Skip to content
Kuvassa hymyilevä lettipäinen nainen keltaisessa sadetakissa sinistä taivasta vasten taustallaan vihreitä siiloja.

Biokaasua ja biometaania maatiloilta (BioKaMa)

1.1.2020 - 31.12.2023

Maa- ja metsätalousalat

Biokaasua ja biometaania maatiloilta -hankkeen tavoite

BioKaMa-hankkeen tavoitteena oli edistää biokaasun tuotantoa, jalostusmahdollisuuksia ja käyttöä Pohjois-Pohjanmaalla. Biokaasua voidaan käyttää energiantuotantoon tai puhdistettuna liikenteessä erilaisten ajoneuvojen polttoaineena. Biokaasun mahdollisuuksien hyödyntäminen edistää ilmastonmuutoksen hidastamista ja luo keinoja siihen sopeutumiseen. Lisäksi biokaasu on kotimainen ja uusiutuva energianlähde.

Maatilat avainasemassa biokaasun tuotannossa

Etsimme Pohjois-Pohjanmaalta biokaasun yhteistuotannosta kiinnostuneita maatilaryhmiä tai yksittäisiä biokaasutuotantoa suunnittelevia tiloja ja autoimme heitä edistämään suunnitelmiaan. Suomalaiset maatilat ovat avainasemassa biokaasun tuotannon kasvun moottoreina.

Maatiloilla on potentiaalia nykyistä paljon laajempaan biokaasun tuotantoon ja hyödyntämiseen. Etenkin kasvava biometaanin käyttö liikenteessä tuo mahdollisuuksia maaseudun yrityksille. Haluamme löytää ja tuoda esiin uusia maatilamittakaavaan soveltuvia biokaasun puhdistus-, jalostus- ja käyttötekniikoita. Päivitimme myös maatilojen tietoutta biokaasuasioista.

Hankkeen toiminta-alueena oli koko Pohjois-Pohjanmaa. Kohderyhmäämme olivat pohjoispohjalaiset maatilat ja niiden yrittäjät, jotka ovat kiinnostuneita biokaasun tuotannosta, jalostamisesta tai käytöstä ja ovat motivoituneita osallistumaan hankkeeseen. Hankkeesta hyötyivät Pohjois-Pohjanmaan maaseutuyrittäjät, yrittäjien kanssa työskentelevät organisaatiot ja alueen kunnat.

Biokaasun käyttö liikenteessä kasvaa

Suomessa biokaasun liikennekäyttö on pitkään ollut pienimuotoista, mutta kuten alla olevasta taulukosta nähdään: kaasuautojen rekisteröinti on nousussa, ja kesäkuussa 2020 ylitettiin 12 000 kaasuajoneuvon määrä. Kaasukäyttöisiä ajoneuvoja oli liikenteessä kesäkuussa 2021 yli 14 000 kappalettavuoden 2021 lopussa 15 868 kappaletta, vuoden 2022 lopussa 17 287 kappaletta ja vuoden 2023 syyskuun lopulla 18 208 kappaletta. (Lähde: Traficom). Kaasukäyttöisten ajoneuvojen yleistymistä on vauhdittanut erityisesti biokaasun tankkausasemaverkoston laajeneminen: biokaasua voi tankata nyt lähes 84 asemalla. Suunnitteilla olevia kaasuasemia on lähes 75. Pohjoisin kaasutankkausasema on tällä hetkellä Keminmaassa ja rakenteilla on kaasutankkausasema Rovaniemelle. Suunnitelmissa on kaasutankkausasema myös Kemijärvelle. (Tiedot on päivitetty 30.9.2023 saatavilla olleiden tietojen mukaan).

Suurin osa kaasuajoneuvoista on henkilöautoja, mutta myös raskaassa liikenteessä kulkee jo kaasukäyttöisiä rekkoja, linja-autoja ja jäteautoja. Liikennekäytön lisäksi biokaasua voisi käyttää myös traktoreissa ja muissa työkoneissa.

Ympäristön kannalta biokaasun käyttöön siirtyminen liikenteessä ja energiantuotannossa öljyä korvaavana polttoaineena vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. Bensiiniin verrattuna biokaasun päästöt ovat noin 85 % pienemmät. Biokaasun positiiviset ympäristövaikutukset eivät rajoitu pelkästään liikennekäyttöön, vaan biokaasun tuotanto itsessään on kiertotaloutta parhaimmillaan.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeen aikana järjestimme useita biokaasuun liittyviä seminaareja ja muita tilaisuuksia koko maakunnan alueella. Tuotimme julkaisuja, selvityksiä ja raportteja biokaasun tuotannon ja käyttömahdollisuuksien edistämisestä: konvertoinnista, uusista biokaasun puhdistus- ja paineistustekniikoista sekä biokaasun tuotannon erilaisista liiketoiminnan muodoista.

Hanke toteutettiin kuudessa osiossa

  1. Biokaasun tuotannosta kiinnostuneet maatilat kootaan toteutusryhmiin.
  2. Toteuttamisarviot ja -kanavat ryhmien biokaasutuotannon suunnitelmista.
  3. Maatilojen biometaanin tuotantomahdollisuuksien edistäminen Pohjois-Pohjanmaalla.
  4. Biokaasun käyttömahdollisuuksien laajentaminen maatiloilla; traktoreiden ja työkoneiden konvertointimahdollisuudet ja kaasun energiakäytön edistäminen.
  5. Tiedotus
  6. Hankehallinto 

Hankkeen rahoitus

Tämän Euroopan maaseuturahastosta rahoitetun hankkeen rahoituksen on myöntänyt Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Yhteistyössä

BioKaMa-hanketta toteuttivat yhdessä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy (Oamk), Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy (Centria).