Skip to content
Kevään vihreä koivumetsä

CANEMURE – Towards Carbon Neutral Municipalities and Regions in Finland

01.11.2018 - 31.10.2024

Maa- ja metsätalousalat

Pohjois-Pohjanmaa on mukana valtakunnallisessa Canemure-hankkeessa, jonka alueellisena koordinaattorina toimii Oulun ammattikorkeakoulu. Canemure on kuusivuotinen EU:n Life-hanke, jossa viedään käytäntöön Suomen kansallisen ilmastopolitiikan tavoitteita. Hankkeessa toteutetaan käytännön ilmastotoimia, edistetään alueellista ilmastotyötä sekä tuetaan Hinku-verkostoa asiantuntijoiden avulla. Hanketta johtaa Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Hankkeen tavoitteet

  • tukea prosesseja, joilla luodaan kestävää kuntarakennetta sekä vähähiilistä, energiatehokasta tuotantoa ja kulutusta
  • edistää hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa
  • edistää maa- ja metsätalouden siirtymistä vähäpäästöisiin maaperän hoitomenetelmiin erityisesti turvemailla
  • parantaa rakentamisen energiatehokkuutta
  • tukea älykästä ja vähähiilistä liikkumista

Canemure-hankkeen toiminta keskittyy seitsemän maakunnan alueelle: Etelä-Karjalaan, Pirkanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle, Päijät-Hämeeseen, Satakuntaan, Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen.

Suomen ympäristökeskus, Tampereen yliopisto, Luonnonvarakeskus ja Ilmatieteen laitos muodostavat Canemure-hankkeessa asiantuntijaverkoston. Se tuottaa uutta tietoa ja kehittää eri kohderyhmille soveltuvia  työkaluja alueellisen työn tueksi.

Tutustu valtakunnalliseen Canemure-hankkeeseen hiilineutraalisuomi.fi -sivustolla.

Tämän nettisivun sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE-hankkeen näkemyksiä ja EASME/EU:n komissio ei ole vastuussa nettisivun sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.