Skip to content
Ihmisen silmä sivulta kuvattuna

Highway to ICT

1.1.2024 - 31.8.2026

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Tule mukaan rakentamaan uutta urapolkua ICT-tehtäviin

Maailma digitalisoituu hurjaa vauhtia, ja samalla kysyntä taitaville ICT-osaajille kasvaa jatkuvasti useilla aloilla. Highway to ICT –hankkeen tarjoama koulutus tarjoaa ratkaisun tähän haasteeseen. Koulutus tarjoaa sinulle käytännön taitoja, joita tarvitset hyödyntääksesi digitaalisia ratkaisuja ja teknologiaa työssäsi. Hankkeen toteuttavat yhteistyönä Oulun ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Centria-ammattikorkeakoulu.

Koulutuksen kohderyhmä

Highway to ICT -hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät tai työttömyysuhan alaiset, etenkin nuoret henkilöt, mutta koulutukseen voivat hakeutua kaikki uusien ICT-taitojen hankkimisesta ja uudelleenkoulutuksesta kiinnostuneet. Erityisenä kohderyhmänä ovat rakennemuutosaloilla, kuten turvealalla, työskentelevät tai työskennelleet henkilöt.

Koulutukseen voivat osallistua Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan asukkaat. Aiempaa ICT-osaamista ei edellytetä, ja taustakoulutukseksi riittää peruskoulututkinto. Koulusta varten opiskelijalla tulee olla Windows 10- tai 11 -käyttöjärjestelmällä ja Internet-yhteys.

Koulutuksen toteutus

Hanke toteuttaa vuosina 2024 – 2026 neljä koulutuskierrosta, jotka koostuvat opintojaksoista sekä harjoitteluosuudesta. Syksyllä 2024 alkava koulutus ajoittuu välille 19.8.2024 – 16.2.2025. Koulutus järjestetään etäopintoina lukuunottamatta koulutuksen aloittavaa lähipäivää, johon voi osallistua myös Oulun ammattikorkeakoulun Linnanmaan, Lapin ammattikorkeakoulun Tornion ja Centria-ammattikorkeakoulun Ylivieskan kampuksilla.

Koulutuksen laajuus ja sisällöt

Koulutuksen laajuus on kaikkiaan 45 opintopistettä (op). Koulutus rakentuu seuraavista kokonaisuuksista:

Opiskelu- ja tietotekniset taidot, 5 op

Tällä opintojaksolla opit opiskeluun ja tietotekniikkaan liittyviä taitoja, jotka ovat olennaisia menestyksellisen opiskelun ja uran kannalta. Kykenet hyödyntämään erilaisia tietoteknisiä työkaluja tehokkaasti. Opit hyödyntämään tiedonhaku- ja tekoälypalveluita. Ymmärrät ohjelmistokehitystä, käyttöjärjestelmiä, resurssienhallintaa, pilvipalveluja, tietoturvaa ja ohjelmoinnin konseptin.

Projektiosaaminen ja tiimityö, 10 op

Tällä opintojaksolla opit tiimityön määritelmän, tavoitteet ja hyödyt. Opit muodostamaan ja roolittamaan tiimin, sekä suunnittelemaan ja organisoimaan tiimityön. Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen tiimityössä. Osaat kehittää ja arvioida tiimin työskentelyä, ja osaat hyödyntää digitaalisia työkaluja tiimityössä. Ymmärrät projektien periaatteet. Osaa suunnitella ja aikatauluttaa projekteja. Osaat viestiä projektin eri osapuolille. Osaat arvioida projektin onnistumista ja tunnet projektin hallinnassa käytettäviä työkaluja.

Low-code- ja no-code-kehittäminen, 10 op

Tällä opintojaksolla opit low-code, no-code ja ohjelmoinnin kehittämisen periaatteita, prosesseja ja menetelmiä. Kykenet myös suunnittelemaan ja toteuttamaan liiketoimintaa tukevan sovelluksen low-code ja no-code työvälineellä sekä ymmärrät ohjelmoinnin peruskäsitteitä.

Ohjelmistotestauksen perusteet ja menetelmät, 10 op

Tällä opintojaksolla opit testauksen roolin ohjelmistokehityksessä ja laadunvarmistuksessa. Osaat vertailla manuaalista ja automatisoitua testausta. Osaat kirjoittaa testitapauksia. Ymmärrät testaustyökalujen merkityksen. Osaat suunnitella, toteuttaa ja raportoida testauksen. Ymmärrät testauksen automatisoinnin perusteet. Hallitset yksikkötestauksen, End-to-End- ja API-testauksen. Ymmärrät testilähtöisen ohjelmisto­kehityksen perusteet. Hallitset käytettävyystestauksessa käytettävät laitteet ja ympäristöt. Ymmärrät ketterän testauksen menetelmät. Hallitset tietoturvan testauksen ja suorituskykytestauksen perusteet. Ymmärrät testitulosten analysoinnin ja testausprosessien kehittämisen merkityksen.

Harjoittelu, 10 op

Työssäoppimisjakso, jonka voit suorittaa joko etänä tai harjoittelupaikassa. Opit ammattialan tyypillisiä työtehtäviä. Osaat soveltaa opinnoissa oppimiasi tietoja ja taitoja. Pystyt työskentelemään itsenäisesti ja vastuullisesti sekä havaitsemaan ammattialan mahdollisia kehittämiskohteita.

Hakuaika

Syksyn 2024 koulutukseen voi hakea välillä 15.4. – 31.7., ja haun tulokset ilmoitetaan 12.8. mennessä. Myöhempien koulutuskierrosten toteutus- ja hakuajat ovat seuraavat:

  • 2. kierros: toteutus 1/2025 – 6/2025, haku 8/2024 – 11/2024
  • 3. kierros: toteutus 8/2025 – 2/2026, haku 3/2025 – 6/2025
  • 4. kierros: toteutus 1/2026 – 6/2026, haku 8/2025 – 11/2025

Haku ja lisätietoja

Vastaamme mielellämme kaikenlaisiin koulutukseen liittyviin kysymyksiin, joten ole rohkeasti yhteydessä, jos jokin asia mietityttää. Jos olet työtön työnhakija, tarkista koulutukseen osallistumismahdollisuus TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun yhteyshenkilön kanssa.

Voit täyttää hakulomakkeen Oulun ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.