Skip to content

APAJA – Virtuaalisten vierailujen toimintamalli

1.8.2022 - 30.11.2023

Tekniikan alat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä hankkeeseen osallistuvien toimijoiden osaamista digitaalisten sovellusten ja teknologioiden suhteen ja näin lisätä digitaalisten ratkaisujen avulla toteuttavien virtuaalitapaamisten ja -tapahtumien laatua ja vaikuttavuutta hankkeen toteutusalueella.

Työelämän tapaamisiin, vierailuihin, tilaisuuksiin ja yhteydenpitoon liittyvät toimintatavat ovat pandemian vauhdittamana muuttuneet osittain pysyvästi. Digitaalisten työkalujen hallinta ja taidokas hyödyntäminen helpottavat verkostojen rakentamista ja ylläpitoa uudenlaisessa tilanteessa. Hankkeessa kehitetään ja testataan virtuaalivierailujen toimintamalleja, jota erilaiset toimija voivat hyödyntää omien tarpeidensa
mukaisesti.

Toimenpiteet

Hankkeessa kartoitetaan erilaisten yhteistyöalustojen, sovellusten ja teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia virtuaalivierailujen näkökulmasta.

Lisäksi hankkeessa suunnitellaan, valmistetaan ja toteutetaan koulutussisältöjä, joiden tavoitteena on lisätä osallistujien osaamista erilaisten digitaalisten alustojen ja teknologioiden tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön liittyen.

Tulokset

Hankkeen tuloksena hankkeen toimenpiteisiin osallistuneiden toimijoiden tiedot ja taidot erilaisten digitaalisten yhteistyöalustojen ja virtuaalisten työkalujen käytöstä ovat parantuneet, ja heillä on paremmat edellytykset hyödyntää monipuolisesti erilaisia digitaalisia työkaluja ja palveluita.

Hankkeen tuottamiin sisältöihin voi tarkemmin tutustua täällä.

Hankkeen toteutus ja rahoitus

Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.