Skip to content

MUUVI – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio (React, Pohjois-Suomi)

1.12.2022 - 31.12.2023

hallinto ja oikeustieteet

Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio (MUUVI) -hankkeessa järjestetään Pohjois-Suomen alueen mikro- ja pk-yrityksille maksuttomia sparraus- ja infotilaisuuksia yritysten osaamisen kehittämisen tueksi. Hankkeessa kehitetään myös mikro-opintoja, joita voit opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Yritysten toiveiden ja tarpeiden pohjalta luodaan joustavasti uusia opintosisältöjä. Tule mukaan kehittämään yrityksesi muutoskyvykkyyttä!

Kiitos jokaiselle osallistujalle ja yhteistyökumppanille osallistumisesta hankkeen toimintaan! Voit tutustua hankkeessa tuotettuihin mikro-opintoihin, menestystarinoihin ja julkaisuihin sivusta löytyvän navigoinnin kautta.

Hankkeen toiminta-aika oli 1.12.2022 – 31.12.2023 ja hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU-rahoituksella. Hanke on päättynyt.


Tietoa hankkeesta

Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio (MUUVI) -hankkeen tavoitteena on tukea pohjoissuomalaisia mikro- ja pk-yrityksiä toimimaan odottamattomissa kriisitilanteissa. Kehitämme yritysten kykyä sopeutua toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin sekä taitoa oppia hyödyntämään niitä. Keskitymme erityisesti yritysten muutoskyvykkyyden, vihreän siirtymän ja digitalisaation teemoihin. 

  • Tarjoamme yrityksille maksuttomia mikro-opintoja. Mikro-opinnot ovat lyhytkestoiseen, työn lomassa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen tarkoitettuja koulutuksia, joita yritykset voivat suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta.
  • Tarjoamme yrityksille maksuttomia info- ja sparraustilaisuuksia. Sparrauksen tavoitteena on tunnistaa yritysten kehittämistarpeet, ohjata osaamisen kehittämiseen sekä tuottaa yrityksille hyödyllisiä uusia koulutussisältöjä.
  • Toteutamme hyviä käytänteitä esiin nostavan yritystarinakampanjan tukemaan yritysten välistä vertaisoppimista.
  • Pilotoimme pitkäjänteiseen kumppanuuteen perustuvan ammattikorkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistyömallin.   

Yhteistyö ja rahoitus

Hanke on suunnattu Pohjois-Suomen (Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntien) mikro- ja pk-yrityksille. Sitä toteuttamassa ovat Oulun ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu. Hanke toimii osana valtakunnallista hankekokonaisuutta. Se toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU-rahoituksella ja toteutusaika on 1.12.2022-31.12.2023.