Skip to content
Nuori, hymyilevä, vaaleahiuksinen nainen oranssissa paidassa kääntyy. Hiukset heilahtavat käännöksestä ja aurinko osuu niihin.

fTwist – rohkeutta ja resilienssiä bisnekseen

1.8.2023 - 31.7.2026

Naisten urakehitystä ja resilienssiä edistävä hanke Pohjois-Pohjanmaalla

fTwist – rohkeutta ja resilinessiä bisnekseen -hanke edistää naisten urakehitystä ja yrittäjyyttä tarjoamalla neljä koulutusohjelmaa, jotka edistävät naisten uralla etenemistä, liikkeenjohdollista osaamisesta sekä työllistymistä. Hankkeen tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon parantaminen työmarkkinoilla ja naisten resilienssin vahvistaminen työelämässä ja liiketoiminnassa.


Ajankohtaista


Hankkeen tavoite

fTwist-hankkeessa edistetään naisten mahdollisuuksia edetä uralla ja lisätään heidän ja yrittäjänä toimivien naisten liikkeenjohdollista osaamista. Hankkeen tavoitteena on lieventää Suomessa sukupuolen mukaista vertikaalista ja horisontaalista eriytymistä työmarkkinoilla, edistää naisten työllistymistä, siirtymistä työstä työhön tai yrittäjyyteen.

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan neljä monialaista innovatiivista koulutusohjelmaa. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja toteutetaan koulutusta, työpajoja, kansainvälistä yhteistyötä ja käytetään uusimpia oppimisen työkaluja. Tärkeän osan oppimista muodostaa vertaisoppiminen ja osaamisen jakaminen toisten osallistujien kanssa. Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa.

Hankkeessa syntyy uusi koulutuskokonaisuus

Hankkeessa luodaan koulutuskokonaisuus, joka sisältää neljä erilaista koulutusohjelmaa (kestoltaan 4–6 kk). Koulutuskokonaisuuden pohjalta luodaan uusi toimintamalli uuteen vaativampaan työtehtävään siirtymiseksi, työllistymisen edistämiseksi, yrittäjäksi ryhtymiseen tai yrityksen kehittämiseen. Toimintamalli rakennetaan koulutusohjelmapilottien ja iteratiivisen kehittämisen pohjalta. 

Kenelle koulutukset sopii?

  • Korkeakoulutetuille, työelämässä mukana oleville naisille (uralta uralle siirtyvät ja asiantuntijana tai johtajana toimivat)
  • Nuorille, vastavalmistuneille korkeakoulutetuille naisille
  • Työttömille ja välillisen työttömyysuhan alla oleville korkeakoulutetuille naisille
  • Mikro- ja pk-yritysten naisyrittäjille

Yhteistyössä

fTwist-hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana toimii Oulun yliopisto. Hanke on Europaan unionin osarahoittama. Rahoittajan edustaja on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Tämän lisäksi kaikki toteuttajat osallistuvat rahoitukseen omarahoituksella.