TILAISUUS PERUTTU: Kannattavuutta kotieläintiloille - voivatko ilmastotoimet auttaa taloushaasteissa? 30.11. Liminka

Aiheesta järjestetään webinaari alkuvuodesta 2023.

Hyvä maatalousyrittäjä,
Toivoisimme vastaustanne kyselyyn, joka käsittelee maatalousyrittäjien kohtaamia ajankohtaisia haasteita ja varautumista muutoksiin. Vastaamiseen menee aikaa noin 15 minuuttia, kyselyyn voi vastata 31.12.2022 asti.

Kyselyn tarkoitus on lisätä ymmärrystä yrittäjien kokemista haasteista nykyhetkessä ja sopeutumista vahvistavista asioista. Tuloksia hyödynnetään Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle (MURU)- valtakunnallisen tiedonvälityshankkeen tapahtumien suunnittelussa ja materiaalien tuotannossa. Hanke pyrkii maatilojen sopeutumiskyvyn ja ilmastokestävyyden edistämiseen tiedon, keskustelun ja yhteistyön avulla. Tarjoamme tulosantia kyselyn tuloksista blogitekstissä ja webinaariesityksessä tammi-helmikuussa 2023, jotta yrittäjien kokemukset saadaan kuuluville.

Kyselyn toteuttavat yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle (MURU)- hanke, Oulun ammattikorkeakoulu ja MTK Pohjois-Suomi. Vastauksenne on tärkeä, lämmin kiitos ajasta, jonka käytätte vastaamiseen!

Viljelijöille suunnattu kysely 

 

 

Pohjois-Pohjanmaan ilmastokahvit

Pohjois-Pohjanmaan ilmastokahvit ovat Canemure-hankkeen organisoimia kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa käsitellään ajankohtaisia ilmastoaiheita vaihtuvien isäntien johdolla. 

Tutustu 2021-2022 materiaaleihin:

 

Webinaarit ja työkalut

Kansallinen Canemure-hanke tarjoaa kaikille avoimen Hiilineutraali-webinaarisarjan, jossa alan asiantuntijat jakavat tietoaan ja vastaavat ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyviin kysymyksiin. webinaarien lisätiedot ja materiaalit

Suomen ympäristökeskus on julkaissut skenaariotyökalun kuntien kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten suunnitteluun. Canemure-hankkeen kautta on mahdollista saada maksutonta opastusta työkalun soveltamiseen. Hiilineutraalisuomi.fi-portaalissa on runsaasti tietoa ja välineitä alueellisiin ilmastotoimiin.

Kestävyysloikka on verkkopalvelu, joka kannustaa ottamaan käyttöön luontoa ja luonnonvaroja säästäviä, puhtaampia ja energiatehokkaampia tapoja lämmittämiseen, liikkumiseen sekä tavaroiden ja palveluiden tuottamiseen. Tutustu teemoihin ja Ilmoita mukaan vaikuttavia ilmastotekoja! 

 

Muuta ajankohtaista

Kahina-hankkeen päätösseminaari 1.12.22 klo 14-16

Motivan tietopalvelu kuntien energiatehokkuus- ja ilmastorahoituksista