Skip to content

HOPEDI – Hybridimallin opetuksen ja digitaalisen osaamisen kehittäminen korkeakouluopetuksessa

1.9.2021 - 31.10.2023

Kasvatusalat

Oamkilaisten digipedagoginen osaaminen kehittyy yhteistyössä työelämän kanssa  

HOPEDI-hankkeessa vahvistetaan Oamkin henkilöstön digipedagogista osaamista ja opiskelijoiden digiopiskelutaitoja. Oamkin henkilöstöllä on mahdollisuus suorittaa digipedagogisen osaamisen osaamismerkkejä ja osallistua teeman mukaisiin koulutuksiin. Hankkeessa jaetaan pedagogisiin malleihin ja oppimisympäristöihin liittyviä hyviä käytäntöjä sekä kehitetään työelämälähtöisiä ratkaisuja hybridiopetukseen ja -oppimiseen yhdessä sidosryhmien kanssa. Aloittavien opiskelijoiden tueksi rakennetaan digiopiskelutaitojen perehdytyspaketista ja digituutoroinnista koostuva perehdytysmalli. 

Toteutus ja rahoitus

HOPEDI-hankkeen toteuttavat Oulun ammattikorkeakoulun kaikki koulutusyksiköt. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.


Kehitä digipedagogista osaamistasi

Tee osaamistasi näkyväksi!

Digipedagoginen osaaminen on osa jokaisen opettajan työtä. Digipedagogisella osaamisella tarkoitetaan

a) erilaisten digitaalisten työkalujen, -laitteiden, ohjelmistojen ja sovellusten hallintaa

b) toimintamalleja sekä opetuksen ja ohjauksen menetelmiä, jotka tapahtuvat verkkoympäristöissä ja digitaalisten työkalujen avulla.

Opettajan digipedagogisen osaamisen tavoitetaso perustuu opettajien digiosaamisen kansainväliseen viitekehykseen DigCompEdu (European Framework for the Digital Competence of Educators).

HOPEDI-hankkeen puitteissa digipedagogista osaamista kehitetään ja osoitetaan osaamismerkkien avulla. Osaamismerkkejä hakiessasi voit hyödyntää aiempaa osaamistasi. Voit kehittää digipedagogista osaamistasi ja hakea osaamismerkkejä itsenäisesti tai yhdessä toisten kanssa. Yksikön digimentorit ja digipeda-asiantuntijat ovat tukenasi aina tarvittaessa. HOPEDI-hanke järjestää myös yhteisiä koulutustilaisuuksia digipedagogiikan teemoihin liittyen. Näissä hybriditilaisuuksissa voit opiskella ja hakea merkkejä ohjatusti.

Osaamismerkkien hakeminen:

  1. Luo itsellesi osaamismerkkipassi tutustumalla Open Badge Passport (OBP) rekisteröitymisohjeisiin ja luomalla tunnukset Open Badge Passportiin. Keräät hankkimasi osaamismerkit omaan henkilökohtaiseen osaamismerkkipassiisi.
  2. Perehdy osaamismerkeissä vaadittaviin osaamisen osoituksiin ja opetusmateriaaliin. Nämä tiedot löydät osaamismerkkihakemuksesta.
  3. Hae osaamismerkkejä samalla sähköpostiosoitteella, jolla olet luonut OBP-tunnukset.