Skip to content

Future Women -hanke tukee naisten uramahdollisuuksia tekniikan aloilla 

Naisten osuus tekniikan alan opiskelijoista ja tekniikan alan työntekijöistä on alhainen Suomessa ja muissa Euroopan maissa. Juuri käynnistyneen Erasmus+- rahoitteisen Future  Women -hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulujen naisopiskelijoiden digitaalista tasa-arvoa etenkin tekniikan aloilla (STEM-alat).

Hankkeeseen osallistuu seitsemän organisaatiota kuudesta eri maasta (Suomi, Bulgaria, Portugali, Puola, Kreikka, Turkki). Hankkeessa toteutetaan muun muassa STEM-aloista kiinnostuneille naisille avoin verkkokurssi, jonka kautta lisätään heidän tietoisuuttaan tekniikan aloista, digitaalitalouden luomista uusista työtehtävistä ja niissä vaadittavista taidoista. Lisäksi jokaisessa kumppanimaassa pilotoidaan opinto-ohjaajakoulutusta, jonka tarkoitus on lisätä opinto-ohjaajien osaamista naisopiskelijoiden ohjaamisessa digitalisoituvilla työmarkkinoilla. Kaikki hankkeen työpaketit toteutetaan yhteisöllisesti jokaisessa hankkeen kumppanimaassa. Työelämäyhteistyö on tärkeä osa hanketta, joten hankkeeseen rekrytoidaan työelämäkumppaneita antamaan palautetta hankkeen toiminnoista ja tukemaan niiden tekemistä. Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajankoulutuksen vastuulla hankkeessa ovat erityisesti avoimen verkkokurssin luominen hankkeen kohderyhmälle.

Oulun ammattikorkeakoulu on ollut kumppanina useissa tasa-arvoiseen työelämään liittyvissä hankkeissa. Naiset tasa-arvoisesti uralle – NAU! -hankkeessa (2020–2022) luotiin korkeakoulutukseen ja työelämään pysyvää kulttuuria, joka mahdollistaa rakenteellisesta epätasa-arvosta keskustelemisen ja siihen liittyvien ongelmien korjaamisen. Toinen samaan tematiikkaan liittyvä hanke on Sinä osaat! Tytöt ja teknologia (2018–2022). Tämän hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoa ja positiivisia mielikuvia tekniikan ja teknologia-aloista tyttöjen keskuudessa. Hankkeen myötä vahvistetiin tyttöjen luottamusta osaamiseensa ja innostusta hakeutua opiskelemaan teknologia-alaa

Future Women -hankkeessa ovat tässä vaiheessa mukana ammatillisesta opettajankoulutuksesta digilehtori Minna Pesonen ja koulutussuunnittelija Hanna Spets.