Skip to content
Kaupunkimaisema, jossa kerrostaloja ja sisäpiha

PropTech Oulu -klusteri

1.5.2023 - 30.4.2025

Tekniikan alat

PropTech Oulu -klusteri

PropTech Oulu -klusteri toimii paikallisten yritysten asiantuntemuksen voimin. Paikallinen julkisen sektorin organisaatioita yhdistävä Oulun Innovaatioallianssi (OIA) tukee sen kehittymistä. Klusteri erikoistuu älykkäisiin rakennusteknologioihin, tekoälyyn kiinteistönhoidossa ja kestävään kaupunkikehitykseen.

Klusteriin kuuluu monenlaisia yrityksiä ketteristä startupeista vakiintuneisiin teknologiayrityksiin, jotka johtavat innovaatioita rakennustenhallinnan IoT-integraatiossa, energiatehokkaissa ratkaisuissa ja edistyneissä kiinteistöanalytiikoissa. Nämä yritykset hyödyntävät OIA:n julkisen sektorin tukea muuntaakseen tutkimuksen markkinoille valmiiksi PropTech-ratkaisuiksi.

Oulun PropTech-klusterissa tapahtuva julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö korostaa kaupungin strategista roolia maailmanlaajuisilla PropTech-markkinoilla. OIA tarjoaa perustavanlaatuista tukea ja nivoutuu älykkäiden kaupunkien tavoitteisiin, mikä osoittaa, miten paikallinen yritysinnovaatio, jota julkissektori tukee, voi johtaa kiinteistötekniikan edistymiseen, asemoimalla Oulun vaikutusvaltaiseksi toimijaksi kansainvälisesti.

Hankkeen tausta

PropTech tarkoittaa teknisiä ratkaisuita ja alustoja, jotka auttavat kiinteistöalan ammattilaisia ja tavallisia käyttäjiä vuokraamaan, myymään, ostamaan, rakentamaan, hallinnoimaan ja johtamaan kiinteistöjä. PropTechilla voidaan ymmärtää tarkoitettavan myös ratkaisuja, jotka jalostavat tai hyödyntävät kiinteistö- ja rakentamisalan arvoketjuun liittyvää dataa.

PropTech on yksi nopeimmin kasvavista toimialoista, ja Oulun innovaatioallianssi (OIA) on nostanut aiheen yhdeksi keskeiseksi tuettavaksi teemaksi. BusinessOulu on koonnut PropTech Oulu -ekosysteemiä. Verkosto on nostanut tarpeikseen mm. digitalisoituvan toimialan ymmärtämisen, tiedon tuottamisen, yritysten yhteisten palvelujen ja tuotteiden rakentamisen, sekä kokonaisuuksien kehittämisen ja testaamisen.

Hankkeen tavoite ja toimenpiteet

Tässä hankkeessa määritellään, tunnistetaan ja kootaan PropTech -klusteri. Klusterin eri toiminnot voivat liittyä teollisuuden ja kiertotalouden, terveyden, digitaalisten ratkaisujen, T&K -kehittämisympäristöjen, rakentamisen ja asumisen sekä älykkään kaupungin toimialoihin. Lisäksi hankkeessa tunnistetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, sekä olemassa olevien että uusien start-upien kautta.

Hankkeessa kehitetään yritysten yhteistarjontaa, uutta liiketoimintaa ja yrityskonsortioprojekteja. PropTech klusterien tulevaisuuden liiketoimintoja pyritään demoamaan kehitysalustoilla, kuten Oamkin hybridilaboratoriossa ja sovelletaan edelleen muissa alueen kehitysympäristöissä. Hankkeessa pidetään yhteyttä PropTech Finland ja edelleen kansainvälisiin PropTech yhteisöihin.

Tulevat tapahtumat

Yhteistyössä