Skip to content
Kolme henkilöä ratsastamassa metsässä rinnakkain.

LUOTA – Luontoperustaisia turvallisia palveluja Pohjois-Pohjanmaalle

1.3.2021 - 31.12.2022

hallinto ja oikeustieteet

LUOTA-hankkeessa kehitettiin turvallisia luontoperustaisia palveluja ja palvelukokemuksia yhdessä maaseudun mikroyrittäjien ja palveluntarjoajien kanssa. Hanke järjesti tälle kohderyhmälle työpajoja ja turvallisuuskoulutusta eri aihealueista. Kohdealueena oli koko Pohjois-Pohjanmaa.

Turvalliset palvelukokemukset tuottavat arvoa asiakkaalle

Miten yrityksessäsi turvallisuuden peruspilarit eli varautuminen, verkostoituminen ja viestintä on huomioitu? Mistä kaikesta asiakkaasi turvallisuuskokemus muodostuu? Tule mukaan päivittämään omaa turvallisuusosaamista!

Turvallisen toimintaympäristön takaaminen asiakkaille sijoittuu vastuullisen liiketoimintajattelun ytimeen.  Järjestelmällinen, kattava ja toimiva turvallisuuden hallinta mielletään olennaiseksi osaksi yrityksen laatua. Turvalliset palvelut tuovat yrityksellesi kilpailuetua ja suoranaista arvoa asiakkaallesi. 

Yhdessä kehittämällä kohti turvallisempia palveluita

Aiempaa epävakaammassa ja monimutkaisemmassa toimintaympäristössä menestyminen edellyttää joustavuutta, luovuutta, innovatiivista ajattelua, kokeilukulttuuria, ketteryyttä ja täysin uusia tapoja hankkia ymmärrystä asiakkaista. LUOTA-hankkeessa lähestytään näitä haasteita aktivoimalla maaseudun luontoperustaisia palveluntarjoajia kehittämään palvelujaan turvallisiksi, huomioimaan turvallisuuskokemuksen merkitys sekä viestimään näistä tarkoituksenmukaisesti. Hankkeen tavoitteena on myös auttaa palveluntarjoajia verkostoitumaan ja oppimaan toisiltaan hyviä käytänteitä.

Hankkeessa järjestettiin työpajoja

Miten palveluntarjoajat kehittävät ja muokkaavat palvelujaan turvallisiksi? Miten asiakas vakuutetaan, että palvelun käyttäminen on turvallista? Miten voidaan luoda turvallinen palvelukokemus asiakkaalle ja viestiä niistä myös visuaalisesti?  Näihin kysymyksiin etsimme yhdessä ratkaisuja työpajoissa, joita järjestettiin Kalajoella, Kuusamossa ja Rokualla.

Lähestymistapana työpajoissa käytettiin palvelumuotoilua, joka tarjoaa toiminnallisia ja käytännönläheisiä työkaluja asiakkaiden odotusten ja yksilöllisten tarpeiden ymmärtämiseen, niitä vastaavien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja turvallisen asiakaskokemuksen luomiseen. Palveluntarjoajat voivat viedä työpajojen konkreettisia ja helposti sovellettavia tuloksia helposti ja nopeasti käytäntöön osaksi päivittäistä liiketoimintaa.

Lisäksi elo-syyskuusta 2021 alkaen hankkeessa järjestettiin turvallisuusaiheisia koulutussessioita. Keskeisinä aiheina olivat mm. turvallisuusjohtaminen sekä juridiikkaan liittyvät kysymykset kuten tietosuoja ja tietoturva. 

LUOTA-hanke lyhyesti

Tavoite

Turvallisten luontoperustaisten palvelujen kehittäminen yhdessä Pohjois-Pohjanmaan alueen palveluntarjoajien ja toimijoiden kanssa. 

Hankkeen keskeiset toimenpiteet (mm.) 

  • kartoitetaan Pohjois-Pohjanmaan alueen luontoperustaisia palveluja ja palveluntarjoajia sekä tehdään palvelujen turvallisuuteen liittyvä kysely 
  • järjestetään turvallisuuskoulutusta ja turvallisuusviestintätyöpajoja Kalajoella, Kuusamossa ja Rokualla 
  • tunnistetaan luontoperustaisten palvelujen potentiaaliset käyttäjät asiakassegmentoinnin avulla 
  • luodaan turvallisten luontoperustaisten palvelujen palvelutarjooma sekä alustavia liiketoimintamalleja 
  • tuotetaan turvallisuuden viestintään ja markkinoinnin tueksi visuaalinen työkalupakki 
  • autetaan alueen luontoperustaisia palveluntarjoajia verkostoitumaan 

Rahoitus

LUOTA on 100%:sti EU:n rahoittama aktivointihanke. 

Toteutus ja yhteistyö hankkeessa

Hankkeen toteutuksesta vastasi Oulun ammattikorkeakoulu Oy (Oamk). Yhteistyöhön hankkeessa osallistuivat Naturpolis OyHumanpolis Oy sekä muita alueellisia kehittämisyhtiöitä, matkailuyhdistyksiä ja veturiyrityksiä