Skip to content

Ruokajälki – Pohjois-Pohjanmaan elintarvikeketjujen jäljitettävyyden ja ruokaturvallisuuden kehittäminen

1.4.2020 - 30.4.2022

Maa- ja metsätalousalat

Ruokajälki – Pohjois-Pohjanmaan elintarvikeketjujen jäljitettävyyden ja ruokaturvallisuuden kehittäminen -hankkeen tarkoituksena on Pohjois-Pohjanmaan elintarvikearvoketjujen jäljitettävyyden ja ruokaturvallisuuden edistäminen yhteistyössä alueellisten, valtakunnallisten ja EU-tasoisten toimijoiden ja verkostojen kanssa.

Hankkeen aikana:

  • mallinnetaan Pohjois-Pohjanmaan elintarviketuotannon arvoketjuja jäljitettävyyden ja ruokaturvallisuusseurannan näkökulmasta pilotointitoiminnan avulla;
  • tuotetaan tietoa arvoketjujen eri vaiheisiin ja tarpeisiin soveltuvista kaupallisista, kehitystyön alla olevista ja potentiaalisista tulevista teknologisista ratkaisuista;
  • kehitetään alkuperä-ja muiden tuotetietojen viestimistä kuluttajille; sekä
  • aktivoidaan Pohjois-Pohjanmaalla toimivia elintarvikeketjujen yrityksiä mukaan EU:n älykkään erikoistumisen strategian Agri-Food-teeman pilottiprojekteihin ja muihin kehittämisaloitteisiin.

Hankkeen kohdealueena on Pohjois-Pohjanmaa ja pääkohderyhmänä ja -hyödynsaajina maakunnan elintarvikealan pk-yritykset.

Hanke toteutetaan 1.4.2020–30.04.2022 välisenä aikana Oulun ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Pohjanmaan liiton välisenä yhteistyönä.