Skip to content
Kuvassa puuhakeläjä

Bioliito 2.0 – Turpeesta metsään

1.4.2022 - 31.12.2023

Maa- ja metsätalousalat

BioLiito 2.0 – Turpeesta metsään -hanke jatkaa aiemman BioLiito – Kehittyvä bioenergialiiketoiminta -hankkeen ansiokasta työtä bioenergia-alan saralla.  

BioLiito 2.0 -hanke edistää erilaisin koulutuksin ja tapahtumin metsäbioenergia-alan yritysten kasvua ja kannattavuutta. Koulutukset on suunnattu alan yrittäjille, aktiivisille toimijoille ja asiasta kiinnostuneille. 

Hankkeessa järjestetäään Kannolta kattilaan -koulutussarja, jonka keskeisinä tavoittena on syventyä puuenergialiiketoiminnan käytäntöön, mitä prosessin eri vaiheissa tapahtuu. Koulutussarja on jaettu kolmeen koulutukseen Metsäprosessi, Terminaaliprosessi ja Voimalaitosprosessi. Koulutussarja järjestetään kolme kertaa hankkeen aikana. 

Lisäksi tarjolla on liiketoimintaosaamis- ja muita täsmäkoulutuksia. 

Lisätietoja koulutuksista löydät Koulutukset-sivun alta. 

BioLiidon kaikilla kursseilla fokus on käytännön esimerkeissä ja ratkaisuissa, jotka tuottavat todellista lisäarvoa yrityksellesi!