Skip to content
käsi pitelee kännykkää, jonka ruudulla näkyy kasvin hahmo

BioDiPi – Biotalouden Digi-Pilotit

1.1.2020 - 31.12.2023

Maa- ja metsätalousalat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja saada ICT-yritykset tuottamaan biotalouden arvoketjujen yritysten käyttöön uusia digitaalisia palveluja, sovelluksia ja laiteratkaisuja, jotka auttoivat alan yrityksiä kehittämään toimintaansa.

Toimenpiteet

Tutustu hankkeessa kehittyihin ratkaisuihin Toimenpiteet ja tulokset -välilehdellä.

Hankkeen prototyypit avoimesti saatavilla

Kehitystyön jälkeen prototyypit luovutetaan jatkokehitystyöhön. Prototyyppien lähdekoodit löytyvät GitHub-palvelimesta osoitteesta: https://github.com/Biodipi/, ja ovat siellä kaikkien vapaasti tarkasteltavissa ja ladattavissa.

Hankkeen toiminta-aika oli 1.1.2020 – 31.12.2023 ja hanke toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan Liiton myöntämällä EAKR-rahoituksella.​​ Hanke on päättynyt.