TUOKIO-hanke kehittää yritysten turvallisuusmuotoiluosaamista, jossa yhdistyvät muotoilu- ja liiketoiminta-ajattelu sekä turvallisuustekijät, huomioiden vastuullisuus.

Tavoitteet

TUOKIO-hankkeen päätavoitteena on lisätä mikro- ja pk-yritysten turvallisuusmuotoilun osaamista, jotta ne voivat kehittää olemassa olevia tai uusia turvallisia ja vastuullisia palveluja asiakkailleen. Tätä tukien osatavoitteina on määrittää turvallisuusmuotoilun osa-alueita, hankkia ajantasaista tietoa suunnittelun välineistä, hyödyntää ja soveltaa olemassa olevia ja muokattuja muotoiluajattelun välineitä, tunnistaa mahdollisuuksia muotoilla turvallisuutta näkyväksi palvelun eri vaiheissa ja auttaa tuottamaan laadukkaita palveluja vastuullisuuden näkökulmasta vahvistaen yritysten kilpailukykyä, sekä levittää turvallisuusmuotoilun käytänteitä.

Hankkeen toteutus

TUOKIO-hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat mm. koulutustarpeiden analyysi ja viimeisimmän tutkimustiedon, menetelmien ja työkalujen benchmarkkaus, turvallisuusmuotoilun työpajat ja teemakohtaiset koulutukset liittyen turvallisuuteen ja vastuullisuuteen, sekä viestintä ja hankehallinto.

Tulokset

Hanke tuo uudenlaista osaamista ja tietotaitoa elinkeinoelämän käyttöön liiketoiminnan kehittämisessä: yritysten turvallisuusmuotoilun osaaminen kasvaa, ja saadaan tietotaitoa turvallisuusmuotoilun käyttömahdollisuuksista palveluyritysten liiketoiminnan kehittämisessä. Yritykset saavat päivittäiseen käyttöön uudenlaisia työkaluja, joiden avulla ne voivat tarkastella palvelujaan vastuullisuuden ja turvallisuuden näkökulmasta. Lisäksi hanke tukee yritysten verkostoitumista, toisilta oppimista sekä yritys-oppilaitosyhteistyötä.

Hankkeen toteuttaa Oulun ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikkö 1.3.2022 - 31.10.2023. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.