Skip to content
Nuoria iloisia ihmisiä pöydän ympärillä juttelemassa

DIMMY – Digitaalisen myynnin ja markkinoinin koulutushanke

1.3.2017 - 30.9.2020

Dimmy 2.0 -koulutushanke järjestetään osana DigiLii-hanketta

Dimmy 2.0 -koulutus on Oamkin DigiLii-hankkeen puitteissa järjestämä Pohjois-Suomen monipuolisin ja maksuton 30 opintopisteen digitaalisen markkinoinnin ja myynnin koulutus. Koulutuksen päätavoitteena on vahvistaa Oulun seudun pk- ja mikroyritysten digitaalisissa kanavissa tapahtuvaa myyntiä ja markkinointia sekä kannattavien asiakassuhteiden luomista.

Koulutus on suunnattu

  1. digiliiketoiminnan ja -markkinoinnin osaamisensa vahvistamisesta kiinnostuneille markkinoinnin ja myynnin parissa toimiville henkilöille,
  2. pk-yritysten johdolle,
  3. yrittäjille ja
  4. työttömille ja työttömyysuhan alla oleville henkilöille

Tausta

Digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin osaamista työelämään hanke (DigiLii)

DigiLii-hanke on Euroopan sosiaalirahaston ja ELY-keskuksen rahoittama hanke, jonka tavoitteena on lisätä ja kehittää työelämässä jo toimivien henkilöiden digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin osaamista ja samalla kehittää erityisesti pk-yritysten digitaalisen liiketoiminnan valmiuksia ja kilpailukykyä Pohjois-Pohjanmaalla. Lisäksi hankkeella halutaan parantaa Oulun korkeakoulukonsernin ja mahdollisesti muiden oppilaitosten kykyä vastata työelämän digitaalisen liiketoiminnan osaamishaasteisiin.

Hankkeessa suunnitellaan iteratiivisesti yhteistyössä yritysten kanssa pääosin työelämässä jo toimiville henkilöille sopiva digitaalisen markkinoinnin ja liiketoiminnan noin kuusi kuukautta kestävä ja uusimpaan tietoon perustuva koulutusohjelma, joka toteutetaan monimuotoisesti pääosin verkko-opintoina. Koulutusohjelma suunnataan koko Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Opinnot ovat toimialariippumattomia. Hanke alkaa koulutusmallin suunnitteluvaiheella, joka kestää syksyn 2019. Tämän jälkeen siirrytään koulutuksen pilotointiin. Pilottien aikana kerätään palautetta, jota hyödynnetään koulutusmallin tehostamisessa jatkuvan kehittämisen periaatteella. Kehittämisessä hyödynnetään myös hankkeen aikana tehtävää digiliiketoiminnan ja -markkinoinnin tutkimusta. Tutkimuksella varmistetaan koulutuksen ajantasaisuus. Digilii hanke järjestää myös koulutustilaisuuksia opettajille digitaalisen markkinoinnin keskeisistä teemoista ja tukee myös näin osaamisen leviämistä oppilaitosten sisällä.

Vuosina 2020–2022 toteutetaan viisi pilottikoulutusta, joissa täydennys- tai muuntokoulutetaan vähintään sata työelämässä jo toimivaa tai työtöntä henkilöä digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin osaajiksi. Koulutettavat tekevät opintojensa ohella mahdollisuuksien mukaan omaan työhönsä liittyviä kehittämistehtäviä ja parantavat näin myös yritysten digiliiketoiminnan prosesseja. Koulutusmallin kehittäminen toimii samalla pilottina, jonka avulla voidaan kehittää Oulun ammattikorkeakouluun kyvykkyyttä toteuttaa joustavasti uuden valtakunnallisen korkeakoulustrategian mukaisia lyhyitä osaamisen täydentämiskoulutuksia työelämässä toimiville elinikäisen oppimisen tukemiseksi.

Hankehenkilöstö tutkii ja seuraa digimarkkinoinnin ja -liiketoiminnan nopeaa kehitystä ja siirtää näin kertyvää uutta osaamista suoraan koulutukseen ja julkaisujen kautta työelämän käyttöön. Tuotetun tiedon pohjalta tuotetaan verkkoon mikro- ja pk-yrityksille tarkoitettu digitaalisen markkinoinnin kehittämisen työkalupakki, jonka avulla ne voivat nykyistä helpommin kehittää prosessejaan ja kilpailukyään.