Teknologian käyttö ikäihmisten hoivassa yleistyy – asiakasosallisuus ja eettisyys ratkaisevat käyttöönoton onnistumisen

Julkaistu: 21.12.2022 klo 09:02 Ammattikorkeakoulu tiedottaa

Ikäihmisten arjessa pärjäämistä, kuten itsenäistä asumista, toimintakykyä ja turvallisuutta, voidaan tukea palveluiden ja teknologian avulla. Jotta uusien palveluiden ja teknologian käyttöönotossa onnistutaan, on välttämätöntä, että asiakkaat itse voivat vaikuttaa valintoihin kaikissa vaiheissa. Olennaista on myös eettisyyden tarkastelu esimerkiksi päätöksenteossa. Tiedot kävivät ilmi Kotona Asumista Rohkeasti ja Itsenäisesti Teknologian Avulla (KARITA) -hankkeessa, jossa Oulun ammattikorkeakoulu oli mukana kehittämässä kahta uutta toimintamallia.  

Väestön ikääntyessä ja sote-alan henkilöstön riittävyyden kanssa kamppailtaessa kiinnostus uutta teknologiaa kohtaan osana ikääntyneiden palveluita kasvaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Suomessa on ikäteknologian erityisosaamista, jolla olisi mahdollisuuksia myös vientituotteeksi. Teknologian käyttöönottoon liittyy kuitenkin osaamishaasteita ja eettisiä kysymyksiä, joihin etsittiin ratkaisuja Karita-hankkeessa. 

Käyttöönotossa asiakasosallisuus on keskeisen tärkeää. Sillä tarkoitetaan, että ikäihmiset itse ovat mukana aktiivisessa roolissa palveluiden muotoilussa alusta lähtien. Lisäksi on tärkeää huomata, etteivät ikäihmiset ole yhtenäinen massa. Heidät tulee nähdä yksilöinä ja vastata tarpeisiin niiden pohjalta. Tätä on esimerkiksi Oulun vanhusneuvoston edustaja Maija Pitkänen tuonut yhteisissä tapaamisissamme esiin toistuvasti, Oulun ammattikorkeakoulun osatoteutuksen projektipäällikkö Essi Xiong kuvaa.  

Ikääntyvät suhtautuvat teknologiaan luultua myönteisemmin 

Karita-hankkeessa toteutetuissa ikäihmisten haastatteluissa kävi ilmi, että ajatus ikääntyvien uutta teknologiaa kohtaan kokemista ennakkoluuloista on ainakin osaltaan pelkkä myytti. Merkittävä osa ikääntyvistä kokee uuden tekniikan tervetulleena ja vapauttavana uudistuksena.  

Osa heistä esimerkiksi toivoo, ettei kotona ramppaa jatkuvasti ulkopuolisia henkilöitä. Erilaiset etäyhteydet puolestaan lisäävät aikaa sosiaaliselle kohtaamiselle. Lääkerobotti vapauttaa aikaa, kun ikääntyvän ei tarvitse kotona odotella hoitajaa saapuvaksi. Teknologian avulla myös hoivan laatua on mahdollista varmistaa ympäri vuorokauden, Oulun ammattikorkeakoulun projektikoordinaattori Tarja Rautio kertoo.  

Ikäihmiset kaipaavat sosiaalista kanssakäymistä. He haluavat toimia, olla tuottavia ja hoitaa asioita itsenäisesti. Etäyhteys tarjoaa kotiin aidon ihmiskontaktin, joka on parempi, kuin pelkkä puhelinsoitto. Kaikkea tätä uuden tekniikan avulla on mahdollista tukea, Rautio kuvaa.   

Digiteknologian käyttöönottoon tarvitaan selkeitä toimintamalleja, työvälineitä ja tutkimusta 

Jotta teknologian käyttöönoton eettisyys ja asiakasosallisuus voivat toteutua, on niiden oltava mukana toteutuksessa jo päätöksenteosta lähtien. Vain silloin käyttöönotto voi sujua luotettavasti. 

Ikääntyvien palveluiden ja teknologian käyttöönottoon liittyvää päätöksenteon etiikkaa on kuitenkin toistaiseksi tutkittu hyvin vähän, Xiong kertoo. 

Kaksi uutta toimintamallia teknologian käyttöönottoon 

Karita-hankkeessa kehitettiin teknologian käyttöönoton helpottamiseen kaksi uutta toimintamallia, joita on ehdotettu osaksi ikäteknologian kansallista koordinaatiomallia. Toimintamallien rakentamisessa hyödynnettiin kahdessa osassa toteutettuja ikäihmisten haastatteluita. 

Asiakaslähtöinen tarvekartoitus – asiakasosallisuuden kokemusta edistämässä -toimintamallilla tunnistetaan ikäihmiselle merkityksellisiä ja tärkeitä toimintoja ja niiden haasteita. Menetelmä on asiakaslähtöinen ja siinä korostuu asiakaskohtaamisen tärkeys ja vuorovaikutus asiakkaan kanssa. 

Digiteknologialla tuetun kotona asumisen eettisen toiminnan malli -toimintamalli auttaa tunnistamaan johdon, esihenkilöiden ja henkilöstön eettiseen päätöksentekoon liittyviä tekijöitä sekä mahdollista osaamistarvetta. Eettisten teemojen dialogin sekä itsearvioinnin avulla tuetaan eettistä tiedostamista ja tunnistamista johtamisen, henkilöstön osaamisen sekä asiakaslähtöisen työn osana digiteknologian käyttöönottamisen prosesseissa. 

Toimintamalleja tutkijaryhmä suosittelee hyödynnettäväksi rinnakkain.  

Tuottamamme aineisto tarjoaa tietoa ja uusia näkökulmia ikäihmisten itsenäistä asumista ja toimintakykyä tukevien sekä elämänlaatua ja turvallisuutta lisäävien palveluiden ja teknologian kehittämiseen, Oamk:n osatoteutuksen projektipäällikkö Essi Xiong summaa. 

Lisätiedot: 

Essi Xiong, Oamkin osatoteutuksen projektipäällikkö, Oulun ammattikorkeakoulu, puh. 050 4769366, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.  

Tarja Rautio, projektikoordinaattori, Oulun ammattikorkeakoulu, puh. 050 4523022, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.  

Karita-hankkeen verkkosivu Oulun ammattikorkeakoulun sivustolla