Oamkin johto

Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Heidi Fagerholm

Heidi Fagerholm, rehtori, toimitusjohtaja

Rehtori johtaa ja kehittää ammattikorkeakoulun toimintaa, huolehtii hallinnosta ja taloudenhoidon järjestämisestä, toimii yksikönjohtajien esimiehenä sekä vastaa tki-toiminnasta. Rehtori toimii myös Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtajana. Tekniikan tohtori Heidi Fagerholm aloitti Oamkin rehtorina lokakuussa 2020.

Jyrki Laitinen, vararehtori

Vararehtori vastaa koulutuksesta, koulutuksen tukipalveluista ja laatujärjestelmästä. Hän toimii myös rehtorin sijaisena.

Anne-Maria Haapala, viestintäjohtaja

Viestintäjohtaja vastaa ammattikorkeakoulun brändistä, maineenrakentamisesta, sidosryhmä- ja vaikuttajaviestinnästä, alumni- ja julkaisutoiminnasta sekä työyhteisöviestinnästä ja niiden kehittämisestä. Hän vastaa viestinnän tuloksellisesta johtamisesta ja kehittämisestä.

Mikko Väisänen, talous- ja kehitysjohtaja

Talous- ja kehitysjohtaja vastaa talouden ja hallinnon strategisesta kehittämisestä ja tuloksellisuuden varmistamisesta sekä talouden suunnittelusta, ennustamisesta ja raportoinnista. Hän toimii yhteistyössä talous- ja hallintopalvelukumppaneidemme kanssa koordinoiden ostopalveluitamme strategian mukaisesti. 

Yksikönjohtajat

Oamkissa on kuusi yksikköä, joiden tuloksellisesta johtamisesta ja kehittämisestä vastaavat yksikönjohtajat. Tämän lisäksi he vastaavat muun muassa yksikkönsä sidosryhmäyhteistyöstä, työelämäyhteyksien kehittämisestä, henkilöstön ammatillisen osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisestä.

Asko Karjalainen, Ammatillinen opettajankoulus

Kasvatustieteen tohtori Asko Karjalainen on toiminut ammatillisen opettajakorkeakoulun johtajana vuodesta 2010 saakka. Tätä ennen hän toimi Oulun yliopistossa mm. opetuksen kehittämispäällikkönä ja opintohallinnon johtajana.

Eero Nousiainen, Informaatioteknologian yksikkö

Filosofian maisteri Eero Nousiainen johtaa informaatioteknologian yksikön koulutus- ja tki-toimintoja. Hän vastaa niiden kehittämisestä ja tuloksellisuudesta sekä vuorovaikutuksesta alan elinkeinoelämän kanssa. Hän toimii tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn koulutusosastojen koulutuspäälliköiden sekä yksikön tki-päällikön esimiehenä.

Tarja Paukkeri, Kielikeskus 

Filosofian maisteri Tarja Paukkeri johtaa Oulun ammattikorkeakoulun kielikeskusta. Hän vastaa kielten ja viestinnän koulutuksen, tki-toiminnan ja alueellisen yhteistyön johtamisesta ja kehittämisestä.

Riitta Tötterström, Kulttuurialan yksikkö

Musiikin maisteri Riitta Tötterström on kulttuurin puolestapuhuja työajallaan ja kulttuurin suurkuluttaja vapaa-ajallaan. Lähimpänä hänen sydäntään soi klassinen musiikki. Oulun ammattikorkeakoulun palveluksessa hän on työskennellyt jo 20 vuotta, josta puolet Kulttuurialan yksikön johtotehtävissä.

Tiina Gallén, Liiketalouden yksikkö

Kauppatieteiden tohtori Tiina Gallén johtaa liiketalouden yksikköä ja kehittää yksikön toimintaa yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa tavoitteena laadukkaat oppimistulokset. Hän vastaa myös yksikön tki-työstä, jota tehdään yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa alueen hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Taina Junttila, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Taina Junttila vastaa Oamkin strategian mukaisesta sosiaali- ja terveysalan koulutuksen, tki-toiminnan ja alueellisen yhteistyön  johtamisesta ja kehittämisestä. Hänen vastuualueelleen kuuluu yksikön henkilöstö, vaikuttavuus ja tuloksellisuus tiiviissä yhteistyössä yksikön päälliköiden ja henkilöstön edustajien kanssa.

Ville Isoherranen, Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö

Tekniikan tohtori, dosentti Ville Isoherranen aloitti Oamkissa yksikönjohtajana tekniikan ja luonnonvara-alan yksikössä 1.2.2020. Isoherrasella on laaja kansainvälinen johtajakokemus teollisuudesta mm. ABB ja Nokia Oyj:stä, sekä terveysteknologia-alan start-upista. Isoherranen valmistui tuotantotalouden diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta 2002. Isoherranen on väitellyt Oulun yliopistosta 2012. Hän sai dosentin arvon 2019 Oulun yliopistosta.