Sairaanhoitotyön syventävät opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa

Julkaistu: 21.9.2021 klo 00:00 Avoin ammattikorkeakoulu

Oletko ollut pidempään pois hoitotyöstä? Tarvitsetko rohkaisua palata sairaanhoitajan työhön ja haluatko päivittää osaamisesi vastaamaan tämän päivän tarpeita? 
Onko sinulla sairaanhoitajan tutkinto ja haluat syventää osaamistasi? 


Voit opiskella sairaanhoitotyön syventävät opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa. 
Opinnot koostuvat teoriaopinnoista, lääketieteellisistä opinnoista ja harjoittelusta.

Sairaanhoitotyön syventävät opinnot ovat tarkoitettu sellaisille sairaanhoitajatutkinnon jo suorittaneille henkilöille, jotka haluavat tutkintoonsa kuuluneen suuntautumisvaihtoehdon lisäksi suorittaa toiset suuntaavat opinnot. Syventävät opinnot ovat myös hyvä keino päivittää osaamista tämän päivän tarpeita vastaavaksi, mikäli haluat palata pitemmän tauon jälkeen sairaanhoitajan tehtäviin. Syventävien opintojen opintosuunnitelman mukainen kokonaislaajuus on 30 op, mutta suoritettava laajuus voi vaihdella opiskelijan henkilökohtaisista opiskelutarpeista riippuen. 

Ilmoittautuminen on käynnissä seuraaviin kokonaisuuksiin:

  • Sisätauti-kirurgisen hoitotyön  opinnot
  • Perioperatiiviset opinnot
  • Lasten hoitotyön opinnot
  • Tehohoitotyön opinnot
  • Mielenterveys- ja päihdehoitotyön opinnot
  • Gerontologisen hoitotyön opinnot
  • Avohoitotyön opinnot (Oulainen).

Lue lisää sairaanhoitotyön syventävistä opinnoista