Skip to content

eMobiili Hybridi- ja sähköajoneuvojen alueellisen koulutuksen uudistaminen

01.10.2019 - 30.6.2023

Tekniikan alat

eMobiili tähtää hybridi- ja sähköajoneuvojen alueellisen koulutuksen uudistamiseen

Hankkeessa kehitetään tuoreita koulutussisältöjä ja yhtenäistä koulutusmallia voimakkaasti uudistuvalle ajoneuvo- ja työkonealalle. eMobiili tekee Oulusta Suomen johtavan ajoneuvoteknologioiden osaamisen keskittymän. Tarjoamme osaamista päivittävää koulutusta autoalan uusista teknologioista. eMobiilissa kehitetyt kurssit tähtäävät vastaamaan erityisesti elinkeinoelämän tarpeisiin ja ne on suunnattu Pohjois-Suomen pk-yritysten henkilöstölle, opetus- ja tutkimushenkilöstölle ja työttömille ajoneuvoalan pohjakoulutuksen saaneille henkilöille. Hankkeen kurssit liittyvät hybridi- ja sähköajoneuvotekniikkaan sekä mobilehydrauliikkaan. K​urssit alkavat keväällä 2021.

Uudet teknologiat tulevat ennen pitkää korvaamaan vanhat polttomoottorikäyttöiset ajoneuvot ja työkoneet, ja ilmastotavoitteiden vuoksi päästöjen hallinnasta on tullut entistä tärkeämpää. Hybridi- ja sähkökäyttöiset ajoneuvot tulevat markkinoille ja hyödyntävät biopolttoaineita ja autonomisia tai osittain autonomisesti toimivia koneita ja laitteita. eMobiili-hanke auttaa ajoneuvo- ja työkonealan koulutusta vastaamaan tähän haasteeseen.

Ajoneuvo- ja työkonealan ainutlaatuinen opintopolku

Teknologiamurroksen vuoksi ajoneuvo- ja työkonealalla on selkeä tarve työntekijöiden lisäkouluttautumiseen. Hanke mahdollistaa jatkuvan oppimisen työkoneiden käyttäjien lisäksi myös opetus- ja tutkimushenkilöstölle. eMobiili-hanke rakentaa ainutlaatuista opintopolkua, joka valmistaa alan tulevaisuuden haasteisiin.

Hankkeen tavoitteina on päivittää ajoneuvoalan koulutuksen saaneiden henkilöiden osaamista pilottikoulutusten avulla, kehittää koulutussisältöjä uusiin ajoneuvo- ja työkonealan teknologioihin ja rakentaa Ouluun yhteinen alueellisen koulutuksen malli alan osaamisen parantamiseksi.

Ajoneuvo- ja työkoneteknologioiden koulutuskeskittymä Ouluun

Hankkeessa toteutetaan yhteistyössä Oamkin, OSAOn ja Oulun yliopiston kanssa ajoneuvo- ja työkonealan koulutussisältöjä eri koulutusasteille sekä alueellinen koulutusportaali. Hanke täydentää Oulun Linnanmaalle rakennettavaa Mobilab-hanketta osaamissisältöjä kehittämällä, tuo Oulun seudun ammattiopiston virtuaalisten ajoneuvo-opetuksen opetusympäristöjen kokemuksen ja osaamisen korkeakouluasteille sekä edistää työkoneteknologioiden koulutussisältöjen kehittämistä.

Hankkeen tavoitteena on ajoneuvo- ja työkonealan koulutuskeskittymän tiivis yhteistyö ja osaamisen lisääminen kaikissa organisaatioissa. Alueellisen koulutuskeskittymän yhteistyön tiivistäminen luo uutta toimintaa ja parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia jatkaa koulutusasteelta toiselle. Eri organisaatioiden yhteistyö parantaa mahdollisuuksia vastata yritysten ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Ajoneuvo- ja työkonealan koulutuskeskittymän tiiviin yhteistyön on tarkoitus nostaa Oulun alue Suomen johtavaksi ajoneuvo- ja työkonealan koulutuskehittäjäksi kaikilla koulutusasteilla.

eMobiili kehittää koulutussisältöjä, joissa hyödynnetään Mobilab-kehitysympäristöä

eMobiili kuuluu samaan hankeperheeseen NUVE- ja MobiLab-hankkeiden kanssa. NUVE-hankkeessa kehitetään yhteistä alustaa autonomisten ja osittain autonomisten työkoneiden kehittämiseen. MobiLab on Ouluun Linnanmaalle rakentuva energiatehokkaiden ajoneuvo- ja työkoneteknologioiden kehitysympäristö.

Linnanmaalle Ouluun rakentuva Mobilab on ajoneuvo- ja työkonealan tutkimus- ja kehitysympäristö. Se rakennetaan kiinteäksi osaksi koulutustoimintaa ja oppilaitosten yritysyhteistyötä. Mobilab EAKR -hanke on investointihanke, jolla rakennetaan Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen tutkimus- ja kehitysympäristö Ouluun. Sen avulla kehitetään oppilaitosten kansainvälistä toimintaa ja edesautetaan uusien tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeiden hakemusten läpimenoa.

eMobiili-hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu, ja vastuullisena osastona toimii konetekniikka.

Yhteistyössä