Skip to content

Mies, lapsi ja vanhemmuus – MILAVA

01.8.2023 - 31.7.2025 Terveys- ja hyvinvointialat

Ajankohtaista

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa isien hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivista toimijuutta sekä edistää vanhempien välistä tasavertaisuutta, perheiden yksilölliset tarpeet ja tilanteet huomioiden.  

Hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen perhepalveluita yhdessä perheiden kanssa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa. Ammattilaisten asiantuntijuuden vahvistamiseksi tarjotaan myös räätälöityä koulutusta. 

Hankkeen toiminta-alueena on koko Pohjois-Suomi, päätoteutuspaikkoina Oulu, Kajaani ja Rovaniemi. 

Hankkeen toteutus  

Vertaistukea ja valmennusta isille  

Hankkeessa kartoitetaan sidosryhmäyhteistyön kautta isien vanhemmuuden tuen tarpeita sekä tuen kohteita ammattilaisilta ja isiltä itseltään. Hankkeen osallisten kanssa suunnitellaan ja toteutetaan valmennustapaamisten sarja, johon kuuluu sekä yksilö- että ryhmätapaamisia. Kartoituksen pohjalta rakennetaan työkirja sekä digitaalinen isille suunnattu matalan kynnyksen valmennus vanhemmuuden tueksi. Isille järjestettävän valmennus- ja vertaistoiminnan vastuutoteuttajana on Kajaanin ammattikorkeakoulu. 

Uusia menetelmiä yhteiskehittämällä  

Hankkeessa järjestetään moniammatillisia työpajoja isiä ja perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille. Työpajoissa kehitetään ja pilotoidaan uusia työmenetelmiä isien kohtaamisen tueksi. Työpajasarjoja järjestetään vuosina 2024–2025 Oulussa, Kajaanissa, Rovaniemellä sekä verkkototeutuksina. Kehittämistyöpajojen toteuttamisesta vastaavat Lapin ammattikorkeakoulu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. 

>>Tutustu: Isätyön menetelmätyöpajat ammattilaisille (Tapahtumat-välilehdellä)

Uutta osaamista asiantuntijoille   

Milavassa järjestetään teemakohtaisia koulutustilaisuuksia isiä työssään kohtaaville ammattilaisille asiantuntijuuden vahvistamiseksi. Koulutustilaisuuksien teemoina muun muassa isyyden voimavarat ja kuormitustekijät sekä vanhemmuuden vahvistaminen. Koulutuksia toteutetaan vuosina 2024–2025 sekä verkossa että paikan päällä Oulussa, Kajaanissa ja Rovaniemellä. Koulutusten järjestämisestä hankkeessa on Oulun ammattikorkeakoulu.  

Lisäksi hankkeessa tehdään perusteellista ja jatkuvaa vaikutusten arviointia, josta vastaa Oulun yliopisto. Hankkeen hallinnoinnista, koordinoinnista ja viestinnästä vastaa päätoteuttajana Oulun ammattikorkeakoulu.  

Rahoitus

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama. Rahoituksen on myöntänyt ELY-keskus. Hankkeen kokonaisbudjetti on 445 464 euroa.

Yhteistyössä

Hanke on ryhmähanke, jossa mukana ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja). 

Tietosuojaseloste suomeksi