Skip to content
Mies, lapsi ja vanhemmuus -hankkeen rahoittaja- ja toteuttajalogot: Oamk, ELY-keskus, EU, KAMK, Oulun yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja Diak
Mies, lapsi ja vanhemmuus eli MiLaVa-hankkeen tunnus, jossa tikku-ukkomies pitää tikku-ukkolasta kädestä

MILAVA – mies, lapsi ja vanhemmuus 

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa isien hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivista toimijuutta sekä edistää vanhempien välistä tasavertaisuutta, perheiden yksilölliset tarpeet ja tilanteet huomioiden.  

Hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen perhepalveluita yhdessä perheiden kanssa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa. Ammattilaisten asiantuntijuuden vahvistamiseksi tarjotaan myös räätälöityä koulutusta. 

Hankkeen toiminta-alueena on koko Pohjois-Suomi, päätoteutuspaikkoina Oulu, Kajaani ja Rovaniemi. 

Hankkeen toteutus  

VERTAISTUKEA JA VALMENNUSTA ISILLE  

Hankkeessa kartoitetaan sidosryhmäyhteistyön kautta isien vanhemmuuden tuen tarpeita sekä tuen kohteita ammattilaisilta ja isiltä itseltään. Hankkeen osallisten kanssa suunnitellaan ja toteutetaan valmennustapaamisten sarja, johon kuuluu sekä yksilö- että ryhmätapaamisia. Kartoituksen pohjalta rakennetaan työkirja sekä digitaalinen isille suunnattu matalan kynnyksen valmennus vanhemmuuden tueksi. Isille järjestettävän valmennus- ja vertaistoiminnan vastuutoteuttajana on Kajaanin ammattikorkeakoulu. 

UUSIA MENETELMIÄ YHTEISKEHITTÄMISELLÄ  

Hankkeessa järjestetään moniammatillisia työpajoja isiä ja perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille. Työpajoissa kehitetään ja pilotoidaan uusia työmenetelmiä isien kohtaamisen tueksi. Työpajasarjoja järjestetään vuosina 2024–2025 Oulussa, Kajaanissa, Rovaniemellä sekä verkkototeutuksina. Kehittämistyöpajojen toteuttamisesta vastaavat Lapin ammattikorkeakoulu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. 

ISÄTYÖN MENETELMÄTYÖPAJAT AMMATTILAISILLE: 

Kenelle? 

Hoitoalan, sosiaalialan sekä varhaiskasvatuksen asiantuntijoille, ohjaajille sekä muille isiä työssään kohtaaville ammattilaisille. 

Mitä? 

Työpajoissa kehitetään monialaisesti yhdessä innostavia ja konkreettisia menetelmiä ammattilaisille isien hyvinvoinnin ja tasavertaisen vanhemmuuden tukemiseksi. Työpajat toteutuvat joustavasti lähitapaamisena sekä verkossa.  

Lue lisää työpajoista tästä esitteestä (pdf) 

Seuraavat toteutukset: 

ROVANIEMI 
Aloitus keskiviikkona 13.3.2024 klo 8–12 Rovaniemellä. Jatkotapaamiset verkossa keskiviikkona 27.3., torstaina 11.4., keskiviikkona 24.4. ja keskiviikkona 15.5. klo 8–12. 

Ilmoittaudu mukaan: https://link.webropol.com/s/rovaniemikevat24 

 OULU 
Aloitus tiistaina 19.3.2024 klo 8–12 Oulussa. Jatkotapaamiset verkossa keskiviikkona 3.4., tiistaina 9.4., tiistaina 23.4. ja tiistaina 14.5. klo 8–12. 

Ilmoittaudu mukaan: https://link.webropol.com/s/oulukevat24 

UUTTA OSAAMISTA ASIANTUNTIJOILLE  

Milavassa järjestetään teemakohtaisia koulutustilaisuuksia isiä työssään kohtaaville ammattilaisille asiantuntijuuden vahvistamiseksi. Koulutustilaisuuksien teemoina muun muassa isyyden voimavarat ja kuormitustekijät sekä vanhemmuuden vahvistaminen. Koulutuksia toteutetaan vuosina 2024–2025 sekä verkossa että paikan päällä Oulussa, Kajaanissa ja Rovaniemellä. Koulutusten järjestämisestä hankkeessa on Oulun ammattikorkeakoulu 

Lisäksi hankkeessa tehdään perusteellista ja jatkuvaa vaikutusten arviointia, josta vastaa Oulun yliopisto. Hankkeen hallinnoinnista, koordinoinnista ja viestinnästä vastaa päätoteuttajana Oulun ammattikorkeakoulu.  

Hankkeen kesto 

01.08.2023 – 31.07.2025  

Hankkeessa mukana 

Hanke on ryhmähanke, jossa mukana ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja). 

Rahoittaja 

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama. Rahoituksen on myöntänyt ELY-keskus.

Julkaisut ja materiaalit

Projektiryhmän yhteystiedot:  

Projektipäällikkö Juha Alakulppi Lehtori juha.alakulppi@oamk.fi p. 045-6710932  

Petri Aspegren, lehtori, asiantuntija Oulun ammattikorkeakoulu, petri.aspegren@oamk.fi 

Noora Majava, lehtori, projektikoordinaattori Lapin ammattikorkeakoulu, noora.majava@lapinamk.fi  

Kaisa Kepanen, projektikoordinaattori Kajaanin ammattikorkeakoulu, kaisa.kepanen@kamk.fi 

Venla Vuorjoki, projektikoordinaattori Diakonia-ammattikorkeakoulu, venla.vuorjoki@diak.fi 

Aino Peltonen, projektikoordinaattori Oulun yliopisto, aino.peltonen@oulu.fi

Tietosuojaseloste suomeksi

Privacy Statement, in english