Skip to content
Nuori, hymyilevä, vaaleahiuksinen nainen oranssissa paidassa kääntyy. Hiukset heilahtavat käännöksestä ja aurinko osuu niihin.

fTwist – rohkeutta ja resilienssiä bisnekseen

01.8.2023 - 31.7.2026

Hankkeen tavoite

fTwist-hankkeessa edistetään naisten mahdollisuuksia edetä uralla ja lisätään heidän ja yrittäjänä toimivien naisten liikkeenjohdollista osaamista. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan neljä monialaista innovatiivista koulutusohjelmaa. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja toteutetaan koulutusta, työpajoja, kansainvälistä yhteistyötä ja käytetään uusimpia oppimisen työkaluja. Tärkeän osan oppimista muodostaa vertaisoppiminen ja osaamisen jakaminen toisten osallistujien kanssa. Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa.

fTwist-hankkeen tavoitteena on lieventää Suomessa sukupuolen mukaista vertikaalista ja horisontaalista eriytymistä työmarkkinoilla, edistää naisten työllistymistä, siirtymistä työstä työhön tai yrittäjyyteen. Samalla edistetään naisten mahdollisuuksia edetä uralla ja lisätä heidän ja mukana olevien yrittäjän toimivien naisten liikkeenjohdollista osaamistaan.

Hankkeessa syntyy uusi koulutuskokonaisuus

Tavoitteeseen pyritään luomalla koulutuskokonaisuus, joka sisältää neljä erilaista koulutusohjelmaa (kestoltaan 4–6 kk). Koulutuskokonaisuuden pohjalta luodaan uusi toimintamalli uuteen vaativampaan työtehtävään siirtymiseksi, työllistymisen edistämiseksi tai yrittäjäksi ryhtymiseen tai yrityksen kehittämiseen. Toimintamalli rakennetaan koulutusohjelmapilottien ja iteratiivisen kehittämisen pohjalta. 

Hankkeen toimienpiteillä on mahdollista pilotoida koulutuskokonaisuus ja kehittää harjoittelun sisältävä toimintamalli. Osana koulutusohjelmaa pilotoidaan harjoittelujakso. Harjoittelussa hankkeen toimintoihin osallistuva henkilö menee yritykseen harjoitteluun vertaisoppimaan.

Hankkeen kohderyhmät

Hanke on suunnattu

  1. Korkeakoulutetuille, työelämässä mukana oleville naisille (uralta uralle siirtyvät ja asiantuntijana tai johtajana toimivat)
  2. Nuorille, vastavalmistuneille korkeakoulutetuille naisille
  3. Työttömille ja välillisen työttömyysuhan alla oleville korkeakoulutetuille naisille
  4. Mikro- ja pk-yritysten naisyrittäjille

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana toimii Oulun yliopisto. fTwist – rohkeutta ja resilienssiä bisnekseen -hanke on Europaan unionin osarahoittama. Rahoittajan edustaja on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Tämän lisäksi kaikki toteuttajat osallistuvat rahoitukseen omarahoituksella.