Skip to content

Future Women -hanke kannustaa naisia hakemaan rohkeasti tekniikan- ja teknologia-alan tehtäviin

Future Women -hankkeessa toteutettiin kesän aikana työpöytätutkimus kuudessa maassa (Suomi, Bulgaria, Portugali, Puola, Kreikka, Turkki) teknis-luonnontieteellisistä kärkiammateista, joille on kova kysyntä nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimuksen tulokset kävivät kommentoitavana ympäri Eurooppaa hankekumppaneiden 46 ulkopuolisen asiantuntijan verkostolla, jolla on vahvat linkit tietotekniikan alan kenttään ja kehittämiseen.

Tuloksissa nousi esiin kuusi kärkiammattia, joille on tarvetta nykyajan ja tulevaisuuden digitaalitaloudessa: liiketoiminta-analyytikko, digitaalisen markkinoinnin päällikkö, tietoturva-asiantuntija, data-analyytikko, tekoälyinsinööri sekä ohjelmistokehittäjä. Tutkimusraportti julkaistaan pian Oamk Journalissa otsikolla ”Benchmarking-raportti: Tulevaisuuden kärkiammatit digitaalitaloudessa ja STEM-aloilla”. 

Tällä hetkellä hankekumppanit haastattelevat eri puolilla Eurooppaa teknis-luonnontieteellisillä aloilla (STEM-alat) työskenteleviä naisia ja nostavat esille alojen työmahdollisuuksia.  Videohaastattelut viedään Future Woman -hankkeessa toteutettavaan MOOC-kurssiin ja virtuaaliseen Learning Labiin, jotka tulevat olemaan avointa oppimateriaalia.

Oulussa haastateltiin kahta erilaisissa tekniikan alan tehtävissä toimivaa asiantuntijaa:  SW Project Manager, Product Owner Tiina-Maria Siipolaa Bittiumilta ja rakennesuunnittelija, insinööri Siiri Kiviniemeä A-insinööreistä (aikaisemmin Ponvia).  Sekä Tiina-Maria että Siiri kannustivat nuoria tutustumaan ennakkoluulottomasti tekniikan alan moniin eri työmahdollisuuksiin.  He molemmat näkevät, että tekniikan alat ovat kaikkien aloja, joilla menestyy kun on kiinnostunut omasta alastaan ja haluaa kehittyä siinä.

Tiina-Maria Siipola on työskennellyt uransa aikana useissa tekniikan alan yrityksissä. Hän tiivisti keskeisiksi työssä vaadittaviksi ominaisuuksiksi kyvyn tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä uteliaisuuden kokeilla ja kehittää uutta. Kuvassa Tiina-Maria valmistautuu haastatteluun lehtori Janne Vahtolan kanssa (Ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Siiri Kiviniemen ensimmäinen uravaihtoehto oli sisustussuunnittelija. Pohdinnan jälkeen hän päätyi hakemaan ammattikorkeakouluun rakennusinsinöörin opintoihin. Rakennusinsinöörin uravaihtoehdot ovat monipuoliset ja Siiri kokee löytäneensä oman alansa.

Lisätietoja:

Lehtori Minna Pesonen, minna.pesonen@oamk.fi 
Koulutussuunnittelija Hanna Spets, hanna.spets@oamk.fi 

Kotisivu: https://future-women.eu/ 

Oamkin sivuilla: https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta/future-women