TIKO-silta

Vuosina 2020 - 2022 toteutetun Lukioiden ja korkeakoulujen välinen tietojenkäsittelyn yhteistyömalli (TIKO-silta) -hankkeen päätavoitteena oli lukioiden ja korkeakoulujen välisen tietojenkäsittelyalan yhteistyömallin tuottaminen. Vuoden 2018 lukiolaki edellyttää korkeakoulujen ja lukioiden välisen yhteistyön lisäämistä, ja tietojenkäsittelyalan yhteistyön tiivistämisen tarve ilmeni myös Oamkin koordinoiman Lukiolaisista nostetta ohjelmistoalalle -hankkeen myötä. Tietojenkäsittelyn osalta yhteistyön haasteellisuutta lisää, että lukiot eivät toteuta pakollisia tietojenkäsittelyn kursseja, vaan tietojenkäsittelyalan piirteitä esiintyy useissa oppiaineissa.

TIKO-silta innovoi ja pilotoi konkreettisia keinoja, joilla lukiot ja korkeakoulut voivat tehdä yhteistyötä niin, että yhteistyön toteuttamiseen käytössä olevat resurssit hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Yhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet ja pitemmällä aikavälillä myös elinkeinoelämä mallin toimiessa hyvin. Hankkeen aikana lukioihin välittyi ymmärrystä korkeakouluopinnoista sekä tietojenkäsittelyalan työelämästä, ja vastaavasti korkeakouluihin päin kulkeutuu tietoa lukioiden käytänteistä ja toiminnasta.

TIKO-sillan tuottamasta yhteistyömallista ja hankkeen pilotoimista yhteistyökonsepteista kerrotaan osoitteessa tiko-silta.luno.fi. Yhteistyömalli on sovellettavissa myös muille tieteenaloille, jotka eivät esiinny lukio-opetuksessa selkeinä oppiaineina. Hankkeen loppujulkaisu löytyy Theseus-palvelusta.