Ilmastonmuutos haastaa alkutuotannon logistiikan – LEVITOI-hanke kehittää uusia työkone- ja laiteratkaisuja maa- ja metsätalouteen

Ilmastonmuutoksen myötä maa- ja metsätalouden käyttämien työkoneiden toimintaolosuhteet kantavan tieverkon ulkopuolella ovat suuressa muutoksessa. Joillain alueilla lämpötilan nousu ja kasvavat sademäärät heikentävät maapohjan kantavuutta, toisilla puolestaan kuivuus pakkaa ja kovettaa sen. Samaan aikaan alkutuotannon tuotteiden ja sadon kysyntä kasvaa globaalisti.

LEVITOI-hanke kehittää uusia työkone- ja laiteratkaisuja alkutuotannon logistiikka- ja käsittelyhaasteiden voittamiseksi. Keskiössä ovat muuttuville maapohjille kehitettävät ratkaisut. Hanke tukee sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista että sen ehkäisyä teknologisten innovaatioiden avulla maa- ja metsätaloudessa.

LEVITOI-hanketta toteuttavat yhteistyössä suomalaiset korkeakoulut ja tutkimuslaitokset sekä kotimaiset työkoneteknologia-alan yritykset. Hanketta rahoittaa Business Finland.

Hankkeen kesto

Hankkeen toteutumisaika 01.01.2022–31.12.2023.

Hankkeen tavoitteet 

LEVITOI-hanke kehittää uusia työkone- ja laiteratkaisuja ilmastonmuutoksen aiheuttamien alkutuotannon logistiikka- ja käsittelyhaasteiden voittamiseksi. Lisäksi hanke vahvistaa maatalous- ja työkonetekniikan osaamista, eritoten kyvykkyyttä tuoda nopeasti uusia ja testattuja tuotteita markkinoille.

LEVITOI-hanke tutkii

 

Aineistot ja menetelmät

LEVITOI-hankkeen kenttätutkimuksissa ja -kokeissa selvitetään teknisten vaihtoehtojen toteutuskelpoisuutta sekä niiden vaikutuksia tuottavuuteen ja työkoneiden ja -laitteistojen toimintakykyyn.

Hankkeessa selvitetään uudenlaisia tapoja tunnistaa ja hallita maapohjan muutoksia, joita kulkuneuvot ja työkoneet aiheuttavat. Hanke alkoi haasteiden ja valikoitujen markkinoiden tutkimuksella ja jatkuu maaperävaikutusten ja teknisten ratkaisujen selvittämisellä.

Hanke tutkii esimerkiksi erilaisten alustaratkaisujen vaikutusta työkoneen ja maaperän tuottavuuteen, sekä työkoneen anturitekniikan hyödyntämistä maaperän kantavuusanalyysissä.

Hankkeeseen kuuluvat reaaliaikaisen laskennan simulaatiomallit maaperälle ja renkaalle sekä näiden vuorovaikutukselle. Kehitystyön huipennuksena on digimallien ja simulaation hyödyntäminen yritysten liiketoiminnassa.

Ratkaisuja simuloidaan ja testataan Oulun ammattikorkeakoulun uudessa autonomisten, nollapäästöisten työkoneiden tutkimus- ja kehitysympäristö NUVE-LABissa. NUVE-LABissa simulointia ja testausta on mahdollista tehdä laboratorioympäristössä, heikosti kantavilla maapohjilla toimivien työkoneiden lopullista käyttöympäristöä vastaavissa olosuhteissa. 

Tulokset ja vaikuttavuus

Tutkimustulokset auttavat yrityksiä hyödyntämään simulointia ja mallinnusta uusien tuotteiden kehittämisessä.

Tavoitteena on mallinnuksen hyödyntäminen liiketoiminnassa ja uusien palveluiden tuottaminen.

Julkaisuja

Challenges for first-mile logistics in primary production. Karasu Taha, Hussain Shahid, Tuomela Anne, Pekkala Veikko, Leviäkangas Pekka. University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering. 2023.

First mile challenges for Agricultural logistics. Karasu Taha, Hussain Shahid, Leviäkangas Pekka. Lecture notes in logistics. Advances in resilient and sustainable transport. Proceedings of the sixth Interdisciplinary Conference on Production, Logistics and Traffic. 2023.

Yhteistyökumppanit ja rahoittajat

Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa LEVITOI-hankkeessa ovat mukana Nokian Renkaat Oyj, Sampo-Rosenlew Oy, Junkkari Oy, West Coast Roadmaster Oy, Mevea Oy, Metsäteho, Pro-Agria, Luonnonvarakeskus, Lappeenranta-Lahden teknillinen yliopisto sekä Oulun yliopisto. 

Hankkeessa on mukana Nokian Renkaat -konserniin kuuluva Nokian Raskaat Renkaat Oy, joka tutkii edistyksellisten älyrenkaidensa toimintakykyä ja mahdollisuuksia maa- ja metsätaloudessa sekä raskaissa kuljetuksissa.

– Projektissa erityinen mielenkiintomme kohdistuu pehmeisiin alustoihin kuten peltomaastoon ja metsäpohjaan ja näiden maastojen erityisominaisuuksien tunnistamiseen. Älyrenkaan välityksellä saatu tieto voi olla merkittävässä roolissa, kun halutaan ehkäistä maan liiallista tiivistymistä ja mahdollisia vaurioita niin metsässä kuin päällystämättömillä teillä, toteaa Nokian Renkaiden kehityspäällikkö Mika Haapalainen.

Hanketta rahoittaa Business Finland.