.
  • Teknologiasta potkua elintarvikealan yrityksiin -tapahtuma järjestettiin virtuaalisesti 6.5.2021. Lue lisää Materiaalit-välilehdeltä.

Lisää hankkeesta