Oamkin vuoden 2021 opettaja saa kiitosta loistavasta asenteestaan

Julkaistu: 10.9.2021 klo 17:06 Ammattikorkeakoulu tiedottaa

Oulun ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaisia juhlittiin perjantaina 10. syyskuuta. Koronatilanteen takia tapahtuma järjestettiin hybridinä. Paikan päälle Linnanmaan kampukselle otettiin pieni yleisö, ja muut katsojat saivat nauttia musiikista, tanssista ja puheista verkkolähetyksenä. 

Avajaisissa palkittiin tuttuun tapaan Oamkin vuoden opettaja, opiskelija, julkaisu sekä AMK- ja YAMK-opinnäytetyöt. Tänä vuonna myönnettiin lisäksi kaksi kunniamainintaa. 

Tallenne tapahtumasta tulee katsottavaksi avajaisten verkkosivulle.

Vuoden opettaja 

Vuoden 2021 opettaja on sähkö-, automaatio- ja konetekniikan lehtori Ville Salmi. 

”Villellä on loistava asenne työhön ja opetukseen. Hän on tuottanut laadukasta opetusta etäilystä huolimatta. Hän on maailmanluokan matemaatikko eikä menetä hermoja tai näytä kyllästymisen merkkejä, vaikka samaa asiaa kysytään monta kertaa peräkkäin. Ville on myös aktiivisesti mukana tutkinto-ohjelmatiimitoiminnassa.” 

Vuoden opiskelija 

Vuoden opiskelija on konetekniikan opiskelija Mikko Pannula. 

”Mikko on aivan maaginen tiedottaja opiskelukavereilleen. Kaikki pysyvät ajan tasalla, kun Mikko huolehtii ilmoitukset kokeista ja kotitehtävistä sekä muistuttaa takarajoista. Mikko on aina valmis auttamaan opiskelukavereitaan.” 

Vuoden julkaisu 

Vuoden julkaisu on Koulutusviennistä uutta elinvoimaa ja innovaatioita – katsaus koulutusvientiin Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Sen tekijät ovat Laura Hokkanen ja Jussi Haukkamaa. 

”Esimerkillisesti rakennettu artikkeli on kattava katsaus laajaan aihepiiriin. Artikkeli etenee johdonmukaisesti, on kirjoitettu selkeästi ja sen visualisointi on monipuolista. Aiheena koulutusvienti on ajankohtainen ja tärkeä. Lisäksi se kuvaa Oamkille taloudellisesti potentiaalista kasvusuuntaa. Aihe koskettaa alueellisesti, sillä koulutusvienti avaa mahdollisuuksia kehittää Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen liiketoimintaa, elinvoimaa ja työllisyyttä. Artikkeli on erittäin mielenkiintoinen, tärkeää asiaa selkeästi esittelevä kokonaisuus.” 

Kunniamaininta, Vuoden julkaisu 

Tänä vuonna haluttiin Vuoden julkaisu -kategoriassa antaa lisäksi kunniamaininta, joka meni julkaisulle Kuoretta ruokapöytään – kyllä, kiitos! Kuoreen matka kalastajalta kuluttajalle. Sen on toimittanut Marja-Liisa Järvelä. 

”Marja-Liisa Järvelän toimittama 46-sivuinen opas on sekä tekstisisällöltään että visualisoinniltaan erittäin onnistunut. Se on myös mainio esimerkki siitä, kuinka niinkin arkisesta asiaa kuin alueemme lähikalasta – lähtien kalastuksesta ja päätyen ruokapöytään – voidaan kertoa elävästi ja monipuolisesti, lähteitä ja lukijoita kunnioittaen.” 

Vuoden AMK-opinnäytetyö 

Vuoden ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on Narrowband-IoT Power Saving Modes – A Comprehensive Study. Opinnäytetyön on tehnyt Florian Gabelle. 

”Opinnäytetyö on merkittävä kohdeorganisaation kannalta, ja se kehittää opiskelijan asiantuntijuutta laajasti ja syvällisesti. Tietoperusta ilmentää tekijän kykyä laajaan tiedon etsimiseen ja soveltamiseen sekä tietojen yhdistämiseen monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Tuotettu tieto on monipuolista ja systemaattista ja koko kehittämisprosessia tukevaa sekä huolellisesti dokumentoitua. Opinnäytetyö on edennyt suunnitelmallisesti ja itsenäisesti ohjausta tarkoituksenmukaisesti käyttäen. Yhteistyö toimeksiantajan kanssa on ollut tiivistä, aktiivista ja vastuullista.” 

Vuoden YAMK-opinnäytetyö 

Vuoden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on Valmistuvan kerrostalokohteen asukastarkastuksen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin – Palvelusuunnitelma ja kehitysehdotukset Oma Kotini -palvelusta. Opinnäytetyön on tehnyt Kirsi Saarenheimo.  

”Opinnäytetyön aihe on tärkeä, koska asiakaspalvelu ja asiakaskokemus ovat tulleet yritykselle yhä tärkeämmiksi kilpailun ja markkinatilanteen muuttuessa. Kehittämistyön ansiosta yrityksen on mahdollista kehittää palveluaan käyttäjien tarpeita vastaavaksi sekä ottaa käyttöönsä tutkimustulosten perusteella kehitetty asukastarkastuksen palvelusuunnitelma. Palvelumuotoilua on käytetty monipuolisesti ja kehittämiseen on osallistettu eri toimijoita kehittämisprosessin eri vaiheissa. Kehittämisprosessi on jäsennetty ja kuvattu läpinäkyvästi. Opinnäytetyön tekijä osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Opinnäytetyön tekijän innostus ja sitoutuminen näkyvät erinomaisesti lopputuloksessa.” 

Kunniamaininta 

Opiskelijakunta OSAKO halusi antaa kunniamaininnan vasta eläkkeelle jääneelle Informaatioteknologian yksikön johtaja Jari-Pekka Ronnulle. 

”Jari-Pekka tietää aidosti, mitä opiskelijoille kuuluu tehden työtään täydellä sydämellä. Hän on kehittänyt opetusta opiskelijalähtöisemmäksi.”